Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

En internflyktning vandrer gjennom en støvsky i Pakistan like før monsunen i juli 2009. Pakistan har de siste årene vært åsted for en rekke ødeleggende varmebølger og kraftige monsuner. (Foto: Akhtar Soomro, Scanpix/Reuters)

– Dette blir verre enn vi trodde

– Ny dokumentasjon viser klimaproblemet er langt mer alvorlig enn det politikere og byråkrater har trodd, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.
En internflyktning vandrer gjennom en støvsky i Pakistan like før monsunen i juli 2009. Pakistan har de siste årene vært åsted for en rekke ødeleggende varmebølger og kraftige monsuner. (Foto: Akhtar Soomro, Scanpix/Reuters)
En internflyktning vandrer gjennom en støvsky i Pakistan like før monsunen i juli 2009. Pakistan har de siste årene vært åsted for en rekke ødeleggende varmebølger og kraftige monsuner. (Foto: Akhtar Soomro, Scanpix/Reuters)
– Ny dokumentasjon viser klimaproblemet er langt mer alvorlig enn det politikere og byråkrater har trodd, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.
Rapport

Tittel: En framtid du ikke vil ha
Undertittel: Global oppvarming: Forutsetninger, risiko og sannsynlige konsekvenser
Forfatter: Thomas Cottis
Utgitt år: 2015
Utgiver: Framtiden i våre hender
Last ned

I forkant av klimatoppmøtet i Paris har Framtiden i våre hender fått laget en rapport som viser de viktigste konsekvensene av to, tre og fire graders global oppvarming.

– Det er nesten ingen som snakker om at antallet som sulter i verden kan øke med flere milliarder, eller at vi risikerer flyktningestrømmer som vil få dagens situasjon til å bli en drømmetilstand, sier Arild Hermstad.

– Den fullstendige mangelen på kriseforståelse hos besluttende myndigheter ser ut til å være dypt rotfestet i en tro på at utslippskutt kan og bør utsettes for å ivareta andre kortsiktige interesser. Det er en livsfarlig løgn.

Selv miljøbevegelsen kvier seg for å slå alarm. Organisasjonene er naturlig nok redde for å skape apati, og for beskyldninger om dommedagsprofetier og festbremsing. Alle ønsker å kommunisere positivt, og vil vise at det er mulig å unngå klimakatastrofe. Det blir likevel problematisk fordi den manglende kriseforståelsen gjør det mulig for politikerne å holde fast på en kurs hvor det meste skal fortsette som før.

– Når myndighetene bevisst eller ubevisst ikke tar på alvor de livstruende konsekvensene klimaendringene vil gi, må miljøbevegelsen og forskerne slå alarm, mener Hermstad.

Last ned rapporten "En framtid du ikke vil ha" her.

Her er noen av hovedfunnene i rapporten:

  • Økning i temperatur, mer ekstremvær og mer uforutsigbart vær vil gå utover matproduksjonen. Mest sannsynlig vil vi ved to graders oppvarming i 2050 kunne produsere mindre mat enn i dag, samtidig som verden vil ha to milliarder flere munner å mette. (side 46). Ved fire graders oppvarming på slutten av århundret blir det så godt som umulig å fø mer enn noen svært få milliarder mennesker. Se side 64.
  • Generelt høye temperaturer, hetebølger, vannmangel og elendige avlinger i landbruket vil føre til at 1 til 2 milliarder mennesker ikke lenger kan bo der de bor i tropiske land, allerede ved to graders oppvarming. Dette vil gi enorme flyktningestrømmer nordover og sørover fra tropene. Se side 52.
  • Raske endringer vil ødelegge enorme mengder natur, og øke dramatisk utryddelsen av arter som ikke takler de raske endringene. Allerede ved to grader forsvinner omkring hver fjerde art. Ved fire grader forsvinner blant annet regnskogene i Amazonas og Kongo, og flertallet arter av planter og dyr blir utryddet.
  • Jo høyere gjennomsnittstemperatur, jo høyere blir muligheten for alvorlige tilbakekoblingsmekanismer, for eksempel i form av metanutslipp fra tundra. Dette betyr at klimaendringene i seg selv setter i gang en snøballeffekt som det er nesten umulig å forutsi konsekvensene av. Se side 23-28.
  • I arbeidet med rapporten har forfatteren, Thomas Cottis, intervjuet 11 av Norges fremste klimaforskere, og bedt de svare på hvorvidt de tror vi holder oss under to grader (svaret er konsekvent nei) og hva de tror vil skje hvis/når vi passerer 2 grader økt oppvarming (generelt mye pessimisme her). Disse intervjuene er viktige, fordi forskerne stort sett alltid blir bedt om å kommentere egen eller andres forskning og sjelden blir bedt om å vurdere helhetsbildet.
  • Norske myndigheter har sagt at det blir større avlinger i landbruket vårt med global oppvarming. Dette er feil. Se side 15
  • Rapporten har et viktig kapittel som forklarer betydningen av å være bevisst klimaforskernes valg av forutsetninger for sine modeller, og hvordan klimaforskningen forholder seg til risiko. En konsekvens av disse faktorene er at svært mange av spådommene om klima i framtiden blir for forsiktige. Se side 15-26.
  • Rapporten inneholder også systematiske oversikter over forskningsresultater om hvilke klimakonsekvenser 2, 3 og 4 graders oppvarming vil få for kloden og for Norge.

Last ned rapporten "En framtid du ikke vil ha" her.

Rapporten er skrevet av Thomas Cottis, høyskolelektor ved Høyskolen i Hedmark, og bonde. Han driver et økologisk bruk med storfe i Løten.

Pressekontakt:

Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender, mobil 9803 6762.