Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Sakspapirer til landsmøtet

Her ligger alle sakspapirene til landsmøtet, som samledokument og enkeltvis.

Her ligger alle sakspapirene til landsmøtet, som samledokument og enkeltvis.

Her finner dere skjema for endringsforslag. Det er det samme som ligger på grønne ark i delegatmappen, men det kan også lastes ned her og sendes på epost til referent Håkon Lindahl.

Sakspapirer som blir lagt fram underveis i møtet kommer til å bli lagt ut her, under hver enkelt sak.

Forslag til dagsorden:

Sak 1: Åpning

Sak 2: Konstituering
a) Valg av ordstyrer
b) Godkjenning av innkalling
c) Godkjenning av delegater og observatører
d) Godkjenning av dagsorden
e) Godkjenning av kjøreplan
f) Godkjenning av forretningsorden
g) Valg av referenter
h) Valg av redaksjonskomiteer
i) Valg av protokollunderskrivere
j) Valg av tellekorps
Styrets forslag til redaksjonskomiteer, referenter, fullmaktskomite, tellekorps og underskrivere av protokollen.

Sak 3: Leders tale og generell debatt
a) Leders tale
b) Debatt

Sak 4: Årsberetninger og regnskap
a) Presentasjon
b) Debatt
c) Godkjenning av årsberetninger og regnskap

Vedlegg:
Årsberetning 2016
Regnskap 2016
Årsberetning 2017
Regnskap 2017.

Sak 5: Vedtektsendringer og oppnevning av vedtektsutvalg
a) Presentasjon
b) Debatt
c) Votering

Vedlegg:
Eksisterende vedtekter

Sak 6: Toårsstrategi for Framtiden i våre hender 2019-2020
a) Presentasjon
b) Gruppearbeid
c) Debatt
d) Votering
Redaksjonskomiteens innstilling

Vedlegg:
Forslag til toårsstrategi
Innspill i høringsprosessen
Tilbakemelding fra arbeidsgruppa
Vedtatt toårsstrategi for Framtiden i våre hender 2019-2020

Sak 7: Lokallagssatsing 2019
a) Presentasjon
b) Debatt
c) Votering

Vedlegg:
Konseptskisse med ideer til lokallagssatsing

Sak 8: Uttalelser
a) Presentasjon
b) Debatt
c) Votering
Redaksjonskomiteens innstilling
Vedtatte uttalelser

Sak 9: Retningslinjer for å forebygge og håndtere seksuell trakassering
a) Presentasjon
b) Debatt
c) Votering
Redaksjonskomiteens innstilling

Vedlegg:
Forslag til retningslinjer
Vedtatte retningslinjer

Sak 10: Valg
a) Presentasjon
b) Debatt
c) Votering

Vedlegg:
Valgkomiteens innstilling til nytt hovedstyre
Styrets forslag til revisor og ny valgkomite

Sak 11: Avslutning
a) Avtakking avtroppende tillitsvalgte
b) Avsluttende ord ved styreleder og leder

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Vi finnes bare på grunn av den økonomiske støtten fra de over 40 000 medlemmene våre. Desto flere som støtter arbeidet vårt, jo større påvirkningskraft har vi også i møte med myndigheter, politikere og næringsliv. Bli medlem i dag!

- Annonse -