Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Gjennomslag for atomfrie investeringer i Nobelstiftelsen

Nobelstiftelsen bekrefter at de er inne i atomvåpenselskaper og lover opprydning etter press fra Framtiden i våre hender.

Det var under en debatt mellom Anja Bakken Riise og Nobelinstituttets leder Olav Njølstad i NRK-programmet Dagsnytt Atten at Njølstad kom med nye opplysninger om Nobelstiftelsens investeringer.
Det var under en debatt mellom Anja Bakken Riise og Nobelinstituttets leder Olav Njølstad i NRK-programmet Dagsnytt Atten at Njølstad kom med nye opplysninger om Nobelstiftelsens investeringer.

Nobelstiftelsen bekrefter at de er inne i atomvåpenselskaper og lover opprydning etter press fra Framtiden i våre hender.

– En viktig innrømmelse og en viktig seier, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender. Nobelinstituttet bekreftet 26. oktober at fredsprispengene er investert i atomvåpenselskaper, og sier de skal være ute innen mars 2018. Dette skjer etter at Framtiden i våre hender har satt søkelys på investeringene til Nobelstiftelsen.

– En viktig seier for fred, åpenhet og etikk, sier leder i Framtiden i våre hender Anja Bakken Riise.

Nobelstiftelsens investeringer har ført til debatt i flere land, der også fredsprisvinnere ICAN har gått ut og krevd at stiftelsen ikke kan investere i atomvåpen.

– Endelig ser vi en åpen linje og en tydelig forpliktelse fra Nobelstiftelsen, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender. – Det er klokt av stiftelsen å velge åpenhet, og det riktig og svært viktig at stiftelsen nå lover å selge seg ut av atomvåpenselskaper. 

Det var under en debatt mellom Bakken Riise og Nobelinstituttets leder Olav Njølstad i NRK-programmet Dagsnytt Atten at Njølstad la kortene på bordet. Han innrømmet på direkten at Nobelstiftelsen, slik Framtiden i våre hender har hevdet, har penger i selskaper som produserer kjernefysiske våpen. 

Njølstad gjorde det samtidig klart at Nobelstiftelsen i mars fikk på plass nye etiske retningslinjer som skal sørge for at ingen nye investeringer skal skje i denne typen selskaper, samt at de i løpet av tolv måneder vil kvitte seg med de eksisterende investeringene. Disse retningslinjene er foreløpig ikke offentliggjort.

– Det er et klokt valg av Nobelstiftelsen å omsider komme ut med denne informasjonen, sier leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, og presiserer at avgjørelsen er spesielt aktuell i år når Nobels fredspris går til den internasjonale kampanjen ICAN som arbeider mot nettopp atomvåpen.

– Vi har i lang tid presset på for at de skal gi tydelige svar på disse investeringene og rydde opp. Det gleder oss at de nå forplikter seg til å komme seg ut av disse atomvåpenselskapene, sier Bakken Riise, og legger til: 

– Vi har identifisert en rekke andre problematiske selskaper i Nobelstiftelsens fondsplasseringer som vi mener fondet også bør kvitte seg med. Nå ser vi fram til å lese stiftelsens nye etiske retningslinjer og vil selvfølgelig følge med på at stiftelsen også tar grep om disse investeringene. 

Allerede i 2005 avslørte Framtiden i våre hender at Nobelstiftelsen manglet etiske retningslinjer, hemmeligholdt porteføljene og at de ikke var i stand til å utelukke investeringer i klasevåpen, leveranser til amerikansk forsvarsindustri og en rekke andre verstingeselskap som på det tidspunktet var ekskludert av norske fondsforvaltere. 

I år gjennomførte vi på nytt en undersøkelse og fant da at stiftelsen, som disponerer 4241 millioner svenske kroner gjennom ulike fond, fortsatt mangler solide etiske retningslinjer og har begrenset åpenhet rundt sine investeringer. 

Undersøkelsen fastslo dessuten at stiftelsen var investert i våpenprodusenten Saab, flere tobakkselskaper svartelistet av Oljefondet og en rekke problematiske kull- og oljeselskaper. I tillegg viste undersøkelsene at det er høyst sannsynlig at Nobelstiftelsen er investert i selskaper som har blitt ekskludert av oljefondet på grunn av produksjon av kjernevåpen. Dette gjelder selskapene Airbus, Boeing, Safran og Northrop Grumman Corp. 

– En utelukkelse av atomvåpenselskaper er et viktig første skritt for Nobelstiftelsen. Samtidig vil vi minne om at det er ti år siden FNs klimapanel fikk fredsprisen. Det er veldig bra at klimaspørsmål er sentrale i de nye etiske retningslinjene, og vi vil følge nøye med på hvordan disse retningslinjene blir satt ut i livet. Nobelstiftelsen må også utelukke kull og kontroversielle oljeselskaper, avslutter Anja Bakken Riise.