Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Swix sprer miljøgifter i skisporet

Skismøring fra Swix og andre produsenter inneholder høye nivåer av fluorholdige miljøgifter, viser ny undersøkelse fra Framtiden i våre hender.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Skismøring fra Swix og andre produsenter inneholder høye nivåer av fluorholdige miljøgifter, viser ny undersøkelse fra Framtiden i våre hender.

Framtiden i våre hender har fått analysert åtte skismøringer på det norske markedet for fluorkarboner, som er skadelige både for miljø og helse. Analysene er gjennomført av ALS Global på et akkreditert laboratorium.

Velg fluorfritt

Christoffer Klyve, nestleder i Framtiden i våre hender, anbefaler å styre unna all skismøring som er merket med at den inneholder fluor.

– Velg heller fluorfrie alternativer som for eksempel den tradisjonelle røde, blå eller grønne voksen fra Swix, anbefaler han.

Styr unna disse skismøringene

ProduktPFOA-innholdMerknad
Toko Jet Stream Powder 2.0 15700 μg/kg  Toko eies av Toko Swix AG, som er et datterselskap til Swix.
Rode GHF30 High Fluor Glidewax 1630 μg/kg   
Start HF6 High Fluor Glider 1590 μg/kg   
Swix HF8 High Fluoro Glidewax, gammel type 630 μg/kg  Fortsatt i salg i flere butikker da laboratorieanalysen ble gjennomført.
Swix HF8 High Fluoro Glidewax, ny type 34,7 μg/kg Merket "Future Cera".
Swix VR62 Fluorinated Racing Wax 18,2 μg/kg   
Skigo High Fluor Kickwax 5,58 μg/kg   
Vauhti LF Polar Fluorinated Glide Wax 3,3 μg/kg   


Bransjen villeder om fluor i skismøring

Parallelt med laboratorieundersøkelsen har Framtiden i våre hender vært i kontakt med produsentene og importørene til produktene vi har analysert. Flere av svarene vi fikk fra dem stemmer dårlig overens med resultatene fra laboratorieanalysen.

Svarene viser at flere produsenter og importører bruker mer PFOA (og stoffer som brytes ned til PFOA) enn de påstår.

MerkeSvar i spørreundersøkelseResultater fra laboratorieanalyse
Toko Eies av Swix, som oppgir at de ikke bruker PFOA i nye produkter 15700 μg/kg PFOA
Swix Brukte stoffer som kan brytes ned til PFOA  tidligere, men ikke i nye produkter
  • 614 μg/kg PFOA i gammel type glider (HF8)
  • 34,7 μg/kg PFOA i ny type glider (HF8, Future Cera)
  • 18,2 μg/kg PFOA i festevoksen (VR62)
Vauhti Bruker ikke PFOA 3,3 μg/kg PFOA
Skigo Besvarte ikke spørreundersøkelsen 5,58 μg/kg PFOA

Derfor er fluor i skismøring et problem

Når man blander fluoratomer med karbonatomer, lager man kjemiske forbindelser som er svært stabile, og som derfor brytes veldig sakte ned i miljøet. Flere av dem har dessuten alvorlige giftvirkninger, og de har evnen til å bioakkumulere – det vil si at de tas opp i næringskjeden og lagres i kroppen til dyr.

I naturen danner fluor som regel salter. Et eksempel er den typen som fins i fluortabletter (natriumfluorid), som er uproblematisk for miljøet. Naturen lager svært sjelden organiske fluorforbindelser – altså forbindelser mellom fluor og karbon. Det gjør imidlertid mennesker, og kombinasjonen skaper ofte problemer. 

Når et stoff som ikke brytes ned havner i naturen, sitter vi med en temmelig sikker oppskrift på et problem. Giftighet er alltid et spørsmål om mengde, og hvis vi fortsetter å slippe ut stoffer som naturen ikke klarer å kvitte seg med, er det bare et tidsspørsmål før nivåene i naturen blir så høye at problemer oppstår.

– Alle fluorkarboner bør forbys i skismøring

Norge vedtok et forbud mot den fluorholdige miljøgiften PFOA i 2014. EU fulgte nylig etter, og har innført et PFOA-forbud som vil gjelder fra 2020, med lavere grenseverdi enn i det norske forbudet. Denne undersøkelsen viser at bransjen erstatter stoffer som brytes ned til PFOA med stoffer som brytes ned til den nært beslektede forbindelsen PFHxA (PFOA har åtte karbonatomer i kjeden, mens PFHxA har seks). PFHxA er langt dårligere undersøkt enn PFOA.

Men PFHxA brytes i likhet med PFOA svært sakte ned i miljøet, og konsentrasjonene i naturen kan komme til å øke etter hvert som bransjen erstatter PFOA og PFOA-lignende forbindelser med PFHxA og lignende stoffer.

– Framtiden i våre hender mener alle fluorkarboner bør forbys i skismøring. Vi oppfordrer Swix og andre produsenter til å finne fluorfrie alternativer, sier nestleder Christoffer Klyve.

Les mer: