Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Sakspapirer til landsmøtet

Her ligger alle sakspapirene til landsmøtet, som samledokument og enkeltvis.

Her ligger alle sakspapirene til landsmøtet, som samledokument og enkeltvis.

Her finner dere skjema for endringsforslag. Det er det samme som ligger på grønne ark i delegatmappen, men det kan også lastes ned her og sendes på epost til referent Håkon Lindahl.

Sakspapirer som blir lagt fram underveis i møtet kommer til å bli lagt ut her, under hver enkelt sak.

Forslag til dagsorden:

Sak 1: Åpning

Sak 2: Konstituering
a) Valg av ordstyrer
b) Godkjenning av innkalling
c) Godkjenning av delegater og observatører
d) Godkjenning av dagsorden
e) Godkjenning av kjøreplan
f) Godkjenning av forretningsorden
g) Valg av referenter
h) Valg av redaksjonskomiteer
i) Valg av protokollunderskrivere
j) Valg av tellekorps
Styrets forslag til redaksjonskomiteer, referenter, fullmaktskomite, tellekorps og underskrivere av protokollen.

Sak 3: Leders tale og generell debatt
a) Leders tale
b) Debatt

Sak 4: Årsberetninger og regnskap
a) Presentasjon
b) Debatt
c) Godkjenning av årsberetninger og regnskap

Vedlegg:
Årsberetning 2016
Regnskap 2016
Årsberetning 2017
Regnskap 2017.

Sak 5: Vedtektsendringer og oppnevning av vedtektsutvalg
a) Presentasjon
b) Debatt
c) Votering

Vedlegg:
Eksisterende vedtekter

Sak 6: Toårsstrategi for Framtiden i våre hender 2019-2020
a) Presentasjon
b) Gruppearbeid
c) Debatt
d) Votering
Redaksjonskomiteens innstilling

Vedlegg:
Forslag til toårsstrategi
Innspill i høringsprosessen
Tilbakemelding fra arbeidsgruppa
Vedtatt toårsstrategi for Framtiden i våre hender 2019-2020

Sak 7: Lokallagssatsing 2019
a) Presentasjon
b) Debatt
c) Votering

Vedlegg:
Konseptskisse med ideer til lokallagssatsing

Sak 8: Uttalelser
a) Presentasjon
b) Debatt
c) Votering
Redaksjonskomiteens innstilling
Vedtatte uttalelser

Sak 9: Retningslinjer for å forebygge og håndtere seksuell trakassering
a) Presentasjon
b) Debatt
c) Votering
Redaksjonskomiteens innstilling

Vedlegg:
Forslag til retningslinjer
Vedtatte retningslinjer

Sak 10: Valg
a) Presentasjon
b) Debatt
c) Votering

Vedlegg:
Valgkomiteens innstilling til nytt hovedstyre
Styrets forslag til revisor og ny valgkomite

Sak 11: Avslutning
a) Avtakking avtroppende tillitsvalgte
b) Avsluttende ord ved styreleder og leder

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!