Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Punktdemonstrasjon mot oljesandrørledningen Keystone XL ved Georgetown University, Washington, DC. (Foto: Joe Brusky / CC / Flickr)

KLP og DNB vokser i oljerørledning

De to norske bankene DNB og KLP solgte seg ut av oljerørledningen Dakota Access Pipeline for et år siden. Ett år etter har begge flere aksjer og mer penger i den like kontroversielle oljerørledningen Keystone enn for et år siden.
Punktdemonstrasjon mot oljesandrørledningen Keystone XL ved Georgetown University, Washington, DC. (Foto: Joe Brusky / CC / Flickr)
Punktdemonstrasjon mot oljesandrørledningen Keystone XL ved Georgetown University, Washington, DC. (Foto: Joe Brusky / CC / Flickr)
De to norske bankene DNB og KLP solgte seg ut av oljerørledningen Dakota Access Pipeline for et år siden. Ett år etter har begge flere aksjer og mer penger i den like kontroversielle oljerørledningen Keystone enn for et år siden.

Nylig ble det klart at delstaten Nebraska godkjenner en forlengelse av oljerørledningen Keystone, eid av det kanadiske selskapet TransCanada. Oljerørledningen forbinder tjæresandutvinningen i Canada til oljeraffineriene i Texas, og krysser dermed halve Canada og hele USA. Selskapet ønsker nå å lage en ny oljerørledning for å øke oljestrømmen fra Canada til USA.

Framtiden i våre hender gjennomgått norske investeringer i TransCanada og Keystone, og funnet at både KLP og DNB har flere aksjer og mer penger i TransCanada enn da de solgte seg ut av Dakota Access Pipeline.

Leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, er opprørt.

– Da flere norske banker, blant dem KLP og DNB, i fjor solgte seg ut av selskaper som var involvert i konflikten rundt Dakota Access Pipe Line (DAPL), så ble vi veldig glade. Det var viktige beslutninger både for bankenes egen bærekraft, og fordi det sendte et signal til resten av verden, sier Bakken Riise.

– Når vi ser at KLP og DNB ett år etter har mer penger investert i Keystone enn under protestene mot DAPL, kan ikke bankene ha forstått hva protestene egentlig handlet om, sier Riise.

I november i år ble det kjent at Keystone har lekket 800.000 liter olje ut i grunnen. Faren for denne typen oljelekkasjer var nettopp det som mobiliserte urfolk i USA og miljøorganisasjoner i hele verden mot utbyggingen av oljerørledningen Dakota Access Pipeline i fjor. Dette bidro til at norske banker solgte seg ut av Dakota Access.

Bakken Riise mistenker at bankene ikke har gjort etikkleksen sin denne gangen heller.

– Det er mange paralleller mellom de to prosjektene, mener hun, men Keystone er på mange måter verre enn DAPL fordi prosjektet er mye større.

Bakken Riise er forundret over at ikke KLP og DNB har fått med seg at urfolk protesterer både i Canada og i USA, og at Keystone-rørledningen vil gjøre markedet for skitten tjæresand fra Canada tilgjengelig i lange tider.

– Dette hindrer fornybare prosjekter og tiltak som kan fase ut fossil og klimafiendtlig energi, mener Bakken Riise.

– Det er vanskelig å forstå at denne investeringer kan være i tråd med de etiske kravene som bankene skal stille for sine investeringer, mener Bakken Riise.

I dag leverer Keystone-rørledningen allerede olje fra Canadas tjæresand til markedet, mens TransCanada nå planlegger en ny rørledning for å øke oljeflyten, en «snarvei» kjent som Keystone XL.

DNB har svart NRK at de «ønsker å ta saken opp med selskapet for hvordan den foreslåtte nye rørledningen vil bidra til økt tilbud av olje fra tjæresandforekomster».

KLP har på sin side nylig utvidet sine etiske retningslinjer slik at de ekskluderer selskaper som utvinner oljesand (også kjent som tjæresand) i tillegg til kull. Definisjonen lyder: «får 30 prosent eller mer av sine inntekter fra utvinning av oljesand, eller oljesand og kullbasert virksomhet kombinert.»

– Det er positivt at KLP og DNB nå tar tak i spørsmålet om oljesand, sier Anja Bakken Riise.

– Men vi avdekket begge bankers investeringer i Keystone for ett år siden, og dokumenterte problemene med oljesand, klima, oljelekkasjer og overtramp mot urfolk. Da er det høyst problematisk at begge banker i dag eier flere aksjer og har mer penger i Keystone enn for et år siden.

Mer om enkeltinvesteringene

  • DNB hadde i utgangen av oktober 2016 investert 13 millioner i TransCanada, mens de i slutten av juli 2017 hadde aksjer til en verdi av 24 millioner. Antall aksjer var i samme periode økt fra 35.426 til 61.326.
  • KLP hadde i utgangen av oktober 2016 investert 133 millioner, en investering som var økt til 173 millioner ved utgangen av juli 2017. Samlede antall aksjer var økt fra 348.839 til 382.139.
  • For begge banker inngår Transcanada i såkalte indeks-fond, hvor fondet har definert at en viss andel av fondet, (feks 0,13%) skal investeres i et konkret selskap som Transcanada. Bankene kjøper eller selger da aksjer i selskapet hver måned ettersom kronekurs, aksjekurs eller fondets beholdning endres.
  • Framtiden i våre hender gjennomførte i november i fjor en større granskning av norske bankers investeringer i Nord-Amerikas nye oljefelt – skifergass, skiferolje og oljesand – samt oljerørledningene som binder disse feltene sammen med det internasjonale oljemarkedet. Undersøkelsen viste at Dakota Access Pipeline var bare en liten del av en stor og kontroversiell satsing på nordamerikansk olje. Kontroversiell på grunn av brudd på urfolks rettigheter og fordi satsingen gjør det umulig å nå de internasjonale klimamålene.

Kilder:
Oljerørledning lekket rundt 800 000 liter olje i naturen
Nebraska clears path for Keystone XL pipeline, challenges remain