Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Vi kjøper 1,1 million TV-er i året

Forbruksøkningen i Norge er svimlende. Nå kjøper vi ny TV i snitt annet hvert år, og TV-importen har økt med 4.800 prosent siden 1988. Vi kjøper også svært ofte ny mobil, nye møbler, biler og klær.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Forbruksøkningen i Norge er svimlende. Nå kjøper vi ny TV i snitt annet hvert år, og TV-importen har økt med 4.800 prosent siden 1988. Vi kjøper også svært ofte ny mobil, nye møbler, biler og klær.

I rapporten «Den norske forbruksfesten» har Framtiden i våre hender undersøkt hvordan det norske privatforbruket har endret seg de siste 27 årene, og hva vi bruker mest penger på i dag sammenliknet med tidligere.

Kjøp av ny TV har økt med 4.800 prosent

Størst har forbruksøkningen vært for kjøp av TV-apparater. Fra 1988 (hvor de fleste i Norge hadde TV) til 2015 har importen av TV-apparater økt med over 4800 prosent. Størst var økningen i perioden 2005 til 2008, da salget av flatskjermer virkelig tok av.

De ti siste årene har norske husstander i gjennomsnitt kjøpt ny flatskjerm oftere enn annethvert år. Til sammen utgjør det nesten 6 nye flatskjermer. Svært mange godt fungerende TV-apparater blir dermed kjørt på fyllinga, fordi Kari og Ola vil ha stadig større og bedre TV.

Bruk lengre, kjøp brukt og reparer

- Å kutte i det private forbruket er et svært effektivt klimatiltak. Vi kan spare kloden for store utslipp hvis vi bruker ting lengre, kjøper brukt og blir flinkere til å reparere. Det er lett å glemme at tingene vi kjøper står for 15-20 prosent av våre utslipp, sier Christoffer Ringnes Klyve, leder i Framtiden i våre hender.

Mange kjøper ny mobil annethvert år

Større og bedre er også stikkordene for mobiltelefoner. Fra midten av 1990-tallet ble det vanlig med mobiltelefon i Norge, og etter 2007 fikk stadig flere smarttelefon. FIVHs undersøkelse viser at de aller fleste skifter ut mobilen etter bare to års bruk. Vi kjøper også stadig dyrere mobil med flere finesser.

Tredobling av møbler

Det blir i dag importert tre ganger så mye møbler som i 1988 målt i tonn. Ser vi hvordan dette fordeler seg i forhold til folketallet, har forbruket økt fra ca. 28 kilo til over 74 kilo møbler per person per år i 2015. Om vi ser hvor mange kilo dette utgjør i løpet av et gjennomsnittlig langt liv, og at man forbruker den samme mengden møbler gjennom hele livet som i 2015, vil det si at hver og en av oss har et livsforbruk på over 6 tonn møbler. Men dette tallet vil være langt høyere, hvis økningen i møbelimporten fortsetter slik den har utviklet seg de siste 20 årene. For en husstand (som i 2015 består av 2,23 personer) i et gjennomsnittlig langt liv i 2015 (82,3 år) betyr det i overkant av 13,6 tonn møbler per husstand.

Bare de 10 siste årene har hver av oss i gjennomsnitt kjøpt 725 kilo møbler.

Over 1,2 tonn klær per person

Importen av klær er mer enn fordoblet i perioden. I 2015 kjøpte hver og en av oss i gjennomsnitt over 15 kilo klær. Vi anslår at dette utgjør ca. 30 forskjellige klesplagg – avhengig av typen klær. Om vi også for klær ser hvor mange kilo en person i gjennomsnitt bruker i løpet av livet ved å regne på gjennomsnittlig forbruk og levealder i 2015, får vi 1 237 kilo klær eller anslagsvis 2 500 klesplagg.

Femdobling av bilverdien

Norge importerte over dobbelt så mange personbiler i 2015 som i 1988, og verdien av bilene var fem ganger så høy – selv om vi har regnet om alle tall til kroneverdien i 2015. Mange husstander har to biler.

75 kilo vesker og kofferter per familie på ti år

For vesker og andre reiseeffekter er importen i form av kilo per person nesten doblet i perioden 1988-2015. Vi ser imidlertid at mengden har falt noe de seneste årene. De ti siste årene har hver av oss allikevel i gjennomsnitt fylt opp skuffer og skap med nesten 19 kg vesker og andre reise effekter. For en familie på to voksne og to barn blir det over 75 kg. Det blir mange vesker og kofferter.

50 kilo kosmetikk, munn- hud- og hårpleie

En familie på fire bruker nesten 50 kilo i året med kosmetikk, munn- hud og hårpleieprodukter. De siste ti årene har hver av oss pleiet våre kropper med 126 kilo slike produkter.

Noe lavere vekst for sko

Men de 10 siste årene har allikevel hver og en av oss i gjennomsnitt kjøpt over 40 kilo sko. For en familie på fire blir det over 160 kilo med sko. Noe av skotøyet går i arv og noe blir slitt ut, men det meste blir kastet. Vi bruker også 65 prosent mere penger på fottøy i dag enn vi gjorde i 1988, når vi regner om til 2015-kroneverdi.