Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kontroversiell kull i Moss sin pensjonskasse

FIVHs lokallag i Moss ville vite om kommunens pensjonskasse var fossilfri. En rask undersøkelse viser flere kontroversielle kullinvesteringer.

Faksimile Moss Dagblad.
Faksimile Moss Dagblad.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

FIVHs lokallag i Moss ville vite om kommunens pensjonskasse var fossilfri. En rask undersøkelse viser flere kontroversielle kullinvesteringer.

Et stort engasjement for å stanse klimaendringene har ført til at stadig flere byer rundt om i verden har erklært at de vil bli fossilfrie. Det ønsker også FIVHs lokallag i Moss, og sendte følgende spørsmål til Moss kommune: 

Har pensjonskassa vedtatt å trekke seg ut av noen av investeringene i kull, olje og gass i løpet av 2015, i såfall hvilke?

På dette svarte kommunen:

Vi krever av våre forvaltere at man som minimum følger de etiske retningslinjene som gjelder for statens pensjonsfond utland.

Framtiden i våre hender har derfor gjort en rask gjennomgang av Moss kommunale pensjonskasse og hvilke fond pensjonene er investert i. Her har vi funnet en flere oljeselskaper. Mer interessant er det at vi har funnet flere kullselskaper, deriblant kullselskaper som faller under det såkalte «kullkriteriet» for Oljefondet. Det vil si selskaper som skal ut av Oljefondet fordi de baserer 30% av virksomheten på kullutvinning eller elektrisitetsproduksjon fra kullkraftverk. Minst et av selskapene er allerede kastet ut av Oljefondet – men ikke fra Moss kommunes pensjonskasse. Andre selskaper Moss har invester i vil trolig kastes ut av fondet i løpet av året.

Les saken i Moss Dagblad her

Følger Oljefondet?

I svaret fra Moss kommune hevder kommunen at de følger Oljefondets etiske retningslinjer. Men når vi ser på fondsforvalterne som Moss kommune benytter seg av, som Nordea, KLP, Skagenfondene og Odin, så har disse forvalterne egne etiske retningslinjer. Ingen av disse fondene opplyser i sine etiske retningslinjer at de følger Norges Bank og Oljefondet.  

Det kan være en forklaring på hvorfor Moss pensjonskasse fortsatt investerer i et selskap som Xcel Energy, hvor Norges Bank har offentliggjort at de har solgt sine aksjer.[1] Norges Bank har også varslet at de undersøker 40 konkrete kullselskaper og at de vil offentliggjøre nye uttrekk i løpet av 2016.

Framtiden i våre hender og den tyske organisasjonen urgewald har laget en egen oversikt over hvilke kullselskaper som faller under 30%-kriteriet. Flere av disse finnes i aksjeporteføljen til Moss kommune. Norges Bank har allerede solgt seg ut av 52 av disse selskapene, og varsler at de undersøker ytterligere 40.[2]

En gjennomgang av Moss’ investeringer

Framtiden i våre hender har gjort en rask gjennomgang av Moss kommunale pensjonskasse og deres aksjeinvesteringer. Undersøkelsen er ikke uttømmende, så det finnes trolig flere olje og kullselskaper som ikke er listet opp. Vi har trukket fram noen utvalgte oljeselskaper, for å besvare spørsmålet fra FIVHs lokallag om Moss kommune investerer i olje og gass. Videre har vi trukket ut noen relevante kullselskaper som er relevante i diskusjonen om Oljefondets investeringer i kull. En fyldig gjennomgang av Oljefondets investeringer i kull finner du i rapportene «Dirty and Dangerous»[3] og oppfølgeren «Divestment done and divestment to do»[4]. I sistnevnte finnes oversikt og kilder til prosentandelen kull som oppgis i oversikten under.

Skagen Global

Skagenfondene har ikke lagt ut fullstendig porteføljeoversikt for fondet Skagen Global hvor Moss kommune investerer. Det er kun oppgitt justerte investeringer på enkelte selskaper og topp ti investeringer. Det gjør det vanskelig å gjøre en full gjennomgang av fondet.

Likevel oppgis selskapet Xcel Energy[5] som en investering som fortsatt var i fondet første kvartal 2016. Xcel Energy er et kullselskap som faller innunder Oljefondets kullkrieterium – og som ble solgt ut av Norges Bank i 2015. Selskapet står også på NBIMs utsalgsliste fra april 2016.[6]

Skagen Global investerer også i Lundin Petroleum, som har fått tildelt flere av de nye kontroversielle letelisensene i Barentshavet og dermed er med på å øke oljeproduksjon inn i et nytt sårbart område.

Nordea Stabile Aksje Global

I fondet Nordea Stabile Askjer Global finner vi kullselskapet PPL, med 92% av sin strømproduksjon fra kull – og som derfor faller inn under Oljefondets kullkriterium.[7] Selskapet oppgir i sin årsrapport at kull forventes å være den dominerende energikilden for deres viktigste markeder i overskuelig framtid.[8]

Selskapet Southern Co er også inne i Nordeafondet – et kullselskap med 42% av virksomhet basert på kull.

Videre finner vi SSE, et britisk kullselskap med 33% av virksomhet basert på kull.

Alle disse tre selskapene har høyere kullandel av virksomheten enn kullkriteriet i Oljefondet.

KLP Aksje Fremvoksende markeder

Ingen av fondene oppgitt i Moss kommunale pensjonskasse finnes med identisk navn på KLPs nettsider. Vi har derfor gått igjennom aksjefondene hvor navnene virker å tilsvare det Moss har oppgitt: KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II[9]

Fondet har investert i flere oljeselskaper, blant annet Gazprom, Lukoil, CNOOC, Reliance Industries, China Petroleum, PetroChina, OAO Novatek med mange fler.

KLP Aksjer Fremvoksende markeder har også investert i sørafrikanske Sasol, et svært kontroversielt kullselskap hvor Oljefondet nå har solgt seg ut. Sasol driver både gruver og utvinner olje fra kull, en svært forurensende metode for å utvikle drivstoff. Sasols fabrikk er den største utslippskilden av CO2 i sørlige Afrika.

Tenaga Nasional Bhd er i fondet, og får mer enn 40% av inntekten fra kull.

Tsjekkiske CEZ finnes i KLP-fondet, og får 45% av inntekten fra kull.

KLP Aksje Global Index II og KLP Aksje Global Index III

Det finnes ikke fond på KLPs liste med identisk navn, så det er vanskelig å sammenlikne.

I fondet KLP AksjeGlobal LavBeta I[10]  finnes Xcel som er ekskludert fra Oljefondet, samt SSE og PPL som trolig vil bli ekskludert i løpet av 2016 pga kullkriteriet.

Odin Global II

Odin Global C investerer kun i ett oljeselskap, irske DCC plc, som driver distribusjon av olje og gass. 53 prosent av selskapets aktivitet er knyttet til olje og gass.[11]

Odin oppgir ikke Oljefondets etiske retningslinjer som del av sine egne etiske retningslinjer, noe som er et krav fra Moss kommunale pensjonskasse.[12]

Merk at det ikke er fullstendig samsvar i navnene som Moss kommune oppgir på sine hjemmesider og navnene på fondene hos forvalterne. Vi har da sammenliknet fondene som tilsvarer. Gjennomgangen ble utført i midten av juni 2016, enkelte av selskapene i oversikten kan være ute av fondene når du leser denne artikkelen.


[1] https://www.nbim.no/no/apenhet/nyheter/2016/forste-kulleksklusjoner-fra-statens-pensjonsfond-utland/[2] http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2016/04/Oljefondet-vurderer-ytterligere-40-kullselskaper[3] http://www.framtiden.no/rapporter/rapporter-2014/746-dirty-dangerous-oljefondet-er-skitnere-enn-du-trodde/file.html[4] http://www.framtiden.no/rapporter/rapporter-2016/791-divestment-done-and-divestment-to-do/file.html[5] https://www.skagenfondene.no/globalassets/pdfs/status-reports/norway/skagen-global/2016/20160531_skagen-global-mai.pdf[6] https://www.nbim.no/no/apenhet/nyheter/2016/forste-kulleksklusjoner-fra-statens-pensjonsfond-utland/[7] Prosent for kullvirksomhet er analysert av urgewald og FIVH i rapporten «Divestment done and divestment to do», mai 2016.[8] http://www.pplweb.com/wp-content/uploads/2016/04/2015-Annual-Report.pdf[9] https://www.klp.no/person/fond/klp-fondene/klp-aksjefremvoksende-markeder-indeks-ii[10] https://www.klp.no/person/fond/klp-fondene/klp-aksjeglobal-lavbeta-i[11] http://www.dcc.ie/our-businesses/dcc-energy/markets-and-market-position.aspx[12] http://odinfond.no/om-oss/ansvarlig-forvaltning/

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!