Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

(Foto: istockphoto.com)

Oljefondet er ikke rustet for framtiden

Hvis Oljefondet skal ivareta etikk- og bærekraftshensyn i framtiden, må styringen av fondet radikalt legges om. Det slår en ny rapport, skrevet for Framtiden i våre hender og andre organisasjoner, fast.
(Foto: istockphoto.com)
(Foto: istockphoto.com)
Hvis Oljefondet skal ivareta etikk- og bærekraftshensyn i framtiden, må styringen av fondet radikalt legges om. Det slår en ny rapport, skrevet for Framtiden i våre hender og andre organisasjoner, fast.

Det norske oljefondet er verdens største statlige investeringsfond, med en markedsverdi på over 8000 milliarder kroner. Norges Bank, som forvalter fondet, har i dag klare instrukser fra Finansdepartementet om å investere ansvarlig og bærekraftig. Fondet kan bli langt bedre til å følge opp instruksene i praksis, samtidig finnes det begrensninger i mandatet som umuliggjør en helhetlig etisk og bærekraftig forvaltning, og mer omfattende endringer trengs. Det slås fast i rapporten The Promise of Sustainable Investing - The case of the Norwegian Oil fund skrevet av den anerkjente økonomieksperten Sony Kapoor.

pdf Du kan lese rapporten her. (2.87 MB)

Ifølge rapporten er det flere grep Norges Bank allerede i dag kan ta for å ivareta bærekraftshensyn bedre. Blant annet kan de gjennomføre stresstester av sin investeringsportefølje opp mot klimamålene. Samtidig påpeker rapporten et behov for at fondet får et nytt mandat og en ny styringsform som gjør det rustet til å forvalte etisk og bærekraft i møte med klimaendringer, økende økonomisk ulikhet, krig og konflikt og gjeldskriser.

Behov for en etisk indeks

En av endringene som rapporten foreslår er at den indeksen Oljefondet som i dag opererer med, som inkluderer selskaper som blant annet bryter med menneskerettigheter, forurenser vann eller lobber mot klimareguleringer, byttes ut med en etisk indeks, hvor disse selskapene ikke er inkludert.

Det sveitsiske forsikringsselskapet Swiss RE, et av verdens største forsikringsselskaper, har ifølge rapporten nylig gått over til en slik etisk indeks. I tillegg forslår rapportforfatteren at oljefondet selger seg ut av olje og gass og øker investeringene fornybar energi.

Bra på papiret, men ikke i praksis

Rapporten påpeker at rutinene Norges Bank har på etikk og bærekraft per i dag ser bra ut på papiret, men at de ikke omsettes i praksis. Oljefondet har dermed gått fra å ha en ledende posisjon internasjonalt på etikk og bærekraft til å bli forbigått av en rekke fond som har en mer progressiv bærekraftig forvaltning av sine investeringer. Her nevnes de svenske AP7-fondene som et eksempel. Fondet har solgt seg ut av selskaper som bryter med Paris-avtalens mål eller driver lobbyvirksomhet mot klimaet. Oljefondet derimot er fortsatt investert i disse selskapene.

Ser behovet for endringene rapporten foreslår

– Framtiden i våre hender har fulgt Oljefondet tett i en årrekke og avdekker stadig investeringer i etikk- og klimaverstinger. Samtidig skraper nok vi bare i overflaten, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

– Den omleggingen av oljefondet som rapporten foreslår, vil bidra til en grundig etisk vurdering før investeringen gjennomføres, framfor at vi i ettertid skal kreve uttrekk av versting-selskapene, slik det er i dag, sier Riise.

– Samtidig viser rapporten at Norges Bank som forvalter oljefondet, allerede innenfor dagens rammer kan gjøre mer for å sørge for at etikk- og bærekraftshensyn bli ivaretatt. Her forventer vi at Norges Bank følger opp.

Rapporten blir lansert i dag under Arendalsuka. Den er skrevet med støtte fra følgende organisasjoner: Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, Amnesty International Norge, Forum for Utvikling og Miljø, Handel og Kontor, Foreningen for Internasjonale Vannstudier, Changemaker, Fellesrådet for Afrika og Framtiden i våre hender.