Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kjøtt spiser opp jorda

Hadde alle spist som nordmenn, ville verden trengt 67 prosent mer jordbruksareal enn det som er tilgjengelig.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Hadde alle spist som nordmenn, ville verden trengt 67 prosent mer jordbruksareal enn det som er tilgjengelig.

Rapport
rapport areal300

Tittel: Slik spiser vi opp jorda
Forfatter: Håkon Lindahl
Utgitt år: 2016
Utgiver: Framtiden i våre hender
Last ned

I rapporten Slik spiser vi opp jorda: Så mye jordbruksareal krever nordmenns matvaner har Framtiden i våre hender undersøkt hvor mye jordbruksareal som trengs for å dekke nordmenns matforbruk. Vi har også undersøkt hvilke matvarer som krever størst arealer. Konklusjonen er tydelig: 

 • Norsk matforbruk krevde 16,7 millioner dekar jordbruksareal i 2013. av dette var 8,8 millioner dekar i Norge og 7,9 millioner i utlandet. Til sammenligning er det 9,8 millioner dekar jordbruksareal i drift i
  Norge.
 • Målt per innbygger utgjør arealbehovet 3,3 dekar. Av dette står plantebasert mat (korn, frukt, grønnsaker osv) for 0,9 dekar, mens produksjonen av animalsk mat (kjøtt, melk, egg) krever 2,4 dekar.
 • Hver verdensborger har i snitt 2 dekar dyrkbar jord tilgjengelig. Dermed er nordmenns matforbruk langt fra bærekraftig.
 • Målt per kilo krever animalske produkter som kjøtt, fisk, egg og melk i snitt fire ganger større jordbruksarealer enn plantabasert mat.
 • Storfekjøtt alene krever mer fulldyrket jordbruksareal enn det samlede forbruket av korn, frukt, grønnsaker og andre planteprodukter. 
 • Omtrent halvparten av arealbruken er i utlandet. Det skyldes både at vi importerer mye mat direkte, men også at vi importerer store mengder fôrråvarer.
 • Fôrproduksjon alene beslaglegger nær 6 millioner dekar jord, hvorav halvparten i utlandet. Til sammenligning krever det samlede forbruket av korn, frukt, grønnsaker og andre planteprodukter 4,6 millioner dekar.

I rapporten undersøker vi også hvordan bruken av jordbruksareal kan reduseres: 

 • Hvis vi halverer matsvinnet, vil vi frigjøre 600.000 dekar matjord – like mye som trengs for å produsere all frukten vi spiser i løpet av et år. 
 • Hvis alle nordmenn erstatter kjøtt med plantekost en dag i uka, frigjør vi arealer tilsvarende det samlede jordbruksarealet i hele Rogaland.
 • Halverer vi kjøttforbruket, frigjør vi mer enn 3 millioner dekar matjord.