Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Stortinget må handle for grønt forbruk

Skal Norge klare sine mål om utslippsreduksjoner må også varehandelen og vårt forbruk endres. Regjeringen erkjenner problemet, nå trenger vi tiltak, mener Framtiden i våre hender.

Foto: Renate Madsen
Foto: Renate Madsen
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Skal Norge klare sine mål om utslippsreduksjoner må også varehandelen og vårt forbruk endres. Regjeringen erkjenner problemet, nå trenger vi tiltak, mener Framtiden i våre hender.

 I juni i år la regjeringen frem en stortingsmelding om avfallshåndtering og sirkulær økonomi som skal behandles i Stortinget i høst. I tillegg har regjeringen lagt frem en strategi for grønn konkurransekraft denne høsten.

Nok bruk og kast

— Stortingsmeldingen om sirkulær økonomi er god på situasjonsbeskrivelsen. Bruk og kast-mentaliteten er ikke bærekraftig, og vi må redusere avfallsmengden og bruke ressursene lenger og om igjen. Men regjeringen sier svært lite om hva den vil gjøre for å sørge for at dette skjer, sier leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise. 

Erkjenner problemet

I stortingsmeldingen står det blant annet at: «I et bærekraftperspektiv er det ønskelig med en omstilling til en sirkulær økonomi med mer bærekraftig produksjon, bruk og utnyttelse av ressurser.» Det er ønskelig å redusere og forebygge avfallsmengden. Regjeringen skriver også at: «Virkemidler som flytter forbruket over til økt deling, utleie, ombruk og reparasjoner av produkter, framfor nykjøp, kan redusere avfallsmengden.»

Trenger tiltak

— Det finnes ikke én quick fix som vil løse dette problemet. Vi trenger en rekke tiltak for å forebygge avfall og stimulere til gjenbruk og ombruk. Det må lønne seg å reparere og leie ting, og det må være mulig, sier Bakken Riise.

Miljørabatt, utvidet reklamasjon og bedre merking

Framtiden i våre hender krever miljørabatt på reparasjon og utleie, og mener regjeringen må kutte momsen på disse tjenestene. I tillegg bør reklamasjonsretten på fem år utvides til å gjelde flere produkter, da dette kan bidra til at produsentene lager produkter med lenger levetid fordi det lønner seg. En obligatorisk merkeordning der eksempelvis elektronikk må merkes med forventet levetid, er et annet tiltak som kan bidra til at produktene varer lenger.

— I Norge forbruker vi store mengder av produkter med stor miljøbelastning som tekstiler og elektronikk. En forbruksskatt for produkter med stor miljøbelastning vil prise ressurs- og miljøbelastningene ved produksjon bedre og øke prisforskjellen mellom reparasjon, leie og nykjøp, slik at det i større grad vil lønne seg å leie og reparere fremfor å kjøpe nytt, sier Bakken Riise.

Varehandlen må ta grep

Samtidig må varehandelen ta radikale grep. De kan ikke lenger basere virksomheten sin på å selge flest mulig varer. Regjeringen må bidra til å støtte innovasjon, kompetanseheving og omstilling til bærekraftige forretningsmodeller blant norske aktører i varehandelen.

— Framtiden i våre hender støtter forslaget om en Miljøfunn-ordning hvor bedrifter kan få skattefradrag for investeringer i miljøomstilling og ny teknologi.  Tiltak som kan gi skattefradrag kan for eksempel være omstilling til nye former for forbruk som deling, leie og leasing, der tilgang blir viktigere enn eierskap, sier Bakken Riise.

Leverer ikke på mål og tiltak

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft leverte sine anbefalinger for et år siden. Ekspertutvalget anbefalte blant annet at regjeringen setter et mål for avfallsreduksjon, og at myndighetene bør bidra til å fremme bærekraftig forbruk og grønne løsninger.

— Så langt har ikke regjeringen levert noen konkrete mål eller tiltak for å forebygge avfall. Nå har vi store forventninger til at Stortinget foreslår konkrete tiltak når de skal behandle saker om sirkulær økonomi i høst, sier Bakken Riise.

Våre krav til norske politikere:

  • Fjern moms på reparasjoner og utleie av klær, tur- og sportsutstyr, verktøy og elektronikk
  • Utvid reklamasjonsretten

Våre krav til handelen:

  • Tilby utleie av klær, tur- og sportsutstyr, verktøy og elektronikk
  • Tilby reparasjon av alle produkter

Skriv under vår kampanje her.