Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norske bankkunder bidrar med milliarder til tjæresand

I Canada foregår en massiv utbygging av svært klimaskadelig tjæresand. Norske bankkunder og Oljefondet bidrar med 116 milliarder til tjæresandselskaper.

Tjæresandutvinning ved Fort McMurray i Alberta, Canada. Foto: Greenpeace / Jiri Rezac
Tjæresandutvinning ved Fort McMurray i Alberta, Canada. Foto: Greenpeace / Jiri Rezac

I Canada foregår en massiv utbygging av svært klimaskadelig tjæresand. Norske bankkunder og Oljefondet bidrar med 116 milliarder til tjæresandselskaper.

Norske og skandinaviske banker som operer i Norge har investert 22 milliarder i tjæresandselskaper. Oljefondet bidrar også med 94 milliarder til den klimafiendtlige industrien. 

Dette er noen av bankene som er involvert:

Nordea: 14,4 mrd kroner
DNB: 2,8 mrd kroner
Danske bank: 2,2 mrd kroner
Klp: 1,5 mrd kroner
Storebrand: 391 millioner kroner
Sparebank1: 306 millioner kroner

Les også Norske aksjeinvesteringer finansierer Nord-Amerikas nye oljeeventyr 

Hva er tjæresand?

Canada har enorme reserver av tjæresand i Alberta-provinsen. Tjæresand er sand, leire, vann og råolje blandet sammen. Utvinning av råolje fra tjæresand skjer ved at en bruker damp og kjemikalier for å skille ut oljen og gjøre den ren og flytende. Tjæresand blir omtalt av oljeselskapene som oljesand.

 Kontroversiell og skadelig for kloden

Tjæresandutvinning er svært kontroversiell av flere grunner:

  • Vannforbruk- den krever store mengder vann, som etter bruk bidrar til å forurense elveløp og drikkevann
  • Ødeleggelse av skog - mye av tjæresandutvinningen foregår i store åpne dagbrudd, som ødelegger store skogområder
  • Energikrevende - Tjæresand er svært energikrevende å utvinne, som gir store klimautslipp fra selve produksjonen
  • Ødelegger for klimamål - Utvinning av tjæresand åpner store nye oljereserver for produksjon, noe som gjør det vanskelig å holde klimagrensen på maks to graders global oppvarming. Verden har allerede større oljereserver enn det som kan utvinnes.
  • Store protester - I likhet med utbyggingen av Dakota Access oljerørledningen, har Albertas tjæresand vært møtt med store protester, særlig fra urbefolkningen i Canada.

– Bankkunder ført bak lyset

Framtiden i våre hender har undersøkt 25 internasjonale oljeselskaper (lenke notat) som investerer i Canadas tjæresand og funnet mange av dem blant bankenes investeringer.

– Det er også på høy tid at bankene nå orienterer forbrukere om hvordan sparepengene deres investeres. Bankkunder har liten eller ingen mulighet å vite hvor pengene havner, sier Anne Kari Garberg, politisk rådgiver.

Garberg at hun er skuffet over mange av de norske bankene:

– I dette tilfellet er det spesielt Nordea som må skjerpe seg og kvitte seg med sine plasseringer i tjæresand. I vårt arbeid med å kartlegge bankene har flere banker vist skremmende liten kontroll på hvor de plasserer penger. Hvis Norge skal nå verdens klimamålsetninger, kan vi ikke utvinne tjæresand. Da kan heller ikke norske finansaktører bidra til at Paris-avtalen undergraves, sier Garberg.

I vår bankguide kan du sjekke hvor etiske og miljøvennlige de største bankene i Norge er. Bankene er vurdert på tema som klima, korrupsjon, menneskerettigheter og skatteflukt med mer.

Besøk Etisk bankguide

En del av amerikansk oljeboom.

Utviklingen av tjæresand i Canada er en del av en større satsing på gass- og oljeproduksjon i USA og Canada. Begge land har snudd en fallende oljeproduksjon til en kraftig vekst på bare 10 år. USA importerer nå store mengder olje fra Canada. President Donald Trump har sagt han vil gjenåpne det såkalte Keystone XL-prosjektet, en ny oljerørledning som skal frakte olje fra Alberta til raffineriene i Texas. Prosjektet ble stanset av avgående president Barack Obama. USA og Canada kunne i kjølvannet av det havarerte København-toppmøtet satset på fornybar energi. Begge land har derimot satset tungt på fortsatt fossil energi. Investeringene i olje, gass, tjæresand og infrastruktur gjøres under forventning av framtidig utvinning og fortjeneste. Selskapene legger derfor press på nasjonale myndigheter for fortsatt drift, tross at den nye klimaavtalen fra Paris nå har trådd i kraft.

Les mer om Norges aksjeinvesteringer i Nord-Amerikas oljeboom

Selskaper hvor Nordea har aksjer 

For selskapene til de andre bankene se notat.

British Petroleum
Canadian Natural Resources
Cenovus Energy 
Chevron Corp
CNOOC 
ConocoPhillips
Devon Energy Corp.
Enerplus Resources Fund 
ExxonMobil
Gulfport Energy
Husky Energy 
Imperial Oil 
Marathon Oil Corp.
PetroChina 
Royal Dutch Shell PLC ulike fond
Sinopec / China Petroleum
Suncor Energy
Teck Resources 
Total SA