Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Færre, ikke flere kyr

Nortura vil doble produksjonen av det mest klimaskadelige kjøttet det er mulig å produsere i Norge. Det syns jeg er en usedvanlig dårlig idé. 

Foto: Creative Commons Frank Muller
Foto: Creative Commons Frank Muller
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Nortura vil doble produksjonen av det mest klimaskadelige kjøttet det er mulig å produsere i Norge. Det syns jeg er en usedvanlig dårlig idé. 

Norge har de siste årene hatt et underskudd på storfekjøtt. Årsaken er at nordmenns appetitt for det røde kjøttet ikke har minsket, mens vi har et økende overskudd av melk. Dermed har vi importert mer og mer storfekjøtt, særlig fra Europa.

I fjor importerte Norge drøyt 22.000 tonn storfekjøtt. 79 prosent kom fra Europa, hvorav mesteparten fra Tyskland. Utslippene fra europeisk storfe ligger på rundt 13 kilo CO2-ekvivalenter (alle klimagasser omregnet til CO2) per kilo kjøtt, ifølge NIBIO. Det er relativt lavt i global målestokk. De lave utslippene skyldes blant annet at mesteparten av europeisk storfeproduksjon, i likhet med norsk, er kombinert melke- og kjøttproduksjon, der en stor del av klimagassutslippene tilskrives melk.

Norturas plan vil øke jordbruksutslippene med 10 prosent

Nå vil Nortura at vi selv skal produsere dette kjøttet i form av ammeku, som kun produserer kjøtt. Ifølge NIBIO vil slik produksjon gi et utslipp på om lag 30 kilo CO2-ekvivalenter per kilo kjøtt.

Produksjonen skal økes jevnt over 15 år. Får Nortura viljen sin, vil ammekubesetningen være dobbelt så stor i 2030 som i dag. De innenlandske utslippene vil øke med om lag 0,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter som følge av tiltaket. Det innebærer at utslippene fra norsk landbruk vil øke med 10 prosent. Men norsk landbruk skal motsatt vei; for å ta sin del av kuttene som Norge er forpliktet til, må utslippene ned med 40 prosent.

Halvparten av utslippene i landbruket er er metanutslipp fra drøvtyggerne, først og fremst storfe. Dermed er det tilnærmet umulig å kutte utslipp så det monner uten å redusere antall storfe. Nortura jobber altså for det motsatte.
Politikerne må få ned kjøttforbruket

Selv om NIBIOs rapport til Grønn skattekommisjon viser at utslippene fra storfe importert fra Tyskland er lavere enn utslippene fra Norturas ammekyr, syns jeg ikke tysk import er en god løsning på sikt. Politikerne må gjøre vedtak som kan bidra til at nordmenn spiser mindre storfekjøtt. Det er ikke så vanskelig som det høres ut. Fire av ti nordmenn ønsker å spise mindre kjøtt i årene som kommer. Men det kan hende vi trenger litt hjelp for å få det til.

En avgift på kjøtt, som ilegges både norsk og importert kjøtt, vil få ned forbruket. Et forbud mot dumping av kjøtt, enten det er grillpølser på sommeren eller svineribbe før jul, vil også bidra til å få ned kjøttforbruket. Opplysningskontorene i landbruket bør få et mandat som er mer i tråd med helse- og miljøanbefalinger. MatPrat og Opplysningskontoret for kjøtt må få mindre penger enn i dag, mens opplysningskontorene for korn, frukt og grønt må få mer.

Å øke produksjonen av kjøttfe i Norge vil ikke bare øke utslippene drastisk. Det vil også låse fast produksjonskapasiteten i landbruket, og gjøre oss enda mer avhengige av importerte ressurser. På tross av at ammekyr spiser mellom 80 og 90 prosent gras, spiser de også om lag 4,5 kilo kraftfôr for hver kilo kjøtt de produserer. Til sammenligning trengs det under 2,5 kilo kraftfôr per kilo kyllingkjøtt, og under 4 kilo kraftfôr per kilo svinekjøtt.

Nesten halvparten av kraftfôrråvarene er importert, noe i form av soya, og noe i form av korn. Den norske kornimporten er doblet de siste 15 årene. Den utviklingen bør reverseres. Men når Nortura vil øke antallet storfe i Norge, må vi importere mer korn for å fore disse dyrene.

Vil fortrenge kornproduksjon

Et siste argument mot kjøttfesatsingen er at en del av det graset som dyrene kommer til å spise, vil bli dyrket på åkerland som kunne vært brukt til kornproduksjon. Med dagens Frp-styrte landbrukspolitikk er det svært sannsynlig at utviklingen i landbruket vil fortsette: økningen i produksjon skjer i hovedsak skjer i sentrale strøk. Det betyr at områder som i dag har kornproduksjon vil legges om til fordel for gras som skal gi for til de ekstra ammekyrne.  Det betyr at kornimporten vil øke ytterligere. Det gir med andre ord ikke bedre matsikkerhet eller selvforsyning i Norge. Jeg ønsker meg en norsk kjøttproduksjon basert på norske ressurser, ikke et kjøttlandbruk basert på importerte ressurser, høye utslippstall og en forsterking av effektivitetsjaget i landbruket.

Å importere kjøtt fra Tyskland for å dekke produksjonsunderskuddet er en dårlig løsning. Men å satse på at nordmenn ikke kutter kjøttforbruket sitt er enda verre. Det går utover både folkehelsa og klimaet, og det gjør Norge enda mer avhengig importert fôr. Hvis Nortura får det som de vil, blir norsk landbruk enda mer avhengig av å importere fôrråvarer.

Norske politikere har aldri forsøkt å få nordmenn til å kutte kjøttforbruket, selv om både Helsedirektoratet og Miljødirektoratet mener det er nødvendig. Det er det på tide å gjøre noe med. Første steg bør være å stoppe Norturas plan for å øke klimagassutslippene, svekke folkehelsa og gjøre norsk landbruk enda mer avhengig av importerte fôrråvarer.