Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Det er er store helse- og sikkerhetsutfordringe for arbeiderne i garveriene i Bangladesh. Bianco Footwear er ikke villige til å oppgi hvor de garver læret til sine sko. (Foto: Heather Stilwell)

Framskritt i skobransjen, men Bianco henger fortsatt etter

Skokjedene viser større åpenhet om etiske retningslinjer og leverandører, men Bianco og Shoe-d-vision har fortsatt en lang vei å gå, viser ny undersøkelse fra Framtiden i våre hender. 

Det er er store helse- og sikkerhetsutfordringe for arbeiderne i garveriene som her i Dhaka, Bangladesh. Bianco Footwear er ikke villige til å oppgi hvor de garver læret til sine sko. (Foto: Jonathan Fontaine NurPhoto)
Det er er store helse- og sikkerhetsutfordringe for arbeiderne i garveriene som her i Dhaka, Bangladesh. Bianco Footwear er ikke villige til å oppgi hvor de garver læret til sine sko. (Foto: Jonathan Fontaine NurPhoto)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Skokjedene viser større åpenhet om etiske retningslinjer og leverandører, men Bianco og Shoe-d-vision har fortsatt en lang vei å gå, viser ny undersøkelse fra Framtiden i våre hender. 

I mai avslørte Framtiden i Våre hender at de største skokjedene i Norge har en lang vei å gå for å sikre anstendige arbeidsforhold i produksjonslandene, og at de er svært lite åpne om hvor de produserer. Vi har sjekket om de har forbedret seg. 

Framtiden i våre hender kontaktet Euro Sko, Nilson Group (DinSko), Bianco og Shoe d-vision (Skoringen) i slutten av september og spurte om de hadde fulgt opp sine løfter om forbedring, og om de vil offentliggjøre mer informasjon om hvor de produserer. Alle har eller er i ferd med å offentliggjøre mer informasjon siden sist, men Bianco og Shoe-d-vision har gir fortsatt lite informasjon om garveriene, samt om kontroll og oppfølging av etiske retningslinjer.

Se video fra vår markering foran Bianco i Oslo:

Euro Sko og Nilson Group gjør framskritt

Euro Sko og Nilson Group sier de vil offentliggjøre hvilke garverier de benytter. Euro Sko vil legge listen ut på sine nettsider våren 2016. Nilson Group har inkludert en klausul som vil gjøre det mulig å oppgi garverienes navn i den nye kontraktene de har sendt ut til sine leverandører.

Euro Sko og Nilson Group har også startet med noen få kontrollbesøk på garveriene i 2015. Euro sko har gjennomført to kontrollbesøk i år, mens Nilson Group har ansatt en ny person i Kina som gjennomfører kontrollbesøk på garveriene og andre underleverandører. Vi har ikke informasjon om hvor mange kontrollbesøk Nilson Group har foretatt i år, men Euro sko har gjennomført 2.

Euro Sko, som er den største skokjeden i Norge, er fremdeles best i klassen. Som Framtiden i våre hender skrev i mai, er etiske retningslinjer og lister over skofabrikker med navn og adresse tilgjengelig på kjedens nettsider. Euro Sko har også rutiner for kontroll på fabrikkene.

– Vi mener imidlertid at Euro Sko bør øke antallet uanmeldte kontroller, sier Carin Leffler, fagrådgiver i Framtiden i våre hender. 

Nilson Groups retningslinjer som ikke inkluderer levelønn. De ser imidlertid ut til å ha sterkere oppfølging av retningslinjene nå enn tidligere, og sier opp kontraktene dersom leverandørene ikke viser forbedring etter tre sjanser.

– Vi vil følge opp skoskjedene og sjekke om de overholder sine løfter til omverdenen, sier Carin Leffler.

Bianco har fortsatt lang vei å gå

Bianco oppga informasjon om sine etiske retningslinjer, oppfølging av disse eller leverandørlister da Framtiden i våre hender kontaktet dem i 2014. Først da VG kontaktet dem i mai i år, offentliggjorde Bianco sine etiske retningslinjer, og Framtiden i våre hender fikk liste over produksjonsland og noe informasjon om hvordan retningslinjene følges opp.

Ved nærmere ettersyn viste Biancos retningslinjer seg imidlertid å være svake og mangelfulle og kontrollmekanismene uklare. Bianco vil heller ikke offentliggjøre hvilke garverier de benytter. 

Skokjeden får lær fra garverier i India, Kina, Portugal, Spania og Italia. På spørsmål om de vil kontrollere garveriene sier de at de ikke gjennomfører faste kontrollbesøk, men at de vil besøke garveriene i forbindelse med besøk på skofabrikkene. Det er uklart om besøkene utelukkende gjennomføres for å kontrollere produksjons- og varekvalitet, eller om besøkene også inkluderer en kontroll av arbeidsforhold.

– Bianco må trappe opp sitt etikkarbeid drastisk og vise langt større åpenhet enn tidligere. Forbrukere vil legge merke til hvilke skokjeder som satser på etikk og hvem som sakker akterut. Selskapet vil ikke være tjent med fortsatt hemmelighold og svake oppfølgingsrutiner, sier Leffler.

Shoe-d-vision mer åpne

Shoe-d-vision kom dårlig ut i Framtiden i våre henders undersøkelse tidligere i år. Skokjeden hadde svake etiske retningslinjer, dårlige kontrollmekanismer og ingen åpenhet rundt leverandørene.

Shoe-d-vision har nå nå offentliggjort listene over skofabrikker på sine nettsider. Listene mangler adresser, men er lett tilgjengelige for alle. Skokjeden har ikke publisert noen ny informasjon om garveriene, men på spørsmål fra Framtiden i våre hender svarer Shoe-d-vision at de "vil gjøre en innsats for å innhente informasjon".

– Det er viktig med åpenhet rundt produksjonssteder, både der produksjonen av sko foregår og med hensyn til garveriene, sier Carin Leffler.

– I tilfelle en ulykke eller grove brudd på arbeidernes rettigheter er det viktig å med sikkerhet kunne slå fast hvilke skoskjeder som benytter hvilke garverier. Bare da kan vi og andre aktører holde selskapene ansvarlige, og presse dem å bidra til erstatning eller rette opp kritikkverdige forhold, avslutter Carin Leffler i Framtiden i våre hender.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!