Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

H&Ms etiske klesfabrikker svikter

Rapport viser alvorlige etikkbrudd hos klesgigantens utstillingsfabrikker.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Rapport viser alvorlige etikkbrudd hos klesgigantens utstillingsfabrikker.

Sammen med den kambodsjanske organisasjonen «CENTRAL», har Framtiden i våre hender gjennomført en ny rapport fra H&Ms underleverandører. Basert på intervjuer med 38 arbeidere ved noen av klesgigantens mest betrodde leverandører, tegnes et dystert bilde.

Rapport

Tittel: When “best” is far from good enough
Undertittel: Violations of workers’ rights at four of H&M «best-in-class» suppliers in Cambodia.
Forfatter: Joel Preston & Carin Leffler
Utgitt år: 2016
Utgiver: CENTRAL and Future In Our Hands
Last ned

Disse fabrikkene er av kleskjeden selv klassifisert som henholdsvis «platinum» - og «guld»-leverandører. Det vil si at de skal ha spesielt høye etiske standarder.

Svikter på lønn

Blant de sentrale funnene i rapporten, er spørsmålet om lønn. Månedslønn (uten overtidstillegg) til arbeiderne ansatt ved H&Ms tre platinum-leverandører – «Eastex», «Seduno» og «Vanco» var i gjennomsnitt 172,51 dollar. Medianen for lønn i Kambodsja antas i dag å ligge rundt US$178 dollar.

Til tross for at H&M for flere år siden startet opp sitt såkalte “Fair Living Wage Project” med henblikk på å øke lønningene til arbeiderne, ser vi at de tre “best-i-klassen”-leverandørene dermed svikter.

Den siste fabrikken, «M&V», og som er klassifisert som gulleverandør, hadde sommeren 2015 lønninger som lå over sektormedianen. Drøyt et halvt år senere, står arbeidere igjen med en månedslønn som ligger under minstelønn-nivået. Årsaken er nedgang i antall ordre, og følgelig redusert produksjon.

Strekker ikke til

Den månedlige lovbestemte minstelønnen for kambodsjanske tekstilarbeidere, er 140 dollar for en standard arbeidstid på 208 timer per måned. Lønnsnivået i fabrikkene som presentert over, kan fremstå som høy, men det er viktig å se hele bildet. Nesten alle lønnstillegg blir kun utbetalt når visse vilkår er oppfylt, for eksempel overtidsarbeid, langsiktig ansettelse og god ytelse.

Minstelønnen strekker ikke langt. Selv ikke inklusive ulike lønnstillegg, er tilstrekkelig til å dekke arbeidernes grunnleggende behov. De sliter med å få endene til å møtes. Ikke minst gjelder det kostnader for mat, dekking av boligkostnader og det å forsørge familiemedlemmer de har ansvar for.

Det er også andre illevarslende funn i rapporten:

 • To av fire undersøkte fabrikker baserer seg på korttidskontrakter, noe som fører til mange negative konsekvenser. Blant disse er redsel for å organisere seg og gjøre sin stemme hørt, fordi man frykter at kontrakten ikke skal bli fornyet. Undersøkelsen viser også at arbeidere som har vært ansatt lenger enn to år går på korttidskontrakter. Det er i strid med loven.
 • Arbeiderne sier at de pålagte, daglige produksjonsmålene ikke kan nås uten bruk av overtid. De arbeider følgelig en god del overtid, men innenfor det som loven tillater.
 • Arbeiderne trenger å jobbe overtid for å tjene mer, da de ikke klarer seg økonomisk uten overtidstillegg. De jobber også søndager når det er mulig.
 • Arbeiderne sier at fabrikkene håndhever deres rett til ferie, 18 dager per år. Grunnet den lave lønna, jobber derimot arbeiderne ofte også i ferien fordi det gir dem sårt trengt ekstrainntekt.
 • Hvis arbeiderne kommer mer enn fem minutter for seint på jobb, trekkes de mellom en og to en halv dollar. En av fabrikkene straffer angivelig sine arbeidere med lønnstrekk på US$15 – tilsvarende to dagslønner - hvis de kommer mer enn 10 minutter for sent. Lønnstrekk som disiplinær reaksjon, er i strid med H&Ms etiske retningslinjer.
 • Arbeiderne ved to av fabrikkene sier at de kan sykemelde seg, noe de har rett til i henhold til loven. Arbeidere fra de to andre fabrikkene sier at de enten ikke håndheve denne retten hvis de blir syke (de blir da trukket i lønn og i “nærværsbonus”) eller bare kan være syke i to dager uten trekk i lønna.
 • Ved tre av fire fabrikker – alle platinum-leverandører - finnes det bare en eller to fagforeninger, og de ikke anses som uavhengige. Arbeidere forteller om frykt for å bli diskriminert eller oppsagt hvis de skulle prøve på å danne en fagforening etter fritt valg. Det er ikke bare i strid med nasjonal lov og med ILOs kjernekonvensjoner, men også med FNs veiledende prinsipper for ansvarlig næringsliv, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og H&Ms egne etiske retningslinjer.
 • En del av arbeiderne som ble intervjuet, forteller at fagforeningskontingenten blir trukket fra deres lønn etter pålegg, noe som blant annet er i strid med landets arbeidslov og ILO-konvensjon 87 og 98.
 • Intervjuobjektene ved de fire fabrikkene i undersøkelsen, forteller alle at arbeidsstedet av og til får besøk av kontrollører. Arbeiderne blir angivelig instruert i hva de skal si og ikke si når det blir gjennomført kontroller av arbeidsforholdene. Såkalt “prepping” (at fabrikkene forberedes før kontroller - og dermed gir et villedende bilde) er generelt utbredt I industrien. Dermed tåkelegges faktiske arbeidsforhold og bidrar til å opprettholde kritikkverdig behandling av ansatte.
 • 24 av 38 arbeidere har gjeld, i gjennomsnitt US$250, og nesten alle arbeiderne sier at deres livssituasjon vil forverres med nåværende inntektsnivå.
 • Kun en arbeider har håp om at hun skal stige i gradene på fabrikken. Mange av arbeidere har ingen formening om hvor lenge de kan tenkes å jobbe i tekstilindustrien, mens flesteparten tipper rundt to år. Nesten halvparten av arbeiderne kunne ikke identifisere hva deres foretrukne jobb ville være, hvis de fikk velge fritt. Resten nevnte at de skulle ville være skredder, jobbe i en klesbutikk, drive et lite gateutsalg, jobbe i en skjønnhetssalong eller drive en gård.
Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!