Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Aner ikke hvor det importerte gullet kommer fra

Mye av gullet vi importerer har ukjent opphav, viser rapport fra Framtiden i våre hender. Bedre tilbud av Fairtrade og resirkulert gull må til for å bremse importen fra en problematisk gullindustri.

Bildet viser hendene til en arbeider i en colombiansk gullgruve i Suarez. Foto: Scanpix
Bildet viser hendene til en arbeider i en colombiansk gullgruve i Suarez. Foto: Scanpix
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Mye av gullet vi importerer har ukjent opphav, viser rapport fra Framtiden i våre hender. Bedre tilbud av Fairtrade og resirkulert gull må til for å bremse importen fra en problematisk gullindustri.

Gull er et kjært produkt for nordmenn, både som gifteringer og halskjede. Men hva vet vi egentlig om gullet som ender opp rundt norske fingre? 

Mye av gullet er resirkulert

Framtiden i våre hender har sendt ut en spørreundersøkelse til norske gullimportører med spørsmål om opprinnelsen til gullet som ender opp i norske smykker. Mesteparten av gullet som norske gullsmeder bruker er resirkulert. Men en betydelig mengde smykkevarer, smedarbeid og ubearbeid og halvfabrikata gull blir også importert. 

Les rapporten her

Gull fra Tyskland – men uten kjent opprinnelse

49 prosent av det importerte gullet kommer fra Tyskland som ikke et gullproduserende land. Siden kolonitiden har Tyskland fungert som et mellomledd mellom gulleksporterende og gullimporterende steder. Importstatistikken gir oss dermed ikke informasjon om gullets egentlige opprinnelse. I spørreundersøkelsen kom det frem at norske importører av gull ikke vet hvor dette gullet kommer fra, eller hvilke forhold gullet er utvunnet under.

Heldigvis er det enkelt å smykke seg vakker på en bærekraftig måte. Les våre grønne tips om gull, sølv og edelstener.

Barnearbeid og brudd på arbeidsrettigheter

Gullindustrien er karakterisert av en rekke problem. I mange land er det et viktig spørsmål om befolkningen får del av inntektene fra gullindustrien, eller om alt ender i lommen på store selskaper. Det rapporteres om barnearbeid, brudd på arbeidstakerrettigheter og slavearbeid i blant annet Sør-Afrika, Peru og Burkina Faso.

Tvilsom sertifisering av gull

Halvparten av gullimportørene oppgir at de er kjent med etiske problemstillinger. Blant de norske importørene handles også gull som er sertifisert som «ansvarlig» av londonbaserte Responsible Jewelry Council (RJC). Gruveselskap som er utestengt fra Oljefondet grunnet alvorlig uetisk aktivitet, er imidlertid sertifisert av RJC, og det gir grunn til å stille spørsmål ved troverdigheten til sertifiseringsordningen.

Kjemikalier fører til stor helse- og miljøskade

I utvinning av gull brukes de livsfarlige miljøgiftene cyanid og kvikksølv. Arbeidere er derfor utsatt for helserisiko. Noen blir syke og andre dør. Det rapporteres om ulykker der cyanidholdig avfall renner ut av gruveanleggene og medfører store miljøskader. I Mars 2017 behandler Stortinget den internasjonale Minamata konvensjonen der Norge forplikter seg til å redusere bruken av kvikksølv.
Bedre merking, og mer Fairtrade.
Fairtrade-gull og merking av resirkulert gull kan være en løsning i det norske markedet. I dag er det tilsynelatende kun den norske gullsmeden Vinterhoff som leverer Fairtrade gullsmykker i Norge.

Fakta: I 2016 ble det importert 951 kg ubearbeid og halvfabrikata gull til Norge. 49 prosent av gullet kom fra Tyskland. Videre ble det importert 24 tonn smykkevarer og smedarbeid av edle metall. Også her ligger Tyskland, og nabolandet Danmark, på importtoppen, men mye blir også importert fra asiatiske utviklingsland.

Her kan du lese vår rapport om gull fra 2013