Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kritikk mot norsk-eid kullselskap i Malawi

Det norskeide kullselskapet Eland Coal Mining Company får kraftig kritikk i en rapport fra Human Rights Watch.

E. Nagomba (75) står der hvor huset hennes pleide å være i Mwabulambo, Karonga, Malawi. Hun og hennes familie fikk beskjed om å flytte i 2008 fordi landet skulle brukes til kulldrift . Foto: Lauren Clifford-Holmes/Human Rights Watch
E. Nagomba (75) står der hvor huset hennes pleide å være i Mwabulambo, Karonga, Malawi. Hun og hennes familie fikk beskjed om å flytte i 2008 fordi landet skulle brukes til kulldrift . Foto: Lauren Clifford-Holmes/Human Rights Watch

Det norskeide kullselskapet Eland Coal Mining Company får kraftig kritikk i en rapport fra Human Rights Watch.

I rapporten «They Destroyed Everything – Mining and Human Rights in Malawi» blir selskapet kritisert for en rekke forhold ved gruvedrift og forhold til lokalbefolkningen:

  • Familier som ble tvunget til å flytte fra området da gruven ble etablert fikk ikke nok kompensasjon til å bygge seg nye hus. 30 familier måtte flytte da gruva ble etablert. Flere måtte flytte på svært kort varsel, og rakk ikke bygge nye hus før de ble kastet ut av det gamle.
  • Naboene til kullgruva fikk lite informasjon flyttingen, konsekvensene av gruvedriften og miljøproblemer fra gruva. Kvinnene følte seg utestengt fra informasjon og dialog med selskapet.
  • Lokalbefolkningen frykter at drikkevannet er forurenset av kullutvinningen.
  • Gruveselskapet har nå stanset produksjonen, men har ikke tettet gruvehull, fjernet gruveavfall eller utstyr. Mangel på opprydding er brudd på Malawis lover om gruvedrift. Ifølge de norske eierne ønsker de å nedlegge hele gruveselskapet, men har ikke svart på spørsmål om opprydding.

Se video om rapporten:
 

Elan Coal Mining Company er et datterselskap av oljeselskapet Independent Oil & Resources PLC, et selskap registret på Oslo Børs og basert på Kypros. Den største eieren av oljeselskapet er den norske investoren Berge Gerdt Larsen.

Avviser kritikk

Til avisa Guardian har Jan Egil Moe, styreleder for Independent Oil & Resources PLC, uttalt at Eland ikke har drevet gruvedrift de siste to årene. Moe avviser kritikken fra lokalbefolkningen:
– Det har vært mange påstander fra landsbyboerne. Vi kan ikke kommentere påstandene. Under driften var gruva en god borger og betalte generøs kompensasjon til innbyggerne. Vi fulgte alle lover og reguleringer fra myndighetene.

Selskapet skal ikke ha svart på spørsmål fra Malawis myndigheter eller Human Rights Watch om stengning og opprydding av gruva.

Må rydde opp

– Framtiden i våre hender mener HRW har dokumentert alvorlige feil og mangler ved Eland Coal Mining Companys kullproduksjon i Malawi, sier Arild Hermstad i Framtiden i våre hender.

– Når norske selskaper går inn og etablerer seg på landsbygda i fattige land, er de nødt til å forholde seg langt mer aktivt til lokalbefolkningen enn det Eland og Independent Oil & Resources har gjort. Både lokalbefolkning og lokale myndigheter er en svak part overfor pengesterke norske investorer. Rapporten viser at både konkrete økonomiske forhold og bekymringer for helse og drikkevann ikke har blitt tilfredsstillende behandlet av Eland.

Fall i kullpris

Den internasjonale prisen på kull har falt kraftig de siste årene og en rekke store og små kullselskaper har gått konkurs. Kollapsen i kullsektoren skyldes en blanding av kraftigere miljøreguleringer av kull på grunn av lokal luftforurensing, tiltak for å begrense klimautslipp og som resultat av en kraftig vekst og overproduksjon av kull.

I tillegg til de store klimakonsekvensene av kull, skaper kullutvinning store lokale miljøproblemer i området rundt kullgruvene, i form av forurenset drikkevann, støv og tap av matjord. Ofte følges miljøproblemene av sosiale problemer på grunn av tvangsflytting av landsbyer og familier, helseplager, tap av jord og økonomiske problemer fra ødelagt inntekt.