Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Høy pris for billig kjøtt

Billig lokkekjøtt har en høy pris for helsa og klimaet. Allikevel blir kjøtt stadig billigere sammenliknet med all annen mat - viser en ny rapport fra Framtiden i våre hender.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Billig lokkekjøtt har en høy pris for helsa og klimaet. Allikevel blir kjøtt stadig billigere sammenliknet med all annen mat - viser en ny rapport fra Framtiden i våre hender.

Rapporten viser prisutvikling og endring i det norske folks forbruk av våre viktigste matvarer de siste 37 årene, og utviklingen er hverken i samsvar med Norges offisielle kostholdsråd eller mål om reduserte klimagassutslipp.

Tallene i rapporten er brutt ned på personnivå, og forteller hvor mange kilo hver av oss i gjennomsnitt spiste av forskjellige matvarer i perioden 1979 til 2016, og hvor høye klimagassutslipp matforbruket i 2016 genererte. Les mer i rapporten: Høy pris for billig kjøtt

Helsemyndighetene er bekymret

Vi har et svært høyt kjøttforbruk og spiser i dag 30 kilo mere per år enn i 1979. Helsemyndighetene mener over 50 prosent norske menn og en tredel norske kvinner spiser mer kjøtt enn det som er bra for helsa.

Kjøttproduksjon gir store klimagassutslipp

Matproduksjon er en av de viktigste kildene til menneskeskapte klimagassutslipp, og husdyrhold alene står for 14,5 prosent ifølge FNs mat- og jordbruksorganisasjon. Å produsere kjøtt er mer energikrevende, arealkrevende og vannkrevende enn all annen matproduksjon.

Du og jeg spiste i 2016 i gjennomsnitt ca. 80 kilo kjøtt, 80 kilo grønnsaker og 80 kilo kornprodukter. Men klimagassutslippene disse 3 matvaregruppene genererte var svært forskjellige. Kjøttforbruket hadde nesten 10 ganger så høyt klimagassutslipp som grønnsakene, og over 11 ganger så høyt utslipp som kornvarene.

80kilo kjott gronns korn

 Kjøtt er kunstig billig i Norge 

Siden kjøtt blir kraftig subsidiert, og fordi matvarekjedene, i konkurranse med andre kjeder, fritt kan selge billig lokkekjøtt med tap (som ribbe til 19,90,- før jul). Vi vet at mange butikker øker prisen på andre varer for å kunne selge billig kjøtt.

prisutvikling mat79 2016

 Pris er et effektivt virkemiddel

Forbruket av kjøtt har økt kraftig siden 1979 (fra 54 kilo til over 80 kilo) i motsetning til fiskeforbruket. I 2016 spiste vi nesten dobbelt så mye kjøtt som fisk. Fisk har hatt en langt høyere prisutvikling enn generell konsumprisutvikling her i landet, mens kjøtt har blitt langt billigere.

For å redusere det høye forbruket av kjøtt, mener Framtiden i våre hender det trengs politiske grep for å få matvarepriser som støtter opp under kostholdsråd og gjeldende klima- og miljøpolitikk. Det innebærer først og fremst at kjøtt må bli dyrere, men også at vegetarmat, frukt og grønt bør bli billigere.

Framtiden i våre hender mener følgende bør gjennomføres:

  • Innføre et forbud mot at butikkjedene kan selge mat med tap. Siden dagligvarekjedene selger kjøtt med langt lavere fortjeneste enn andre varer, vil et slikt tiltak føre til at kjøtt blir dyrere.
  • Innføre full MVA på kjøtt, og fjerne MVA-en på frukt, grønt og vegetarmat.
  • Innføre en kjøttavgift.

Last ned rapporten Høy pris for billig kjøtt

 Rapporten ble lansert i Nationen 11. januar 2018