Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Får vi en etikklov i 2018?

Framtiden i våre hender har lenge arbeidet for en lov som skal gi forbrukere rett til å vite mer om arbeidsforholdene varer er produsert under. Stortinget sikret med Ap, Sp, SV, V, og KrF i spissen på slutten av 2017 at et ekspertutvalg skal se på hvordan en slik lov kan utformes. Nå trengs det fortgang i arbeidet.

Foto: Renate Madsen
Foto: Renate Madsen
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Framtiden i våre hender har lenge arbeidet for en lov som skal gi forbrukere rett til å vite mer om arbeidsforholdene varer er produsert under. Stortinget sikret med Ap, Sp, SV, V, og KrF i spissen på slutten av 2017 at et ekspertutvalg skal se på hvordan en slik lov kan utformes. Nå trengs det fortgang i arbeidet.

- At Stortinget skal nedsette et ekspertutvalg er ett viktig skritt i rett retning. Samtidig må tempoet betydelig opp, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

Rett til informasjon

I 2016 fremmet Krf, MDG og Sp et representantforslag om opprettelse av lov om etikkinformasjon. Målet med en slik lov er å gjøre det mulig for forbrukere og organisasjoner å henvende seg til selskaper og kreve informasjon om hvordan arbeidsforholdene knyttet til en vare er. Så langt har man ikke hatt en slik rett. Samtidig finnes det ingen lov i Norge som hindrer import av varer som er produsert med barne- eller slavearbeid eller med sultelønn.

I juni 2016 kom den første seieren da det ble enstemmig vedtatt i Stortinget at regjeringen skulle utrede og vurdere mulighetene for en slik lov. Den første utredningen, som var ferdig i juli i år, konkluderer med at hverken nasjonalt regelverk eller internasjonale forpliktelser står i veien for en etikklov. Dermed er det klart for å utrede hvordan en etikklov kan utformes.

Frivillighet ikke nok

En slik lov, og andre supplerende tiltak trengs. Frivillige ordninger har gjentatte ganger vist seg å ikke gi den trygghet og velferd som arbeidere har krav på. Den største tragedien i global tekstilhistorie, kollapsen av bygningen Rana Plaza i Bangladesh hvor fire klesfabrikker hadde produksjon, tok livet av minst 1138 arbeidere og skadet rundt 2500. I etterkant av denne hendelsen signerte rundt 200 kleskjeder, mange av dem etter stort press, en avtale som skal sikre fabrikkbygninger i landet fra kollaps og brann. Behovet for sikkerhet og bedre arbeidsforhold gjelder derimot i alle produsentland, Bangladesh inkludert. 

En rapport som saumfarer noen av Bestseller sine fabrikker i India og Kambodsja viser at klesgiganten, som står bak kjedene Vero Moda, Only, Jack and Jones og Vila, har lang vei å gå før produksjonen kan omtales som etisk. Arbeidere kunne fortelle om lave lønninger, frykt for å organisere seg i en fagforening, produksjonspress og mangel på faste kontrakter. Rett før jul kom nyheten om at Bestseller åpner opp sin leverandørliste. Selskapet er den siste i rekken av de store skandinaviske kleskjedene som etter flere års press fra forbrukere og organisasjoner begynner å lette på sløret. Likevel kan Bestseller ikke ennå regnes som helt åpent da de foreløpig bare har offentliggjort 293 av det som antas å være langt flere leverandører.

Trenger en lov som monner

Framtiden i våre hender har de siste to årene fått en økende strøm av henvendelser fra forbrukere som spør om hvordan de kan finne frem til varer som er produsert under anstendige arbeidsforhold. Særlig er det interesse for elektronikkvarer, klær, sko, mat og drikke. En etikklov kan gi forbrukerne et verktøy til selv å ta mer etiske valg i butikken og på nett.

- Vi håper at det snart kommer en etikklov på plass, sier Bakken Riise. - Vi trenger en lov som monner og som gjør at de selskapene som i dag ikke jobber for trygge arbeidsplasser og en anstendig lønn, må sette fart på etikkarbeidet blant sine leverandører.