Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Rettferdighet for Lindex-arbeidere

I begynnelsen av juli eksploderte en dampkjele ved fabrikken Multifabs Ltd. i utkanten av Dhaka, Bangladesh. Tretten arbeidere døde og minst 50 ble skadet. Eksplosjonen førte også til at deler av bygningen raste sammen. Fabrikken leverte klær til Lindex og flere andre kjente klesmerker. 

Foto Creative commons Stockmann Group
Foto Creative commons Stockmann Group
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

I begynnelsen av juli eksploderte en dampkjele ved fabrikken Multifabs Ltd. i utkanten av Dhaka, Bangladesh. Tretten arbeidere døde og minst 50 ble skadet. Eksplosjonen førte også til at deler av bygningen raste sammen. Fabrikken leverte klær til Lindex og flere andre kjente klesmerker. 

Omtrent samtidig med denne hendelsen ble klart at den såkalte «Akkorden», avtalen som skal sikre trygge fabrikker i Bangladesh og som ble opprettet etter Rana Plaza-tragedien, skal forlenges med tre år

Det er grunn til å tro at Lindex ennå ikke har skrevet under den nye avtalen. Clean Clothes Campaign, og Fremtiden i våre hender som er en del av dette nettverket, krever at kleskjeden, og dets eier, det finske selskapet Stockmann, umiddelbart signerer den nye Akkorden.

Ny avtale må dekke dampkjeler

Til tross for sterkt press fra en rekke organisasjoner dekker heller ikke den nye Akkord-avtalen inspeksjoner av dampkjeler i fabrikker, bare kravet til separat plasseringen av dampkjeler i produksjonslokalene for å hindre spredning av brann eller omfattende skader i tilfelle eksplosjon. Lindex og andre kleskjeder har en jobb å gjøre for at den nye Akkorden også skal omfatte sikkerhetsinspeksjoner av dampkjeler. Det kan forhindre at dødelige eksplosjoner skjer.

Lindex skriver i en pressemelding den 5. juli: «Søket etter overlevende etter den tragiske ulykken på Multifabs Ltd på mandag er nå avsluttet. 13 personer har mistet livet og mange er skadet. Denne tragiske ulykken har påvirket oss alle og vår dypeste medfølelse og sympati går til familiene som er rammet.»

Ingen ulykke

Eksplosjonen ved Multifabs Ltd. var ingen ulykke. I likhet med kollapsen av Rana Plaza, og en rekke andre dødelige kollapser/branner/eksplosjoner ved tekstilfabrikker er hendelsen ved Multifabs Ltd. en tragedie som kunne vært unngått hvis alle parter, som i større eller mindre grad kan holdes ansvarlig, hadde gjort jobben sin: Å passe på sikkerheten til dem som syr klær for, og bidrar til overskuddet til Lindex og andre merkevarer.

Lite relevante inspeksjonsrapporter 

Videre skriver Lindex: «Lokale myndigheter, arbeidsdepartementet og Bangladesh Accord holder fremdeles på å undersøke årsaken til eksplosjonen i varmtvannsberederen. Hittil ser det ut som det er en forferdelig ulykke som har inntruffet. Nylig foretatte inspeksjoner av både BSCI og Bangladesh Accord om plasseringen av, og området rundt varmtvannsberederen, viste ingen feil.»
Lengst ned i pressemeldingen ligger det lenker til Akkordens inspeksjonsrapporter og kontrollorganet BSCI sin rapport.

Det at Lindex viser til inspeksjoner gjennomført av BSCI og Bangladesh Accord om plasseringen av, og området rundt varmtvannsberederen er korrekt, men har lite relevans for saken. I beste fall kan en tryggere plassering av dampkjelen (det Lindex kaller «varmtvannsberederen») begrense personskadene. Likevel er det verdt å merke seg at inspeksjonene fra Accorden (jmf første rapport fra april 2014  til siste undersøkelse oktober 2017) at det skulle ta 2,5 år før påviste svært alvorlige sikkerhetsmangler knyttet til plasseringen av dampkjelen ble utbedret. Partene, herunder Lindex, som har signert Akkorden har altså vært svært treige med å følge opp sine forpliktelser, og dermed satt arbeidernes liv unødvendig i fare. Kontrollrapporten fra BSCI  er heller ikke særlig relevant for saken - dampkokeren er så vidt nevnt. Kontrollen var dessuten forhåndsanmeldt. Det gjør at fabrikkledelsen kan «pynte på sanningen», komme ut med et bedre kontrollresultat enn det virkeligheten tilsier, når det gjelder andre potensielle kritikkverdige arbeidsforhold.

Døde arbeidere gjort til syndebukker

Dessuten fikk saken raskt en enda mer tragisk dreining enn det noen kunne forvente:  De tre som håndterte dampkjelen når den eksploderte, og som nå er døde ble blant annet anklaget for mord, for å ha årsaket omfattende skader og får å ha opptrådt uaktsomt i tjenesten.  

Myndighetene anklager altså ofrene for tragedien – i stedet for å plassere skylden der den hører hjemme; på fabrikkledelsen og på den statlige institusjonen som har i oppdrag å sikre inspeksjon av dampkjeler ved landets tekstilfabrikker. Dessuten kan det umulig vært en kvalitativt god etterforskning siden den bare tok drøyt et døgn å gjennomføre.

Les Clean Clothes Campaign sin kommentar

Etterlyses: Årsak og ansvar

Vi krever at Lindex tar sterk avstand fra alle slike grunnløse anklager og i stedet gjør det klart at en uavhengig, grundig granskning finner sted – og som vil vise alle sider av saken og hvor ansvarsplasseringen for denne «ulykken» kommer frem i lyset. En komite, nedsatt av myndighetene i Bangladesh, skal ha etterforsket omstendighetene rundt hendelsen. Her kommer det frem at det var "tekniske mangler" og "administrative grunner" til den såkalte ulykken.. Derimot rapporteres det ikke om skylden nå flyttes over på eieren eller myndighetene i stedet for de døde arbeiderne.

Kondolanse og løfter

Sist, men ikke minst forventer vi at Lindex, retter en personlig kondolanse til familiene til de skadde og avdøde. I beklagelsen må det gjøres klart at selskapet skal gjøre alt som står i deres makt for at lindre de pårørendes smerte og tap. Det innebærer å legge press for at myndighetene og/eller fabrikkeieren betaler kompensasjon, og hvis dette ikke skjer, at Lindex er villig til å dekke sin del av kostnadene for tap av liv og sykehuskostnader/rehabilitering av skadede.   

Tekstilarbeidere, uansett land og fabrikk, har rett på trygge arbeidsforhold. For å kunne oppnå det må fabrikkeiere, myndighetene og kleskjedene arbeide forebyggende og spille med åpne kort. Pålegg om utbedring av livsfarlige arbeidsforhold må følges opp umiddelbart. Arbeiderne må slippe å bli utsatt for flere "ulykker".