Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Oljefondet satser stort på fossil energi

Oljefondets klimakriterium ble iverksatt i 2016 etter vedtak i Stortinget. Likevel har fondets andel i fossil energi økt med 50 milliarder kroner. Investeringer i de ti største fornybarselskapene går ned.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Oljefondets klimakriterium ble iverksatt i 2016 etter vedtak i Stortinget. Likevel har fondets andel i fossil energi økt med 50 milliarder kroner. Investeringer i de ti største fornybarselskapene går ned.

– Dette er en svært skuffende utvikling for Oljefondet. Slik vi ser det, er det også i strid med klimakriteriet vedtatt i Stortinget, sier Christoffer R Klyve, konstituert leder i Framtiden i våre hender.

Oljefondet har blant annet økt sine investeringer i selskaper som sterkest bidrar til klimaendringer. Blant dem finner vi Exxon, Chevron og Suncor. Det norske pensjonsfondet har også økt sine investeringer i Shell med nesten 20 milliarder kroner. Olje- og gasspporteføljen i fondet er økt med over femti milliarder kroner.

– Det er spesielt alvorlig etter at Oljefondet ble pålagt av Stortinget å ta sterkere hensyn til klima, gjennom klimakriteriet som ble vedtatt i fjor, sier Klyve.

– Nå må Stortingspolitikerne ta klimautfordringen på alvor og konkretisere kriterier for olje- og gassektoren, på samme måte som vi har kriterier for uttrekk overfor kullindustrien, sier Klyve.

Parallelt med utviklingen innen olje og gass foregår en omfattende utbygging av sol- og vindkraft i landene hvor Oljefondet er størst, som USA, EU og Kina. Flere undersøkelser viser at strøm fra vind- og solkraft er i ferd med å konkurrere ut fossil energi.

– Det er problematisk at Oljefondet øker sine investeringer i fossil energi når de kunne satset tungt på fornybar energi. I et klimaperspektiv bidrar Norges Bank til å øke problemet framfor å investere i løsningen. På sikt vil klimamålene gjøre det siste årets investeringer ulønnsomme, sier Klyve.

Våre estimater er basert på «oil and gas»-porteføljen til oljefondet. Denne porteføljen inneholder de store energiselskapene, inkludert enkelte fornybarselskaper. Likevel gir dette et godt bilde på balansen mellom fossil og fornybar energi.