Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Prisen for forbruksjakten

Produkter blir mer komplekse. Det gjør det vanskeligere å gjenvinne dem, men det fins løsninger.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Produkter blir mer komplekse. Det gjør det vanskeligere å gjenvinne dem, men det fins løsninger.

Alle ting du har rundt deg til daglig, møbler, pc eller mobiltelefon, klær, en kaffekopp og litt mat, bygningen du sitter i, har blitt hentet fra naturen og bearbeidet til noe du bruker i dagliglivet. Vårt moderne forbrukssamfunn har ført til en intens jakt på nye ressurser.

Metaller og mineraler kan ikke fornyes, og finnes bare i begrenset omfang. Noen metaller kan resirkuleres, men ikke med dagens lave priser lønner det seg ikke alltid. Spørsmålet er hvor lenge vi kan fortsette å grave ut jordas ressurser før vi går tomme, eller prisen for ressursene blir for høy.

Så mye kjøper vi hvert år

162.545 personbiler
2 millioner mobiltelefoner
1,1 millioner TV-apparater
15 kilo klær
74 kilo møbler

Kilde: Rapporten Den norske forbruksfesten (Framtiden i våre hender, 2017)

For å forstå konsekvensene og kostanden av dagens forbrukersamfunn, er det viktig å forstå tre trender i verdens ressursutvinning:

1) Vi tar i bruk (nesten) hele periodetabellen

For hundre år siden brukte vi bare et titalls metaller og legeringer. Jrn, aluminium og kobber er fortsatt viktige, men den teknologiske revolusjonen som har gitt oss dataalderen, har tatt i bruk en langt større andel av grunnstoffene som finnes på jorda.

Moderne industri har tatt i bruk stoffer vi ikke ante hva var for bare en generasjon siden. Nå finner du indium i flatskjermen din, gallium i led-pærer, germanium i fotoceller, og niob, tantal, og et titalls andre grunnstoffer ulike steder i mobiltelefonen din. I tillegg har vi kombinert grunnstoffene til tusenvis av legeringer med helt særegne kvaliteter og egenskaper.

2) Vi blir blir mer avhengige av ressursutvinning i fattige land

Over hele verden åpnes det nye gruver for å mette behovet for råvarene til forbruket vårt. Norge har også noe gruveproduksjon, men svært få av tingene vi kjøper til daglig inneholder råvarer fra Norge. I tiårene som kommer vil tyngdepunktet for gruveproduksjon som i dag ligger i Nord-Amerika, Russland og Kina forskyve seg mot sårbare land i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Kina er i dag verdens største produsent av gull, fosfat, magnesium, grafitt, silisium, wolfram, indium, germanium og gallium og en rekke andre mineraler og grunnstoffer. Men høy produksjon betyr også at Kina risikerer å gå tom. Marokko har i dag verdens største reserver av fosfat som brukes i landbruket. Den demokratiske republikken Kongo har de største reservene av kobolt som brukes i batterier. Chile og Bolivia har store forekomster av litium, som brukes i batterier.

3) Synkende konsentrasjoner gir dyrere og vanskeligere utvinning

Da menneskene innledet jern- og bronsealderen, kunne de finne store klumper med metaller i naturen som de formet til redskaper. I dag er de enkleste og rikeste gruvene stort sett tømt. I framtiden vil man måtte utvinne forekomster med lavere konsentrasjoner som er vanskeligere tilgjengelig, med flere biprodukter fra produksjonen og med høyere kostnader.

I 1886 ble de første gullklumpene plukket opp fra bakken der Johannesburg i Sør-Afrika ligger i dag. Etter over hundre år hvor millioner av gruvearbeidere har gravd seg nedover, strekker gullgruvene seg nå mer enn 4,1 kilometer under bakken. Det trengs 6.000 tonn is om dagen for å kjøle ned gruvegangene. Dybden er også svært farlig, med stadige ulykker: I 2016 omkom 73 gruvearbeidere på jobb.

Det må lønne seg å ta grønne valg

I framtiden må vi utnytte ressursene bedre. For å få til det, trengs det politiske tiltak. I rapporten Politikk for et grønnere forbruk presenterer Framtiden i våre hender 10 løsninger som vil vri forbruket i grønn retning.