Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Jubler for at Norges Bank vil ha et oljefritt oljefond

Norges Bank forvalter verdens største statlige pensjonsfond, oljefondet. Da banken i november ba eieren, Finansdepartementet, om å få lov til å selge seg ut av olje og gass, skapte de overskrifter i finansaviser verden over. Flere meldte også om nedgang for oljeselskapene på verdens børser. Du må nesten være sjef for et oljeselskap dersom du skal unngå å se at dette har en enorm signaleffekt.

Anja Bakken Riise er fornøyd med Norges bank sitt forslag. Foto: Renate Madsen
Anja Bakken Riise er fornøyd med Norges bank sitt forslag. Foto: Renate Madsen

Norges Bank forvalter verdens største statlige pensjonsfond, oljefondet. Da banken i november ba eieren, Finansdepartementet, om å få lov til å selge seg ut av olje og gass, skapte de overskrifter i finansaviser verden over. Flere meldte også om nedgang for oljeselskapene på verdens børser. Du må nesten være sjef for et oljeselskap dersom du skal unngå å se at dette har en enorm signaleffekt.

Ideen er ikke ny. Flere økonomer og OECD har lenge argumentert for å dempe eksponeringen mot olje i norsk økonomi. Men også vi. I 2008 leverte Framtiden i våre hender en høringsuttalelse til Finansdepartementet om forvaltningen av oljefondet. Der skrev vi blant annet: «Reduser fondets investeringer i fossile selskaper. På sikt vil fondets tunge eksponering i fossile ressurser utgjøre en trussel mot langsiktig bærekraft, både i økonomisk og miljømessig forstand.»

I 2013 lanserte Framtiden i våre hender kampanjen Fossilfrie penger i Norge. Kravet vi ba folk om å støtte var da blant annet: «Jeg vil at offentlige investeringer i fossile energikilder kuttes og flyttes til framtidsrettet miljøvennlig energi.»

Kampanjen oppnådde et annet av sine mål, nemlig å få oljefondet til å selge seg ut av kull. Det var et fantastisk gjennombrudd som skapte overskrifter verden over. Nå ser det ut til at vi kan lykkes med å få oljefondet helt ut av all fossil energi.

— Vi har god grunn til å juble, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender. Hun minner likevel om at dette fortsatt ikke er vedtatt av Finansdepartementet. Vi har fortsatt en vei å gå, og lover at Framtiden i våre hender kommer til å forfølge saken helt til vi ser at oljeaksjene er solgt, sier hun. Vi må flytte langsiktige investeringer bort fra olje, kull og gass og over til sol, vind, batterier og andre fornybare kilder om vi skal løse klimaproblemet, sier hun.

Men bankens begrunnelse for å selge oljeaksjer er ikke den samme som for kull. «Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering, og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren», sies det. Rådet støttes i stor grad fra kommentatorer, politikere, m.fl. På lederplass støtter VG rådet fra banken, men avisen skriver likevel at: «Om Oljefondet skulle fulgt investeringsrådene til for eksempel klimaaktivister, er faren overhengende for at avkastningen ville blitt langt lavere».

— Det er underlig at så mange har behov for å si at dette ikke har noe med klima å gjøre, sier Bakken Riise.

Hun understreker at det formelt er økonomi, og ikke en etisk vurdering som ligger til grunn for oljerådet, men vurderinger av klimarisiko er naturligvis med i beregningen.

Fondsforvalterne gjør analyser av de finansielle utsiktene for sine investeringer. Disse utsiktene har en bred tilnærming, og ser på politisk risiko, teknologiutvikling og andre rammebetingelser.

Når oljefondet nå ser annerledes på oljesektorens fremtid enn de gjorde for ett, tre, fem eller ni år siden, ja, så er det basert på forventninger om fremtiden. En slik forventning kan være at verden lykkes med en overgang bort fra olje og gass og over til fornybar energi. Da vil ikke lenger oljeprisen variere syklisk, men den vil kunne falle til et lavt nivå, og forbli der. Det kan bli lite penger å tjene på å være et oljeselskap, selv om oljen bli dyr å kjøpe, for eksempel på grunn av avgifter eller stramme reguleringer på brenning av fossil energi, mener Bakken Riise

Det er stadig mer som tyder på at billig strøm fra sol og vind, bedre batterier og storstilt overgang til elektrisk drevne kjøretøyer kan knekke etterspørselen etter olje. Selv Statoil-sjef Eldar Sætre har advart om dette 

Rådet om å selge oljeaksjer kan få vidtrekkende konsekvenser.

Andre langsiktige forvaltere kan følge etter, og gjøre oljeaksjer mindre attraktive. Spørsmålet om økonomisk risiko vi fra nå av alltid måtte stilles ved nye statlig eksponerte oljesatsinger, enten det handler om eierandeler i Statoil, nye konsesjoner i Barentshavet, oljeskatteregimet, SDØE, eller annet. Selvsagt kan noen hevde at det er lurt å satse mer på olje, når vi selger oljeaksjene i oljefondet, så er det en vanskelig posisjon å ha. Svaret kommer fremover til å bli mindre og mindre gunstig for nye investeringer i olje, dersom teknologiutviklingen fortsetter og arbeidet for å redusere klimautslippene lykkes.

— Derfor er det svært gledelig og ikke så lite oppsiktsvekkende at «alle» nå plutselig ser at Norges bank sitt råd er klokt, til og med den mektige lederen for Norsk olje og gass gikk langt i å si dette på NRK Debatten torsdag 15.1. Det er vel første gang at Karl-Eirik Schjøtt Pedersen har blitt enig om noe som helst med FIVH, avslutter Bakken Riise.

 

Rådet fra Norges bank, 

http://www.norges-bank.no/Publisert/Pressemeldinger/2017/2017-11-16-pressemelding/

FIVH sitt innspill fra 2008:

https://www.framtiden.no/200810102365/rapporter/horingsnotater/nye-etiske-retningslinjer-for-oljefondet.html

VG støtter nedsalg i olje, fordi det er økonomisk fornuftig, ikke av klimagrunner. Om Oljefondet skulle fulgt investeringsrådene til for eksempel klimaaktivister, er faren overhengende for at avkastningen ville blitt langt lavere

https://www.vg.no/nyheter/meninger/oljefondet/oljefondet-ut-av-olje/a/24191742/

http://www.greenpeace.org/norway/no/nyheter/2017/Norges-Bank-vil-selge-seg-ut-av-olje--og-gassaksjer/