Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Butikker kaster mat de kunne gitt til trengende

En undersøkelse fra Framtiden i våre hender viser at bare 48 prosent av norske dagligvarebutikker har en avtale om å donere spiselig mat de ikke får solgt til veldedige organisasjoner.

En undersøkelse fra Framtiden i våre hender viser at bare 48 prosent av norske dagligvarebutikker har en avtale om å donere spiselig mat de ikke får solgt til veldedige organisasjoner.

Norske dagligvarebutikker kaster i overkant av 60.000 tonn spiselig mat hvert år. Samtidig forteller organisasjoner som distribuerer overskuddsmat at de ikke har nok mat å dele ut til dem som trenger det. Framtiden i våre hender har derfor undersøkt hvor flinke norske dagligvarebutikker er til å gi bort maten de ikke får solgt.

– Resultatene viser at butikkene har en lang vei å gå, sier Paula Capodistrias, som har skrevet rapporten for Framtiden i våre hender. 

Mindre enn halvparten av dagligvarebutikkene, eller 48 prosent, har en avtale om å donere overskuddsmat til veldedige organisasjoner. 

Undersøkelsen viser også store forskjeller mellom kjedene, og mellom byer. 90 prosent av Kiwis butikker har avtaler med veldedige organisasjoner om donasjon, mens bare 30 prosent av Meny-butikkene har det. I Tromsø har alle butikker en avtale, mens andelen i Oslo bare er 20 prosent.

Noen av butikkene i undersøkelsen hevder de ikke kaster mat. Det stemmer neppe. I stikkprøver Framtiden i i våre hender har fått gjennomført i forbindelse med undersøkelsen, fant vi betydelige mengder spiselig mat i butikkenes søppelcontainere.

Last ned rapporten Norwegian Supermarkets and Food Waste: Prevention and Redistribution Strategies (PDF, 1,15 MB)

Norske dagligvarebutikker kaster 60.000 tonn mat i året. Hvis vi antar at halvparten av maten er spiselig, som er tilfellet for den britiske dagligvaregiganten Tesco, kaster norske dagligvarebutikker som ikke har en avtale om donasjon, i gjennomslitt 21 kilo spiselig mat hver eneste dag.

Viser at det trengs en matkastelov

– At praksisen varierer mye fra by til by og kjede til kjede, mener vi viser at butikkene bør pålegges å ha en avtale om å gi bort overskuddsmat til veldedige organisasjoner, sier Christoffer Ringnes Klyve, konstituert leder i Framtiden i våre hender. 

Les også: Norsk matsvinn kan mette 800.000 mennesker

– De butikkene som allerede har en avtale med en veldedig organisasjon, vil uansett merke lite til en slik lovregulering.

Bransjeavtale om redusert matsvinn: For få konkrete tiltak

Framtiden i våre henders undersøkelse publiseres samme dag som en samlet matbransje og fem departementer undertegner en bransjeavtale om matsvinn, som de mener vil føre til at matsvinnet målt per innbygger blir halvert innen 2030. 

Matindustriens frivillige innsats har så langt bidratt til at matsvinnet ble redusert med 12 prosent fra 2010 til 2015. Det er bra, men Framtiden i våre hender tviler på at avtalen er nok til å halvere matsvinnet innen 2030.

– Intensjonene og målene i avtalen er gode, men den er for lite konkret. Den sikrer ikke åpenhet, og den sikrer ikke at matsvinn fra dagligvarebutikker vil bli donert til dem som trenger det, fastslår Framtiden i våre hender-leder Christoffer Ringnes Klyve. 

– Vi mener blant annet at alle dagligvarebutikker må inngå avtaler med veldedige organisasjoner om å donere overskuddsmat. Vår undersøkelse viser at det er et åpenbart behov for det, sier Klyve.

Han etterlyser også mer åpenhet om matsvinn hos de enkelte aktørene i dagligvarebransjen, og viser til britiske Tesco, som rapporterer åpent på eget matsvinn, som et eksempel til etterfølgelse.

Mer om matsvinn: