Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

(Foto: Alasdair McLellan / Wikimedia / CC)

Samfunnet tjener på å avvikle taxfree-ordningen

En ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at det gir samfunnsøkonomisk gevinst å avvikle taxfree-ordningen. I dag subsidieres våre mest klimaskadelige og lange flyreiser til utlandet med avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk.
(Foto: Alasdair McLellan / Wikimedia / CC)
(Foto: Alasdair McLellan / Wikimedia / CC)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
En ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at det gir samfunnsøkonomisk gevinst å avvikle taxfree-ordningen. I dag subsidieres våre mest klimaskadelige og lange flyreiser til utlandet med avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk.

Til tross for at flere offentlige utredninger har anbefalt Stortinget å avvikle taxfree-ordningen og avskaffe innførselskvoten for alkohol og tobakk er det et etablert politisk motargument at ordningen finansierer distriktsflyplassene våre.

Framtiden i våre hender ville undersøke dette argumentet og ba Samfunnsøkonomisk analyse om å lage en utredning på taxfree-ordningen. Vi ville vite hvor store inntektstapene blir for Avinor ved en avvikling, hvilke samfunnsøkonomiske konsekvenser det får og hvordan inntektstapet alternativt kan dekkes. Rapporten viser blant annet at:

  • Avinor vil få et inntektstap på mellom 1,4 og 2,4 milliarder kroner.
  • Staten vil få økte inntekter fra blant annet Vinmonopolet på mellom 0,2 og 2 milliarder kroner.
  • Middelverdien av dette viser at den direkte konsekvensen av en avvikling vil gi 800 millioner i provenytap.
  • En avvikling vil imidlertid gi lavere alkohol- og tobakkskonsum og dette vil gi en betydelig samfunnsøkonomisk gevinst. En beregning av unngåtte dødsfall gir alene en gevinst på mellom 1,5 og 4 milliarder kroner.
  • En avvikling av taxfree-ordningen vil gi direkte utslag på etterspørselen etter utenlandsreiser, og indirekte på etterspørselen etter flyreiser generelt. Dette vil bidra til å begrense utslippsveksten fra flytrafikken.

Det finnes en rekke muligheter for å finansiere de norske distriktsflyplassene. Avinor kan velge å øke lufthavnavgiftene slik at de faktisk tilsvarer kostnadene ved driften, eller staten kan velge å bruke deler av overskuddet fra de samfunnsøkonomiske gevinstene. Det handler til syvende og sist om politisk prioritering, i likhet med alle andre samferdselsinvesteringer.

Leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Rise, mener måten vi finansierer de norske distriktsflyplassene på er absurd. Vi uthuler ruspolitikken gjennom salg av billig alkohol og tobakk og subsidierer dermed nordmenns utenlands flytrafikk:

– Det er på tide at forurenser betaler-prinsippet også skal gjelde for luftfarten, slik at vi kan nå klimamålene. Ansvaret for å vite hva som er et riktig klimavalg skal ikke ligge hos deg og meg, det skal være de politiske virkemidlene som viser oss veien. Det har vært nok fritak for luftfarten, nå trenger vi grønn omstilling.

Last ned rapporten: pdf Utredning om avvikling av taxfree ordningen (1.04 MB)