Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Går sammen med kommunene for å kutte matkasting

I prosjektet MatVinn går Framtiden i våre hender sammen med kommunene for å redusere matkastingen og fremme en bærekraftig matkultur i Norge.  Asker, Fredrikstad og Ski er allerede i gang. Ønsker din kommune å bli Matvinn-kommune?

En MatVinn-familie undersøker hvor mye mat som havner i søpla og prøver ut tiltak for å redusere det. Her er hvor mye en familie kaster på et år. Foto: Knut Bry
En MatVinn-familie undersøker hvor mye mat som havner i søpla og prøver ut tiltak for å redusere det. Her er hvor mye en familie kaster på et år. Foto: Knut Bry
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

I prosjektet MatVinn går Framtiden i våre hender sammen med kommunene for å redusere matkastingen og fremme en bærekraftig matkultur i Norge.  Asker, Fredrikstad og Ski er allerede i gang. Ønsker din kommune å bli Matvinn-kommune?

Hvert år kaster vi nordmenn mer enn 355 000 tonn fullt spiselig mat. Det har store konsekvenser både for klima, fordeling og vår egen tid og lommebok. 

Kommunene spiller en nøkkelrolle

Matsvinn utgjør en betydelig klimabelastning. Bare i Norge tilsvarer matsvinnet fra forbrukere alene utslippene fra 260 000 bensindrevne biler (FIVH-lenke). Mengden mat som kastes i norske husholdninger kunne mettet 500 000 flere mennesker, og har en samlet prislapp på 13 milliarder kroner. Norske myndigheter har forpliktet seg til FNs bærekraftsmål som sier at vi innen 2030 skal halvere andelen matsvinn per innbygger på verdensbasis. Skal vi nå det målet, må vi jobbe sammen på lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt plan. Vi må øke bevisstheten om mat som ressurs og hvordan vi kan bruke den kreativt. I tillegg til å løfte hvorfor det er viktig hva hver av oss gjør.

Her kan kommunene spille en nøkkelrolle. MatVinn-prosjektet har derfor fokus på hva vi kan oppnå lokalt, ved å løfte matsvinn inn i kommunenes klima- og miljøplaner og ut i lokale aktiviteter.

Asker og Fredrikstad først ut. Flere følger etter.

MatVinn tar utgangspunkt i kommunenes egne rammer og målsetninger, og tilbyr verktøy, rådgivning og tiltak for å sette planene ut i live lokalt. Derfra kan vi nå målene. Flere kommuner har allerede vedtatt egne mål om å redusere matsvinnet i sine miljø- og klimastrategier. 

Asker kommune har vedtatt å redusere matsvinnet i kommunen med 30 % innen 2025 fra dagens nivå. Gjennom MatVinn-prosjektet skal Framtiden i våre hender bidra aktivt i arbeidet for at Asker når denne målsetningen.

Å synliggjøre politiske ambisjoner gjennom konkrete mål er viktig for å sikre god lokal oppslutning om arbeidet for å redusere matsvinn. Vi vil derfor se flere kommuner gjøre det samme. Politiske reduksjonsvedtak er imidlertid ikke en forutsetning for å jobbe for mindre matsvinn i kommunen.

I Fredrikstad satser de på dialog med skoler, butikker og forbrukere. I samarbeid med FIVH har såkalte MatVinn-familier undersøkt sine egne vaner knyttet til matkasting i hjemmet, og gjennom enkle tiltak klart å redusere matsvinnet med opptil 80 prosent. Disse familiene går foran som viktige inspirasjonskilder for andre i Fredrikstad til å gjøre enkle grep for å kaste mindre mat.

Å starte med seg selv: Kommunale kjøkken og innkjøpsrutiner.

Å jobbe for bærekraftig mat i kommunen betyr en helhetlig tilnærming med hensyn til jordsmonn, biologisk mangfold, CO2-utslipp, vannforbruk, helsen til arbeidere som produserer og forbrukerne som spiser maten, dyrevelferd og ikke minst matsvinn.

Forbrukere står for størstedelen av maten som kastes i Norge og er en viktig målgruppe for prosjektet. Men det er også mye å hente direkte i kommunens egne kantiner og institusjoner, i tillegg til å være en inspirasjon for innbyggerne i kommunen.

Det offentlige er en stor innkjøper av mat. Kommunene har derfor mulighet til å øke etterspørselen etter bærekraftig mat som også tar hensyn til redusert matsvinn ved å legge inn spesifikke krav i anskaffelser og innkjøp. I MatVinn-prosjektet vil FIVH kunne kartlegge tiltak i kommunenes egne kantiner og kjøkken for å redusere matsvinnet, samt gjennomgå krav til tilbydere i innkjøpsordningen for mat som vil kunne bidra til redusert matsvinn.

Bli MatVinn-kommune!

I MatVinn-prosjektet ønsker FIVH å være en bidragsyter i kommunenes arbeid for redusert matsvinn. Vi er opptatt av løsninger basert på kommunenes egne ambisjoner, muligheter og planer. Målet er å få alle landets kommuner med på et MatVinn-samarbeid  - en landsdekkende dugnad - slik at vi når det nasjonale målet om 50 % mindre mat kastet i Norge innen 2030.

Vil din kommune bli med på MatVinn-samarbeidet eller har spørsmål? 

fivh portretter 208
Ta kontakt:
Prosjektleder: Elisabeth Riise Jenssen
Epost: elisabeth@framtiden.no
Telefon: 99000713