Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Grønt universitet sover i timen

Oljefondet kvitter seg med kull – Universitet i Oslo forsetter å investere i klimaverstinger.

Foto: CC Carlos Bryant
Foto: CC Carlos Bryant
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Oljefondet kvitter seg med kull – Universitet i Oslo forsetter å investere i klimaverstinger.

Den UiO-styrte stiftelsen Unifor, investerer fondsmidler for nesten 2 milliarder kroner på vegne av private stiftelser og fond. I Unifors portefølje finnes selskaper som Xcel Energy og American Electric Power som oljefondet kvittet seg med i løpet av 2015. 

Må ut av fossil industri

Universitetet flagger høyt behovet for kildesortering virker det som de glemmer de viktigste tiltakene: Å stoppe finansieringen av de verste klimagassutslipperne i verden. Fra før har ledende universiteter i andre land vært langt mer offensive i stilen mot fossil industri.

Les reaksjonene fra eksperter og studentpolitikere i Universitas her

Les sak om UiO-investeringene i Universitas her

Følger ikke opp etiske retningslinjer

Framtiden i våre hender har lenge fremmet krav om at universiteter må kvitte seg med sine fossile investeringer. Etter kritikk for å være tungt inne i fossile selskaper for to år siden, har lite skjedd. Stiftelsen lener seg på de etiske retningslinjene til Oljefondet, men en gjennomgang viser at Unifor investerer i flere kullselskaper som skal ut av Oljefondet i løpet av 2016.

– Det er oppsiktsvekkende at Universitetet i Oslo sover i timen på denne måten. Minstekravet er å følge opp oljefondets retningslinjer. Men hvis de vil vise at de er et grønt universitet må de kvitte seg med alle aksjene i fossil energi, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

Rektor Ole Petter Ottosen ytret i mars at UiO jobber med en strategi for å selge seg ut av fossile selskaper. Framtiden i våre henders Studentlag i Oslo har presset på, men ledelsen har ikke vist noen konkrete resultater enda, sier Hermstad.

Problematiske selskaper

20 prosent av Unifors aksjeinvesteringer er plassert i fondet Nordea Globale Stabile Aksjer. I dette fondet finner vi strømprodusenter som Xcel energy hvor rundt 43% av strømproduksjonen kommer fra kull og American Electric Power med rundt 83% kull. Begge selskaper er i dag ute av Oljefondet, og står på Norges Banks liste over ekskluderte selskaper. I tillegg finnes flere andre kullselskaper i Unifors aksjefond som trolig vil utelukkes fra SPUs investeringer i løpet av 2016 fordi de alle får mer enn 30 prosent av strømmen fra kull: PPL, Southern co, SSE.

Også andre av Unifors fond inneholder problematiske selskaper. I fondet Delphi Global, som også utgjør 20% av aksjeinvesteringene, inneholder selskaper som Statoil, Shell og BHP Billiton PLC. Selskapene vil ikke ekskluderes fra Oljefondets portefølje med det første, men er likevel problematiske sett i lys av UiOs ønske om å være et grønt universitet. BHP Billiton er en av verdens aller største kullprodusenter, og er blant annet ledende i utviklingen av nye kullgruver i Indonesia. Oljefondet valgte for to år siden å selge seg ut av rene indonesiske kullprodusenter, men har beholdt sine aksjer i BHP Billiton fordi kull kun utgjør en liten del av gruvegigantens produksjon.

Studenter over hele verden har gått i spissen for å endre universitetenes investeringspraksis. I Norge har Universiteter som UiO gått høyt på banen med ønsker om å være grønne universiteter, med omfattende strategier og planer for å redusere egne klimautslipp. Men når det kommer til Unifor, velger UiO å anse stiftelsen som uavhengig av UiO, selv om styret er nedsatt av universitetet selv.

UiO og Unifor

Universitetet i Oslo har tidligere presisert at Unifor er uavhengig av universitetet og at midlene som investeres ikke tilhører Universitetet. Samtidig er det Universitetet som oppnevner styret for Unifor, og midlene som investeres bevilges blant annet til UiO.

«Styret i UNIFOR oppnevnes av Universitetet i Oslo. Styret har ansvar for å sørge for å kontrollere at forvaltningen, forretningsførselen, søknadshåndteringen og regnskapsføringen for stiftelser som blir administrert av UNIFOR, er betryggende og forsvarlig tilrettelagt.»

Unifors investeringer:

Unifor hadde i 2015 en samlet investeringskapital på 1967 millioner. FIVH har tidligere fått oppgitt fra Unifor at 600 millioner kroner av dette tilhører stiftelser som bevilger midler til UiO. Omtrent halvparten av midlene investeres i obligasjonsfond (rentefond) og halvparten i aksjefond.

I oversikten under finner du eksempler på olje- og kullselskaper i Unifors investeringsportefølje:

Danske Invest Norske Aksjer Inst. II
Litt under 5 prosent av aksjene er investert i oljeselskapet Statoil og litt over 2 prosent i Det norske oljeselskap. Flere oljeserviceselskaper finnes i porteføljen.

KLP AksjeNorge Indeks
KLP har ingen offentlig liste over KLP Aksje Norge Indeks, men offentliggjør lista for KLP Aksje Norge Indeks II. Den siste inneholder Statoil, Det norske oljeselskap og mange norske oljeserviceselskaper, i likhet med fondet over.

Delhpi Global:
I Delphi Global finner vi store oljeselskaper som Shell og Statoil, som begge savner en offensiv strategi for å nå togradersmålet. Delphi Global har også aksjer i det store internasjonale gruveselskapet BHP Billiton, en av verdens største produsenter av kull.

Nordea Globale Stabile Aksjer
I dette fondet finner vi flere store strømprodusenter som oppfyller Oljefondets krav om utelukkelse: Xcel Energy, American Electric Power, SSE, PPL og Southern Co. De to første er allerede ute av Oljefondets portefølje.

Pareto Aksjer Global
Investerer ikke i olje eller kull.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!