Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Siv Jensen bremser Stortingets kull-exit

Oljefondets nedsalg av kull er godt i gang, men dessverre gjør føringer fra Finansdepartementet at mye kull blir i fondet.

 

Foto:  Creative commons Kentucky Photo File
Foto: Creative commons Kentucky Photo File
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Oljefondets nedsalg av kull er godt i gang, men dessverre gjør føringer fra Finansdepartementet at mye kull blir i fondet.

 

Stortinget vedtok i 2015 at Oljefondet skulle selge seg ut av selskap som baserer 30 prosent av sin aktivitet fra kull. En analyse viser at kullnedsalget er godt i gang, men Finansdepartementets tolkning av Stortingsvedtaket gjør at Norges Bank lar unødvendig mange kullselskaper bli i fondet.

 

I notatet «Divestment Done and Divestment To-Do» har Framtiden i våre hender sammen Greenpeace og den tyske organisasjonen urgewald, gjort en grundig analyse av Oljefondets selskaper per utgangen av 2015.

Salget er i gang

Et stort antall kullselskaper ble tatt ut av Oljefondets portefølje allerede i 2015. En liste over disse ble offentliggjort i april 2016. Norges Bank varslet at 40 nye selskaper trolig også vil forsvinne i løpet av året. Stortingsvedtaket definerte at selskap som baserer 30 prosent av enten aktivitet eller inntekt fra kull, er et kullselskap.

Miljøfiendtlig tolkning av Stortingsvedtaket

Norges Bank – etter instruks fra Finansdepartementet – har tolket Stortingsvedtaket unødvendig strengt. Kun kullproduksjon og elektrisitetsproduksjon fra kull regnes som kullselskaper. Men selskaper som frakter kull, produserer utstyr, eller som jobber på kontrakt fra et gruveselskap, røres ikke av Norges Bank.
FIVH har funnet kullselskaper som får hele sin inntekt fra frakt av kull, men som får bli i Oljefondet. Australske Aurizon i Oljefondet er et eksempel på dette, de bygger en jernbane som skal frakte kull fra dypt inne i Australia og ut til kysten – og får dermed all sin inntekt fra kull.

Norges Bank har fjernet det polske kullselskapet PGE fra porteføljen – men kjøpt nye obligasjoner i datterselskapet PGE Sweden. Datterselskapet er etablert for å skaffe midler til PGEs kulldrift – men tjener ikke selv penger på utvinning av kull og får derfor bli i fondet.

Endrer ord og innhold

Stortinget ba om en vurdering av selskapenes framtidige virksomhet for kull, beskrevet som «selskapers planer som vil endre andelen av virksomheten knyttet til kull og andelen av virksomheten knyttet til fornybare energikilder». Dessverre har Finansdepartementet her justert mandatet, slik at Stortingets «endret» har blitt til «redusere» for Norges Bank. Det betyr at både selskaper med høy kullandel men med planer om å redusere kullproduksjonen for bli i fondet og selskaper under 20 prosent, men med planer om å øke kullproduksjonen kraftig, for bli i fondet.

Her bryter Finansdepartementet Stortingets intensjon. Resultatet blir at Oljefondet beholder sine investeringer i et selskap som thailandske TTCL, selv om selskapet investerer tre milliarder dollar i et nytt kullkraftverk i Burma. Det er viktig at Norges Bank evaluerer også selskaper som sier de vil øke sin kullandel, ikke bare beholder de som reduserer, slik Finansdepartementet vil.

Oljefondets kullinvesteringer var i 2015 allerede redusert med 11,5 milliarder kroner, ifølge urgewald og Framtiden i våre henders analyse. Samtidig gjenstår over 42 milliarder kroner. Mye av dette vil forsvinne ut i løpet av 2016. Men som punktene over viser, trengs det fortsatt en mer offensiv tilnærming fra Finansdepartementet og Norges Bank før Oljefondet er fritt for klimaskadelig kull.Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte får vi gjort enda mer. Bli medlem i dag!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!