Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Vil du lede Framtiden i våre hender?

Etter 15 år søker vår leder nye utfordringer, og vi leter etter hans etterfølger. Framtiden i våre hender (FIVH) er i en svært positiv utvikling, og vi søker en som kan løfte organisasjonen ytterligere, og videreutvikle FIVH som folkelig bevegelse og politisk maktfaktor.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Etter 15 år søker vår leder nye utfordringer, og vi leter etter hans etterfølger. Framtiden i våre hender (FIVH) er i en svært positiv utvikling, og vi søker en som kan løfte organisasjonen ytterligere, og videreutvikle FIVH som folkelig bevegelse og politisk maktfaktor.

leder

Om oss

FIVH er Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjon med mer enn 25.000 medlemmer. Vårt overordnete mål er global rettferdighet, økologisk balanse og en løsning på verdens fattigdomsproblemer slik at det blir mulig for alle mennesker på jorda å leve et verdig liv. Vi arbeider for et etisk forsvarlig og miljøvennlig forbruk og er partipolitisk og religiøst uavhengig.

Framtiden i våre hender er en demokratisk styrt medlemsorganisasjon med landsmøte som øverste organ. Mellom landsmøtene styres organisasjonen av et hovedstyre.

Om stillingen

Å lede FIVH er en utadrettet posisjon, og vi ønsker en person med spesielt gode kommunikative evner. Du vil bruke mye tid i kontakt med medlemmer og beslutningstakere i arbeids- og samfunnsliv, og være en hyppig deltaker i den løpende, offentlige debatten for å fremme våre saker og verdier. Du trives og fungerer godt i media. Erfaring fra kontakt med politikere vil bli tillagt vekt. Du er analytisk og har evnen til raskt å sette deg inn i og formidle ulike problemstillinger. Du kan kommunisere alt fra forbrukertips til globale utviklingsspørsmål.

  • Vi søker en leder som har kompetanse i og forståelse for sentrale miljø- og solidaritetsspørsmål. Du må kunne sette enkeltsakene inn i en større sammenheng, og kunne omsette organisasjonens strategi i konkrete resultater.
  • Vi ser etter en tydelig og relasjonsbyggende person med ledertalent og ledererfaring, helst fra frivillig sektor.
  • Som leder vil du ha ansvaret for en organisasjon med over 25.000 medlemmer, 20 lokallag og et hovedkontor i Oslo med rundt 30 ansatte. Du vil ha et overordnet ansvar for økonomistyring, organisasjonsutvikling og strategisk ledelse.

Framtiden i våre hender har en nøktern lønnspolitikk, og leders lønn ligger mellom lønnstrinn 62 og 66 i Statens lønnsregulativ. FIVH har kollektiv, innskuddsbasert pensjonsordning. Kvinner oppfordres til å søke.

Kontakt gjerne styrets leder Anne Skranefjell på e-post anne.skranefjell@gmail.com eller mobil 450.04.917.

Søknaden på maks tre sider inkludert kort CV, sendes til styreleder på e-post anne.skranefjell@gmail.com innen mandag 16. januar.