Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Miljø og etikkonsekvenser av norsk matsvinn

Maten vi kaster hvert år inneholder nok kalorier til å mette nesten 800.000 mennesker. Reduserer vi matsvinnet til null, gir det samme klimaeffekt som å fjerne mer enn 400.000 biler fra veiene.

Maten vi kaster hvert år inneholder nok kalorier til å mette nesten 800.000 mennesker. Reduserer vi matsvinnet til null, gir det samme klimaeffekt som å fjerne mer enn 400.000 biler fra veiene.

I dette notatet har Framtiden i våre hender beregnet klimagassutslippene fra å dyrke, foredle og transportere den spiselige andelen av matavfallet vårt. Vi har også sett på hvor mange mennesker som kunne vært mettet hvis vi hadde redusert matsvinnet, og hvor store jordbruksarealer som trengs for å produsere maten. Hovedkonklusjoner:

  • Matsvinnet har et "klimafotavtrykk" som tilsvarer det årlige utslippet fra 437.000 personbiler.
  • Matsvinnet inneholder nok kalorier til å mette mette 785.000 mennesker.
  • Vi kaster bort arealer tilsvarende 20 prosent av Norges samlede jordbruksareal på å produsere mat som aldri blir spist.