Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Støres uholdbare investeringer

Jonas Gahr Støre har hatt investeringer i uetiske selskap. – En uholdbar og utdatert forvaltning av formuen. Det eneste riktige var å selge seg ut, sier leder i Framtiden i våre hender Anja Bakken Riise.

Jonas Gahr Støre har hatt investeringer i uetiske selskap. – En uholdbar og utdatert forvaltning av formuen. Det eneste riktige var å selge seg ut, sier leder i Framtiden i våre hender Anja Bakken Riise.

 Det var Dagens Næringsliv som torsdag avslørte at Jonas Gahr Støre hadde investeringer i et fond som ikke investerte i tråd med oljefondets etiske retningslinjer. Investeringene gjøres gjennom familiens investeringsselskap Femstø, som Jonas Gahr Støre eier.

I følge VG er et av fondene Støre har vært investert i, det irskregistrerte fondet «Egerton Capital Equity Fund PLX». Dette fondet har eller har hatt aksjer i blant annet selskapet Safran, et selskap som har vært utelukket fra oljefondet siden 2005 fordi det produserer komponenter til atomvåpen. I tillegg har fondet vært inne i lavprisflyselskapet Ryanair.

anja bakken riise foto framtiden i våre hender renate madsen 80800 

- Disse investeringene er helt uholdbare, og vi er overrasket over at Støre ikke har hatt dette på stell, sier Anja Bakken Riise leder i Framtiden i våre hender.

Ansvar for etiske føringer

- Som eier er det Støres ansvar å definere hvilken risikoprofil investeringene skal ha og hvilke etiske føringer som skal ligge til grunn for investeringene, sier leder i Framtiden i våre hender Anja Bakken Riise.

- Det er ikke godt nok at investeringsselskapet kun delvis fulgte Oljefondets retningslinjer, legger Riise til.

De etiske retningslinjene Oljefondet opererer med har i en årrekke vært ansett som svært strenge, men er ikke lenger de strengeste som finnes i markedet. Mange investorer følger Oljefondets retningslinjer, og noen har også enda strengere krav til sine investeringer.

Kan gjelde flere

Det er flere politikere på Stortinget som er deleiere eller delaktige i investeringselskaper, noe man blant annet kan se i registeret for økonomiske interesser på Stortinget. Disse selskapene er per i dag ikke undersøkt om hvilke etiske retningslinjer som gjelder for dem.

-  Det er viktig at norske politikere ser behovet for å følge etiske og bærekraftige retningslinjer også i sine private investeringer. Det kunne være på sin plass å undersøke også disse investeringsselskapene, sier Riise.

Stort sprik i bankenes etiske fondsforvaltning

Framtiden i våre hender har sammen med Forbrukerrådet utarbeidet Etisk Bankguide, en samlet etikk- og bærekraftsrangering av policyen til norske banker. Gjennom undersøkelsene har vi dokumentert at det er et svært stort sprik i hvor gode norske banker er på å ivareta etikk og bærekraft i sine investeringer og sin bankvirksomhet.

Mens noen få er i toppsjiktet, er mange banker svært dårlige på å ivareta hensyn til etikk og bærekraft i når de investerer og låner ut penger.

- Jeg håper dette er en vekker for Støre, men også for de andre finanspolitikerne på Stortinget. Den generelle vektleggingen av etikk og bærekraft i fondsforvaltningen i Norge er for dårlig. Det er ikke vanskelig å gjøre noe med, og vi ser at flere banker har begynt et arbeid, sier Riise.

 Dårlig informasjon om etisk fond

Det er ikke enkelt å få informasjon om etiske fond, og det er heller ikke alle fond som tilbys i Norge som offentliggjør hvilke selskaper de investerer i. Folk som lurer på hvem som tilbyr fond som er mer og mindre etiske, kan gå inn på etiskbankguide.no og sjekke hvor gode retningslinjer ulike banker har for sine investeringer.