Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Anbefaler obligatorisk sortering av mat- og plastavfall

Miljødirektoratet foreslår at utsortering av mat- og plastavfall bør bli obligatorisk i hele landet, både for privatpersoner og næringsdrivende. Viktig for å få redusert matkastingen, mener Framtiden i våre hender.

Hvis Miljødirektoratet får det som de vil, må både butikker og privatpersoner i hele landet begynne å sortere matavfall og plastavfall. (Foto: Renovasjonsetaten)
Hvis Miljødirektoratet får det som de vil, må både butikker og privatpersoner i hele landet begynne å sortere matavfall og plastavfall. (Foto: Renovasjonsetaten)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Miljødirektoratet foreslår at utsortering av mat- og plastavfall bør bli obligatorisk i hele landet, både for privatpersoner og næringsdrivende. Viktig for å få redusert matkastingen, mener Framtiden i våre hender.

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) vurdert virkemidler for økt utsortering og materialgjenvinning av våtorganisk avfall og plastavfall. Miljødirektoratet anbefaler at både kommuner og næringsdrivende, inkludert dagligvarebutikker, bør pålegges å sortere ut matavfall og plastavfall.

Anne Kari Garberg, politisk rådgiver i Framtiden i våre hender, er godt fornøyd med Miljødirektoratets forslag.

– Obligatorisk utsortering av matavfall er et politisk krav vi har fremmet flere ganger, så dette er en seier for oss. I dag er det mange dagligvarebutikker som ikke sorterer ut matavfallet. Det gjør at verdifulle ressurser går til spille, og at flere butikker har liten oversikt over hvor mye mat de faktisk kaster.

– Obligatorisk utsortering av matavfall er derfor et viktig tiltak for å få ned matsvinnet i dagligvarebutikker, fastslår Anne Gari Garberg.

EU krever at 50 prosent av husholdningsavfall og liknende avfall blir materialgjenvunnet i 2020. For å nå det målet mener Miljødirektoratet at Norge må forskriftsfeste krav om utsortering og materialgjenvinning av mat- og plastavfall.

  • Hvert år kastes det 355.000 tonn mat i Norge. Framtiden i våre hender jobber for en matkastelov som pålegger butikker og matprodusenter å gi bort spiselig mat de ikke får solgt i stedet for å kaste den. Støtt kravet med din underskrift!