Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

H&M stryker på brannsikkerhet

Klesgiganten har ikke fulgt opp sine løfter om brannsikkerhet for arbeiderne i Bangladesh.

Klesgiganten har ikke fulgt opp sine løfter om brannsikkerhet for arbeiderne i Bangladesh.

En undersøkelse som tar for seg H&M leverandører i Bangladesh er nedslående lesning.

70% uten trygge branndører.

Undersøkningen viser at 70% av de sammenlagt 54 undersøkte fabrikkene fortsatt mangler tilfredsstillende branndører som skal hindre at en brann sprer seg. Tidligere undersøkte leverandører har gjentatt ganger fått tidsfrist for å utbedre problemene, uten å rette opp manglene i tilstrekkelig grad.

- Det er fullstendig uakseptabelt at arbeidere i mesteparten av H&Ms fabrikker i Bangladesh fortsatt risikerer å måtte bøte med livet i tilfelle brann eller andre alvorlige ulykker, sier Carin Leffler, rådgiver i Framtiden i våre hender.

Små lysglimt

Den nye undersøkelsen viser at alle fabrikkene nå har fjernet låsbare dører som kan gjøre at arbeidere ikke klarer å forlate fabrikken. 10% av fabrikkene har fortsatt andre typer dører som kan være et alvorlig hinder for evakuering ved brann eller annen krise. Bruken av slike dører er kraftig redusert siden forrige undersøkelse.

Flaks hindret katastrofebrann i februar 

I februar 2016 brant fabrikken Matrix Sweater, en av H&Ms leverandører i Bangladesh. Rundt fem arbeidere ble skadet. Brannen startet tidlig om morgenen, før morgenskiftet startet. Vanligvis arbeider det rundt 7000 mennesker i fabrikken og troligvis unngikk man en tragedie ved at disse ennå ikke var kommet på jobb. I 2010 brøt det ut en brann ved den samme fabrikken. En arbeider døde. Undersøkelser på Matrix Sweater viste ingen av de viktigste tiltakene for å sikre nødutganger hadde blitt iverksatt.

Sterk kontrast til H&M uttalelse

Funnene i undersøkelsen står i skarp kontrast til en uttalelse som H&M gjorde i oktober 2015 om at nødutganger er en av de viktigste forutsetningene for at en fabrikk skal få lov til å levere varer til H&M. Til tross for at H&M for tre år siden signerte en omfattende avtale for brannsikkerhet og trygge tekstilfabrikker i Bangladesh, kjøper kleskjeden fortsatt varer fra en rekke fabrikker som påviselig er en fare for liv og helse for arbeiderne.

Aksjoner verden over

Samme dag som H&Ms Generalforsamling fant sted, den 5. mai, gjennomførte  fagforeningsrepresentanter og aktivister i en rekke land aksjoner utenfor H&Ms butikker for å informere forbrukerne om kleskjedens manglende sikkerhetsarbeid og legge press på selskapet for at de skal sikre at arbeiderne kan gå en trygg hverdag i møte.

Om undersøkelsen

Leverandørene i undersøkelsen er H&Ms platinum- og gull-leverandører, det vil si selskapets nærmeste samarbeidspartnere og de som kan antas å ha kommet lengst for å sikre gode forhold for arbeiderne. I tillegg er det frigitt informasjon til ytterligere 22 av H&Ms strategiske leverandører som organisasjonene har sett nærmere på.  Undersøkelsen "Three years after Rana Plaza, H&M factories are still not safe" er laget av organisasjonene Clean Clothes Campaign (CCC), International Labor Rights Forum (ILRF), Maquila Solidarity Network (MSN). Den viser at arbeidet med å sikre fabrikkene fremover, men altfor sakte:

Kontakt: Carin Leffler, rådgiver i Framtiden i våre hender og koordinator Clean Clothes Campaign Norge, tlf 99 53 02 45, carin@framtiden.no

Kilder:
http://bangladeshaccord.org/
http://www.hmbrokenpromises.com/
CCC
H&M

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!