Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norske banker kobles til rasering av regnskog

Milliarder av nordmenns sparepenger kan kobles til palmeoljeselskaper som ødelegger regnskog og forårsaker skogbranner i Indonesia. 

Palmeoljeplantasje på Sumatra Indonesia. Foto Creative Commons 2.0 H Dragon.
Palmeoljeplantasje på Sumatra Indonesia. Foto Creative Commons 2.0 H Dragon.

Milliarder av nordmenns sparepenger kan kobles til palmeoljeselskaper som ødelegger regnskog og forårsaker skogbranner i Indonesia. 

I april fortalte vi om hvordan norske banker investerer i regnskogsødeleggelse på Borneo. Nå viser en ny rapport fra Regnskogfondet i samarbeid Fair Finance Guide Sverige og Etisk Bankguide at problemet er enda mer omfattende i regionen.

Nesten 17 milliarder

Flere av Skandinavias største banker og pensjonsfond, deriblant Oljefondet, Nordea og Storebrand eier aksjer i asiatiske banker som igjen låner penger til palmeoljeselskaper. Til sammen investerer tolv norske og svenske banker og pensjonsfond nesten 17 milliarder norske kroner i seks asiatiske banker som gir store lån til palmeoljeselskaper som raserer regnskog i Indonesia.

En ny rapport fra Regnskogfondet avslører hvordan seks banker fra Indonesia og Singapore har gitt lån til palmeoljeprosjekter som har forårsaket ødeleggelse av regnskog, brudd på menneskerettigheter og utslipp av klimagasser. De seks sørøstasiatiske bankene finansierer halvparten av all oljepalmedyrking i Indonesia, men ingen av dem stiller krav til at bedriftene de låner til skal unngå avskoging. Bankene det gjelder er de indonesiske Bank Mandiri, BRI, BCA og BNI, samt OCBC og DBS fra Singapore.

Regnskogfondet, i samarbeid med Fair Finance Guide Sverige og Etisk Bankguide Norge, har avdekket at tolv skandinaviske banker og pensjonsfond eier aksjer i de seks sørøstasiatiske bankene. Det dreier seg om Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet), DNB, Nordea, Storebrand, KLP, AP-fonden, Swedbank, Handelsbanken, Länsforsäkringar, Skandia, SEB, og Danske Bank.

- Flere skandinaviske banker og fond har droppet investeringer i palmeoljeselskaper som ødelegger regnskog, men har ikke stilt noen krav til bankene som gjør det mulig for selskaper å fortsette med regnskogsrasering. De må bruke eiermakten sin til å legge press på disse sørøstasiatiske bankene for at de skal slutte å gi lån til bedrifter som raserer regnskog, sier Vemund Olsen, seniorrådgiver i Regnskogfondet.

Låner penger til verstingene

Regnskogen i Indonesia raseres for å gi plass til oljepalmeplantasjer, noe som har katastrofale konsekvenser for klima og naturmangfoldet og for de lokale urfolksgruppene som lever av skogen. Mens endel store palmeoljeprodusentene har forpliktet seg til å unngå avskoging og til å respektere urfolks rettigheter, er det fortsatt mange plantasjeselskaper som fortsetter å rasere regnskog. Siden omlegging til avskogingsfri palmeoljeproduksjon er kostbart, får skruppelløse bedrifter et konkurransefortrinn overfor sine mer bærekraftige konkurrenter som må selge palmeoljen dyrere. Dette er bare mulig fordi bankene som låner dem penger ikke stiller noen krav til at prosjektene skal unngå miljøskader eller menneskerettighetsbrudd.

- Uten lån ville det ikke være mulig for disse selskapene å anlegge nye palmeoljeplantasjer i regnskogsområder. Dermed er bankene medansvarlige for regnskogsødeleggelse, og bidrar dessuten til å undergrave innsatsen for å gjøre palmeoljeindustrien mer bærekraftig, uttaler Olsen i Regnskogfondet.

- Nok en gang ser vi hvordan milliarder av folks spare- og pensjonspenger investeres i miljøskadelig virksomhet. Problemet er at når man investerer i banker, tar man ikke i betraktning miljøkonsekvensene av bankenes finansielle virksomhet. Investeringer i banker som dette rimer dårlig med internasjonale bærekraftsprinsipper som skandinaviske banker og pensjonsfond har lovet sine kunder å følge. Dette viser hvor viktig det er at pensjonsfond og banker selv setter bærekraftskrav til andre banker før man investerer i disse finansselskapene, sier Pia A. Gaarder, prosjektleder i Etisk Bankguide Norge og fagsjef for etikk og næringslivarbeidet i Framtiden i våre hender.

Om Etisk bankguide:

Etisk bankguide Norge er et samarbeid mellom Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet, og er del av det internasjonale initiativet Fair Finance Guide International. Basert på en internasjonal metode har Etisk bankguide kartlagt retningslinjene og policydokumentene til 13 banker som har virksomhet i Norge, og gitt bankene en score som viser hvordan de enkelte bankene oppfyller krav til samfunnsansvar. Egne tema- og casestudier undersøker hvorvidt bankenes retningslinjer følges opp i praksis. Les mer om initiativet her: http://etiskbankguide.no