Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

VG og Aftenposten svikter klimaet

Det siste året har vist at Norges to største aviser ikke forstår alvoret i klimakrisen.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det siste året har vist at Norges to største aviser ikke forstår alvoret i klimakrisen.

Det er nå et år siden den prisbelønte avisen The Guardian lanserte en kampanje mot fossil industri. De kalte den «Keep it in the Ground»: Olje, kull og gass må bli værende i bakken. Ikke bare erkjente de at klimendringene er menneskeskapte, de ga også en realistisk forklaring på hvilke virkemidler som må til for å hindre klimakrise.

Noen mener jo fortsatt at pressen primært skal være en debattarena, eller en kanal som nøyer seg med å beskrive problemene. Problemet til Skartveit og Eilertsen er at de gjør seg til forsvarere av oljebransjen.

I The Guardians kampanje er målet at investeringene i fossil energi skal kuttes, og fornybar energi må få tilgang til langt mer penger. Avisen valgte altså å ta stilling. Det burde være en «no-brainer». The Guardians løsning er jo åpenbar! Hvordan kan da Norges to største aviser ende opp som fossiler?

Aftenpostens Trine Eilertsen skrev 22.desember i fjor et harmdirrende forsvar for norsk oljenæring: «I debattene i Oslo deltar miljøvernere og politikere, som kun har et teoretisk forhold til borekroner og lastebøyer, og som gjerne rakker ned på en hel industri».

Lettere foraktfullt påpeker hun: «Med verdens største letthet prekes omstillings— og utfasingsevangeliet, som om det utelukkende er et spørsmål om tro – og statlige støtteordninger, selvfølgelig».

VGs Hanne Skartveit følger opp 11.mars i år: «Norsk olje og gass kan også være gunstig i klimasammenheng. Norsk gass er mye renere enn kull, som brukes til å lage mye av strømmen i mange europeiske land. Hvis enda mer av kullet blir erstattet av gass, vil de globale utslippene gå kraftig ned. Norsk sokkel er strengt regulert, og det er høye avgifter på utslippene herfra.»

I samme periode som Skartveit og Eilertsen har skrevet sine tekster, renner det inn nye rapporter om forverringer av klima på kloden. Februar var den varmeste måneden i løpet av de 137 årene man har gjort internasjonale temperaturmålinger. Nå i april meldte NASA at verden har hatt 369 sammenhengende måneder varmere enn gjennomsnittet.

Så hva kunne VG og Aftenposten gjort annerledes? La oss legge til grunn at de to avisene aksepterer funnene til FNs klimapanel. Panelet siste rapport var basert på 9200 fagfellevurderte forskningsartikler. En studie fra 2010, viste at 97-98 prosent av forskerne som publiserer på feltet, støtter tesen om menneskeskapt oppvarming.

«Verden er allerede 0,85 grader varmere enn i førindustriell tid. I løpet av de neste 15 årene må vi redusere utslippene raskt og mye for å begrense den globale oppvarmingen til to grader. Det krever utslippskutt i alle samfunnssektorer», skriver Miljødirektoratets i sin sammenfatning etter klimapanelets rapport.

Nå kan det tenkes at de to avisene er uenig i Miljødirektoratets klare anbefaling, og synes det er ok at Norge fortsetter som før. Vi kan jo fortsette å kjøpe oss fri fra våre forpliktelser gjennom kvotekjøp. Dette sammenfaller med politikken til de to partiene som leverer statsministre i Norge, Høyre og Arbeiderpartiet.

Det handler kanskje om selvbildet til de to avisene. Noen mener jo fortsatt at pressen primært skal være en debattarena, eller en kanal som nøyer seg med å beskrive problemene. Problemet til Skartveit og Eilertsen er at de gjør seg til forsvarere av oljebransjen.

Her handler det om eksistensen til kloden, og Aftenposten og VG høres ut som kommunikasjonsrådgiverne til Regjeringen.

La oss se litt nøkternt på hva som faktisk skjer rundt oss: Etter tretti år med klimaforhandlinger, er fortsatt nøkkelen hvorvidt verdens rikeste land er villig til å ta kutt i utslipp på hjemmebane.

Dette er selve hovedinnsikten fra de internasjonale forhandlingene. Regnestykket går ikke opp og virkeligheten biter oss i baken. Vi lar Hanne Skartveit illustrere sitt eget problem: «Rasjonelle argumenter blir av mange ansett som et forsøk fra storkapitalen på å lure seg unna hele klimaproblemet. Deler av miljøbevegelsen gjennomsyres av moralisme og puritanisme - det skal koste noe å redde miljøet. Eksemplets makt blir for mange av miljøbevegelsens folk viktigere enn faktisk effekt».

Hvilke effekt er det du snakker om, Skartveit? Du ønsker deg den samme resepten som er prøvd de siste tiårene, og du etterlyser mer realisme og fornuft fra miljøbevegelsen, mens klima på kloden går bananas? Trenger du flere forskningsrapporter? Er ikke 9200 nok?

De mektigste i norsk presse og politikk fornekter altså selv kjernepunktet i den internasjonale politikken. Hverken avisene eller politikerne er villig til å se i øynene de åpenbare. Alle, og det inkluderer altså Norge, må kutte klimagasser hjemme. Det er ikke av på grunn av moralisme og puritanisme, det er på grunn av at virkeligheten nå innhenter oss.

Vi forventer bare det åpenbare: At Norges to største aviser erkjenner forskningen og internasjonal politikks tyngdelover: Norge må gjennom en enorm omstilling. Og det bør norsk presse vært blant de aller største pådriverne for.

Klimaspørsmålet er kanskje det feltet som skriker aller mest etter maktkritikk, altså pressens absolutt viktigste oppgave. Her handler det om eksistensen til kloden, og Aftenposten og VG høres ut som kommunikasjonsrådgiverne til Regjeringen. Vi håper de mektige aktørene snarest snur, og erkjenner ansvaret for vår tids viktigste sak.