Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Overrasket over Aps Oljefond-nei til fornybar energi

Arbeiderpartiet, i likhet med regjeringspartiene, ønsker ikke å åpne for at Oljefondet skal kunne investere langt mer i fornybar energi enn det som er mulig med dagens investeringsmandat. – Både overraskende og svært skuffende, mener Framtiden i våre hender.

Foto Creative commons by-nd 2.0 : Sandra Skillingsås, Arbeiderpartiet
Foto Creative commons by-nd 2.0 : Sandra Skillingsås, Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet, i likhet med regjeringspartiene, ønsker ikke å åpne for at Oljefondet skal kunne investere langt mer i fornybar energi enn det som er mulig med dagens investeringsmandat. – Både overraskende og svært skuffende, mener Framtiden i våre hender.

Denne våren behandler Stortinget beslutningen om det skal åpnes for at Oljefondet kan investere i fornybar energi i langt større grad enn det har mulighet til i dag, gjennom unotert infrastruktur. Det vil si vindmøller, solparker og annen infrastruktur som ikke er registrert på børs. De fleste nye fornybarprosjekter er i selskaper som ikke er aksjeselskaper, og som Oljefondet per i dag ikke har mandat til å investere i.

Samme dag som høringen i Stortinget uttalte Arbeiderpartiet til flere medier at de ikke ønsker å åpne for investeringer i unotert infrastruktur i år, og støtter dermed opp om regjeringens posisjon.

- Vi er skuffet og overrasket over signalene som Arbeiderpartiet nå gir om Oljefondet. Klimaet kan ikke vente: Verden trenger investeringer i solenergi og vindkraft nå, sier Christoffer Klyve, konstituert leder i Framtiden i våre hender.

I tillegg til at klimagevinsten vil være stor, mener Norges Bank og en rekke eksperter at investeringer i denne typen infrastruktur vil være svært lønnsomme. Det vil også bidra til å spre risiko, som igjen gjør Oljefondet mindre sårbart. En fersk rapport fra det amerikanske instituttet IEEFA viser at andre fond har en netto avkastning på mellom 12 og 15 prosent på tilsvarende investeringer, og at investeringer i fornybar infrastruktur gjør det spesielt godt.

Hvis fem prosent av Oljefondet investeres direkte i ny, fornybar energi, kan det erstatte kull- og gasskraft tilsvarende 35 ganger Norges årlige klimautslipp. Dette er like store utslippskutt som vi ville få dersom alle internasjonale fly ble satt på bakken i to år. Estimatene viser også at de aktuelle investeringene kan skape over én million nye arbeidsplasser globalt.

- Debatten i Stortinget er ennå ikke avsluttet. Vi har fortsatt tro på at Stortinget kan foreta et vedtak i vår som bringer oljefondet ett skritt videre mot investeringene som er nødvendige for å hindre global oppvarming under to grader, sier Klyve.

SV, KrF, Venstre og MDG ønsker å åpne for at Oljefondet skal kunne investere i fornybar energi gjennom investeringer i unotert infrastruktur i år.