Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Nobelstiftelsen har investert i våpen, tobakk og kull

Stiftelsen bak nobelprisene har en lang rekke problematiske investeringer, dårlige etiske retningslinjer og svært begrenset åpenhet, viser undersøkelse fra Framtiden i våre hender. Våpen, tobakk og en rekke problematiske kull- og oljeselskaper er blant funnene. 

Foto: Creative commomons 2.0 Adam Baker
Foto: Creative commomons 2.0 Adam Baker

Stiftelsen bak nobelprisene har en lang rekke problematiske investeringer, dårlige etiske retningslinjer og svært begrenset åpenhet, viser undersøkelse fra Framtiden i våre hender. Våpen, tobakk og en rekke problematiske kull- og oljeselskaper er blant funnene. 

Pengene som finansierer Nobelprisene er blant annet høst sannsynligvis plassert i selskaper som oljefondet har ekskludert for brudd på de etiske retningslinjene.

Dårlig etikk og mangel på åpenhet

Stiftelsen disponerer 4241 millioner svenske kroner gjennom ulike fond. Nobelstiftelsen mangler oppsiktsvekkende nok solide etiske retningslinjer og har svært begrenset åpenhet rundt sine investeringer. Det har vært svært vanskelig å få innsyn i hvordan Nobelstiftelsen forvalter midlene sine.

Våpen

Framtiden i våre hender har funnet investeringer i SAAB AB, som produserer våpen- og sikkerhetssystemer. Dette er selskapet som blant annet produserer jagerfly.

anja bakken riise foto framtiden i våre hender renate madsen 80800
Leder Anja Bakken Riise er sjokkert over at Nobelstiftelsens mangler gode etiske rammer for investeringene sine.

– Penger er investert i våpen. Vi snakker her om de samme pengene som Alfred Nobel ønsket skulle gå til arbeid mot «reduksjon av militærstyrker». Vi kan heller ikke utelukke at stiftelsens penger er investert i selskaper som produserer kjernevåpen og klasevåpen. Det er svært alvorlig, sier Anja Bakken Riise leder i Framtiden i våre hender.

I tillegg viser Framtiden i våre henders undersøkelser at det er høyst sannsynlig at Nobelstiftelsen er investert i selskaper som har blitt ekskludert av oljefondet på grunn av produksjon av kjernevåpen. Dette gjelder selskapene Airbus, Boeing, Safran og Northrop Grumman Corp.

Les notatet om Nobelstiftelsenens investeringer her (PDF) English version: "The Controversial Investments of the Nobel Foundations"

Tobakk

Det ble også funnet investeringer i tobakkselskapene British American Tobacco og Swedish Match AB, som begge er svartelistet av oljefondet.

10 år siden klimafredspris

Det er også funnet betydelige investeringer i problematiske kull- og oljeselskaper som RWE, et av Tysklands, og Europas største kullselskaper. RWE oppfyller kriteriene for uttrekk fra Oljefondet, selv om selskapet foreløpig ikke er blitt ekskludert av Norges Bank. Det er også svært sannsynlig at Nobelstiftelsen er inne i kullselskapene Duke Energy og Xcel Energy, som begge er ekskludert av oljefondet.

– I år er det 10 år siden Nobelstiftelsen ga Al Gore og FNs klimapanel fredsprisen for sitt engasjement for å spre informasjon om klimaendringene og mane til handling. Da er det et enormt paradoks at stiftelsen nå, hele 10 år etter på, er tungt inne i den industrien som i stor grad forårsaker klimaødeleggelse.

Krever bedring

– Det er sjokkerende og det er helt utdatert at Nobelstiftelsen ikke har etiske rammer for sine investeringer. Nobelstiftelsen må snarest få på plass etiske retningslinjer og ekskludere selskaper som er miljø- og menneskerettighetsverstinger.

Les notatet om Nobelstiftelsenens investeringer her (PDF) English version: "The Controversial Investments of the Nobel Foundations"

Les mer om saken på nrk.no