Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Syr seg ut av fattigdom?

Klesbransjen mener de får folk ut av elendighet. Har de rett?

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Klesbransjen mener de får folk ut av elendighet. Har de rett?

Rapport

Tittel: Jaget etter billig lønn
Undertittel:Kan tekstilarbeiderne jobbe seg ut av fattigdom?
Forfatter: Heidi Lundeberg
Utgitt år: 2016
Utgiver: Framtiden i våre hender
Last ned

I Framtiden i våre henders nye rapport «Jaget etter billig lønn – kan tekstilarbeiderne jobbe seg ut av fattigdom», presenteres lønnsnivået blant tekstilarbeidere i de landene vi importerer klær fra. 

Jobber seg ikke ut av fattigdom

Lønnsforholdene er så dårlige at tekstilarbeiderne som syr våre klær ikke har mulighet til å arbeide seg ut av fattigdom, viser rapporten. Unntaket er Kina, der lønningene er høyere, men nå vender norske importører blikket mot andre asiatiske land.

– Det er et trist signal fra klesindustrien når de flytter fra Kina fordi betingelsene til arbeiderne er i bedring, sier leder i Framtiden i våre hender Arild Hermstad.

Lønn under fattigdomsgrensen

Kvinnelige indiske tekstilindustriarbeidere tjener bare 1,6 dollar dagen, altså mindre enn den internasjonale fattigdomsgrensa på to dollar dagen.

Studien viser at det er lite tilgjengelig lønnsstatistikk for tekstilarbeidere utenom India, men minstelønnssatsene i tekstilindustrien gir en indikator for hva lønnsnivået i de aktuelle landene er. Minstelønn for tekstilarbeidere er omtrent to dollar dagen i Bangladesh. Med en familie å forsørge klarer ikke bangladeshiske tekstilarbeiderne å holde seg over fattigdomsgrensen. 

- Dersom norske importører ønsker å ta samfunnsansvar på alvor, må de sørge for lønnsnivåer langt over minstelønn når de velger å produsere i land med elendige lønnsvilkår, sier Hermstad.

På stadig jakt etter billigere arbeidskraft

I Kina er minstelønnssatsene i tekstilindustrien noe høyere, med fem dollar dagen. Kina har over lengre tid vært en stor leverandør til det internasjonale klesmarkedet og er det landet Norge importerer mest fra. Klesimporten fra landet har imidlertid stagnert de siste årene, og norske importaktører sier at de ser seg om etter nye land med billigere lønn grunnet økende lønninger i Kina. Importen fra Bangladesh og Vietnam har nå økt mest.

– Framtiden i våre hender er kritisk til at norske importører av klær flytter ordrene til stadig fattigere land på jakt etter lavere produksjonskostnader og uverdig lave lønninger. Dette skaper en fattigdomskarusell. På denne måten hindrer norske aktører Asias store antall tekstilarbeidere fra å jobbe seg ut av fattigdom, sier Hermstad.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!