Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

H&M – ett år igjen på å sikre en levelønn

For fire år siden lovet H&M at 850 000 tekstilarbeidere i H&M-fabrikkene skulle tjene en levelønn innen utgangen av 2018. Alt tyder på at kleskjeden kommer til å få det svært travelt med å oppfylle løftet.

Fagforening demonstrerer i Bangladesh. Demonstrasjon 2015 Foto: Mohammad Asad Demotix
Fagforening demonstrerer i Bangladesh. Demonstrasjon 2015 Foto: Mohammad Asad Demotix
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

For fire år siden lovet H&M at 850 000 tekstilarbeidere i H&M-fabrikkene skulle tjene en levelønn innen utgangen av 2018. Alt tyder på at kleskjeden kommer til å få det svært travelt med å oppfylle løftet.

 

Ved lanseringen av H&Ms ambisiøse femårsplan sa selskapet til den engelske storavisen the Guardian at “… lønnsutviklingen i produksjonslandene tar for lang tid og at myndighetene i de respektive landene ikke prioriterer arbeidet høyt nok. Derfor ønsker H&M å ta ytterligere grep og oppfordrer hele industrien å følge etter”. 

  Siden da har tekstilarbeidere og organisasjoner som Framtiden i våre hender fulgt spent med på resultatene av levelønnsarbeidet, men kleskjeden har så langt ikke lagt frem tall som viser at det er i ferd med å skje store endringer ved deres fabrikker. Det bekymrer oss, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i vår hender

– Nå har kleskjeden ett år igjen på å oppfylle sitt løfte, noe vi ser frem til med stor forventning, legger hun til.

 Lite åpenhet rundt levelønnsarbeidet

Siden H&M lanserte sine planer om vesentlig høyere lønninger for tekstilarbeiderne har selskapet høstet mye rosende omtale. H&M omtaler i en rekke presseoppslag seg selv som et selskap som ligger i teten for å sikre høyere lønninger og anstendige arbeidsforhold. Samtidig har klesgiganten holdt kortene tett til brystet og det er for utenforstående vanskelig å få innsyn i konkrete resultater av deres femårsplan, i form av økte tekstilarbeiderlønninger.

–  En research på fire av H&Ms leverandører i Kambodsja som ble lansert for et år siden viste at lønningene ved H&Ms fabrikker ikke er høyere enn i bransjen for øvrig, selv ikke på deres “best-i-klassen”-fabrikker, sier Bakken Riise. – Dessuten nekter H&M å fortelle hvilke fabrikker de har brukt i sine pilotfabrikker som levelønnssatsingen deres tar utgangspunkt i.

Gjennomsnittlig lønnsnivå ved H&Ms fabrikker i Bangladesh, Myanmar og India ligger bare litt over landenes minstelønnsnivå for tekstilindustrien. I kleskjedens bærekraftsrapport for 2016 står det at lønningene ved deres leverandører i Bangladesh ligger på 87 USD, tilsvarende 700 kroner per måned.

Det er mer enn minstelønnsnivået, men H&M forteller å andre siden ikke hva dette tallet baserer seg på.  Verdensbanken anger at fattigdomsgrensen går ved 88 USD. Lønningene ved H&M-fabrikkene ligger derfor under denne kritiske grensen. Resultat av lave lønninger er at voksne og barn lider av underernæring. Hvor mye en levelønn, som sikrer grunnleggende behov og litt til sparing, varierer avhengig av regnemetode.

Likevel, det man kan slå fast er at tekstilarbeiderlønningene i Bangladesh må økes til det tredoble for at arbeiderne og deres barn skal sikres et verdig liv.

Myndighetene frykter at kleskjedene vil flykte

Minstelønnen i produsentlandene er bestemt av myndighetene. Problemet er at lønningene blir holdt på et svært lavt nivå fordi myndighetene frykter at kleskjedene, som kjøper varer og opprettholder arbeidsplasser og eksportinntekter, vil flytte produksjonen hvis lønningene økes. Kleskjedene kan påvirke lønnsnivået ved å forsikre regjeringer om at økningen av minimumslønnen ikke vil få dem til å flytte produksjonen.

Kleskjedene oppfordres også til å investere i langsiktige kontrakter med sine leverandører og forsikre dem om at de vil fortsette å bestille varer selv om både lønningene og prisene går opp. De må også ta direkte ansvar for lønnnivået ved å betale mer for varene og at merprisen kommer arbeiderne tilgode. Som den viktigste kunden i Bangladeshs sin eksport, kan H&M ha betydelig innflytelse over lønnsnivået I tekstilsektoren.

 Annonsebudsjettet kunne sikret alle kambodsjanske arbeidere en levelønn

 I en pressemelding sier det internasjonale nettverket Clean Clothes Campaign, hvor Framtiden i våre hender er med, at H&M både har økonomi og makt til å sikre tekstilarbeiderne en lønn de kan leve av. 

– Clean Clothes Campaign har regnet ut at H&Ms årlige annonsebudsjett alene kunne ha sikret alle kleskjedens kambodsjanske tekstilarbeidere en levelønn 6,5 år. I dag har disse arbeiderne en minstelønn på 153 dollar, tilsvarende 1250 kroner, sier Carin Leffler, fagrådgiver Framtiden i våre hender og Clean Clothes Campaigns representant i Norge.

- H&M-sjefen Stefan Persson, med en formue på snaut 20 milliarder dollar, hadde på eget initiativ kunnet sikre alle selskapets tekstilarbeidere i Bangladesh en levelønn de nærmeste 30 årene, sier Leffler.