Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Northrop Grumman er blant selskapene involvert i atomvåpenindustrien. Her selskapets bombefly B2- Spirit, som kan frakte atomvåpen. (Foto: U.S. Air Force photo / Staff Sgt. Bennie J. Davis III)

Nobelstiftelsen varsler utsalg fra atomvåpen

Pengene som finansierer Nobelprisene er fortsatt investert i selskaper som produserer atomvåpen. Men i et brev til Framtiden i våre hender varsler stiftelsen uttrekk og lover samtidig mer åpenhet, økt dialog og at de framover vil investere betydelig i fornybar energi.
Northrop Grumman er blant selskapene involvert i atomvåpenindustrien. Her selskapets bombefly B2- Spirit, som kan frakte atomvåpen. (Foto: U.S. Air Force photo / Staff Sgt. Bennie J. Davis III)
Northrop Grumman er blant selskapene involvert i atomvåpenindustrien. Her selskapets bombefly B2- Spirit, som kan frakte atomvåpen. (Foto: U.S. Air Force photo / Staff Sgt. Bennie J. Davis III)
Pengene som finansierer Nobelprisene er fortsatt investert i selskaper som produserer atomvåpen. Men i et brev til Framtiden i våre hender varsler stiftelsen uttrekk og lover samtidig mer åpenhet, økt dialog og at de framover vil investere betydelig i fornybar energi.

I oktober kunngjorde den norske Nobelkomiteen at årets fredspris går til den internasjonale kampanjen mot atomvåpen – ICAN. Samtidig avslørte Framtiden i våre hender at stiftelsen investerer pengene som finansierer fredsprisen og andre priser, blant annet atomvåpen, konvensjonelle våpen og i klimaskadelig kull. I et brev til stiftelsen ba vi stiftelsen om svar på en rekke spørsmål, blant annet om de vurderte å utelukke atomvåpenselskapene, og hvordan de selv så på stiftelsens investeringer i kull-, olje og våpenselskap.

I et svaret til Framtiden i våre hender skriver direktøren for Nobelstiftelsen i Sverige, Lars Heikensten, både at stiftelsen fortsatt er investert i atomvåpen, og at de samtidig er i ferd med å selge seg ut. Ifølge Heikensten har Nobelstiftelsen vedtatt nye etiske retningslinjer tidligere i 2017, og bruker 12 måneder på å gjennomgå alle investeringer: «Vi har i tråd med vår policy siden mars 2017 påbegynt en granskning av og fører en dialog med eksisterende forvaltere av alle aksjefond […] og vi kommer til å avslutte alle forvaltningsoppdrag der innholdet innebærer at vi ikke kan leve opp til vår policy».

Arbeidet skal være avsluttet innen mars 2018. To fond er allerede ute av stiftelsens investeringsportefølje (RAFI US Index Fund, og Blackrock MSCI US Fund).

Nobelstiftelsen bekrefter i brevet flere andre interessante forhold:

  • Nobelstiftelsen har bestemt at de ikke skal eie aksjer i selskaper som har virksomhet koblet til kontroversielle våpen eller på annet sett bryter med internasjonale konvensjoner. Atomvåpen er nevnt spesifikt, mens «kontroversielle våpen» trolig dekker klasevåpen og eller anti-personell miner.
  • Stiftelsen har bedt forvalterne ta ut selskap som i «stor del kommer fra forbrenningskull og kraftgenerering». Det oppgis ikke noe prosenttall, slik det norske Stortinget satte en grense på 30% av inntjening fra kull.
  • Klima inngår nå i de etiske retningslinjene, med vekt på CO2-utslipp og at selskapene har klare ambisjoner for klimapåvirkning.
  • Interessant er det også at Nobelstiftelsen nå vurderer å investere mer i fornybar energi: «Vi prøver nå også muligheten av å sette en del av vår investeringskapital i nye bærekraftige teknologi, for eksempel fornybar energi. Diskusjoner om dette har blitt innledet med noen av de verdensledende på området. Gjennom slike tiltak kan vi gjøre en virkelig skille».
  • Nobelstiftelsen bekrefter at de i skrivende stund fortatt har aksjer i Safran, Airbus, Textron og Harris, men at disse skal være solgt innen mars 2018.

De nye etiske retningslinjene er ikke nevnt i detalj, men skal offentliggjøres sammen med årsmeldingen i 2018.

Framtiden i våre hender ser fram til å gjennomgå de etiske retningslinjene når de offentliggjøres i mars, og vil i året som kommer følge tett med på stiftelsens investeringer i fornybart og utsalg fra atomvåpenselskapene.