Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Her er noen av forbrukerkampanjene vi kar kjørt på Facebook.

Noen eksempler på at forbrukermakt virker

Det påstås at forbrukermakt ikke virker, la meg ta noen eksempler på det motsatte.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Det påstås at forbrukermakt ikke virker, la meg ta noen eksempler på det motsatte.

I et innlegg på NRK Ytring i påsken, hevder professor Runar Døving at forbrukermakt ikke virker. Han skriver det er «en avskrevet teori, fordi det knapt finnes empiri som bekrefter tesen.». Samtidig bruker Døving eksempler som definitivt avkrefter hans eget syn; selv om Freias påskeegg fremdeles inneholder palmeolje, er bruken av palmeolje i Norge kuttet med mer enn 2/3 på grunn av en svært vellykket forbrukerkampanje.  Denne ble igangsatt i 2012 av Regnskogfondet, Grønn Hverdag, Framtiden i våre hender, m.fl. Freias Kvikk Lunsj er nå uten palmeolje, Nidars Smash og deres sjokoladeegg likeså for å nevne noen andre påskerelevante eksempler. Forbrukere har vært svært aktive i å påvirke selskapene, se for eksempel denne kampanjen vi kjørte mot Nidar for å få dem til å fjerne palmeolje i Smash

Press skaper endring

Forbrukerperspektivet engasjerer mange og øker mulighetene for å lykkes. Når forbrukere bruker sin egen stemme på selskapenes facebook-sider og ber om endring opplever vi at selskapene lytter. Ser en på kampen mot palmeolje, er det ingen tvil om at da mange enkeltpersoner skriver på veggen til selskapene samtidig, skaper et trykk som fører til endring. Dette skjer både fordi organisasjoner står bak og forsøker å organisere dette, men også spontant ved at enkeltindivider engasjerer seg. Vi har det siste året brukt slike metoder til å få Norrøna til å fjerne bakteriedrepende sølv fra sine produkter, Findus har begynt med flere ferdigretter uten kjøtt, og Plantasjen har fått mer miljøvennlig jord uten torv.

Ingen endringer i tekstilindustrien?

Døving bruker tekstilindustrien som eksempel på at forbrukermakt ikke nytter. Igjen sitter jeg undrende tilbake: Hvilke kilder har han når han mener at det ikke har nyttet å mobilisere forbrukere overfor kleskjedene? Framtiden i våre hender har i årevis drevet forbrukerkampanjer i ulike former overfor selskapene, og vi ser klare forbedringer i selskapenes policyer. HM har for eksempel nylig offentliggjort at de vil ha levelønn for alle arbeidere som syr for HM innen 2018.  Kravet kommer fra tekstilarbeidere selv, både gjennom fagbevegelse og frivillige organisasjoner. Nesten alle selskapene har nå åpne leverandørlister, mange av dem oppgir press fra forbrukerne som årsak. I 2012 åpnet HM sine leverandørlister, og en av grunnene de oppgav var at det er mange forbrukere som er opptatt av åpenhet.  Det kan også nevnes at etter massiv innsats i to år fra sivilsamfunn og forbrukere HM sine leverandørlister. Dette hadde ikke skjedd uten forbrukermakt.

Boikott er ikke foretrukket

Døving har rett i at det fins eksempler på boikottaksjoner som ikke virker, særlig de som drives av enkeltpersoner uten at dette følges av informasjon eller andre aktiviteter. Det fins også mange eksempler på at boikottaksjoner har vært mislykkede, til tross for at tunge organisasjoner har stått bak. Men mye er lært fra dette. En ting er at boikott ikke lenger er den foretrukne formen for forbrukerkampanjer. Det ser ikke ut til at Døving har fått med seg denne utviklingen.

Forbukermakt + politisk påvirkning= sant

Jeg er enig med Siri Martinsen i NOAH om at Døving skaper et underlig skille mellom forbrukermakt og politisk makt.  Det er avgjørende at vi også har politiske målsettinger for de temaene vi jobber med. Det kan for eksempel være snakk om nye lover eller avgifter som kun Stortinget kan vedta. I slikt arbeid kan forbrukermakt mobiliseres for å skape aksept for politiske grep. Vår erfaring er at det kan ta lang tid å få på plass politiske endringer, og at vi kan nå raskere frem til målet dersom vi mobilisere folk, både som forbrukere og bevisste samfunnsborgere, i og utenfor butikkene. Dersom vi skulle fulgt Døvings oppskrift med hensyn til palmeolje, skulle vi brukt alle kreftene på å få politikerne til å vedta et forbud, uten å forsøke å mobilisere forbrukerne til å støtte vår sak. Det er rett og slett nokså kunnskapsløst at en professor på ramme alvor mener at en slik strategi ville hatt et fnugg av sjanse til å lykkes.

Det er på tide at professor Døving oppdaterer seg på hva som skjer i verden utenfor kontorvinduet sitt.