Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Hvem er best på papiret: iPhone, Samsung eller Fairphone?

Hvem har best retningslinjer på etikk og miljø av Apple, Samsung og utfordreren Fairphone? Vi har sjekket.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Hvem har best retningslinjer på etikk og miljø av Apple, Samsung og utfordreren Fairphone? Vi har sjekket.

Framtiden i våre hender har sammenlignet miljø- og etikkpolicyen til Fairphone, som skal være et etisk alternativ, med miljø- og etikkpolicyen til gigantene Apple og Samsung.

Fairphone er jevnt over bedre på etikk, men på miljøgiftsiden henger de etter mobilgigantene.

Etiske retningslinjer: Viktig, men ikke nok

En sammenligning av retningslinjer forteller hva selskapene lover på papiret. Men retningslinjer etterleves ikke alltid. Uavhengige undersøkelser har avslørt svært kritikkverdige forhold ved flere av fabrikkene der Apple, Samsung og andre mobilselskaper produserer sine telefoner.

Gode etiske retningslinjer er likevel viktige, blant annet fordi de bidrar til å legge press på leverandørene om å forbedre seg. Gode etiske retningslinjer hos de store merkevareselskapene er grunnleggende for å skape gode arbeidsforhold hos leverandørene. Utfordringen er at selskapene ikke alltid følger opp retningslinjene godt nok.


Les også: Kritikkverdige forhold hos de store elektronikkprodusentene (PDF)

Fairphone har ikke blitt avslørt for brudd på sin policy, men har også hatt mindre kritisk søkelys på seg enn Apple og Samsung.

Etiske retningslinjerFairphoneiPhone (Apple)Samsung
Arbeidsforhold  gronn blid  gronn blid  gronn blid
Lønn, arbeidstid gronn blid gul noytral gul noytral
Åpne leverandørlister gronn blid gronn blid rod dod 50
Konfliktmineraler gul noytral gul noytral gul noytral
Info om mobilens klimafotavtrykk gronn blid gronn blid rod dod 50
Levetid gronn blid gul noytral gul noytral
Miljøgifter rod dod 50 gul noytral gul noytral
Etterleving av egne retningslinjer
?
rod dod 50 rod dod 50

Arbeidsforhold

Tidligere undersøkelser har avslørt svært dårlige arbeidsforhold hos flere av fabrikkene som produserer for de store mobilprodusentene. Retningslinjene er imidlertid brukbare for både Apple, Samsung og Fairphone: Samtlige legger ILOs kjernekonvensjoner til grunn. Det er i all hovedsak oppfølgingen av retningslinjene som er problemet, og ikke retningslinjene i seg selv.

Det er bare Apple som tar spesielle hensyn til studentarbeidere i policyen, som er en sårbar gruppe som ofte utnyttes grovt. Ellers er det ingen vesentlige forskjeller i policyen til Apple, Samsung og Fairphone når det gjelder arbeidsforhold. 

Fairphone:
gronn blid
iPhone:
gronn blid
Samsung:
gronn blid

Lønn og arbeidstid

Her skiller Fairphone seg positivt ut. Fairphones etiske retningslinjer understreker at en normal arbeidsuke skal gi tilstrekkelig lønn til å møte grunnleggende behov, samt legge noe til side for sparing.

Samsung og Apple stiller ingen andre krav enn at arbeiderne minst skal tjene lovpålagt minstelønn i produksjonslandene. I praksis innebærer det at mange må jobbe svært lange arbeidsdager for å tjene nok til å klare seg.

Fairphone:
gronn blid
iPhone:
gul noytral
Samsung:
gul noytral

Åpne leverandørlister

Fairphone er åpne om hvilke leverandører de benytter. Apple lister de 200 største, mens Samsung ikke oppgir leverandører på sine nettsider.

Fairphone:
gronn blid
iPhone:
gronn blid
Samsung:
rod dod 50

Konfliktmineraler

Konfliktmineraler er mineraler som er utvunnet i og selges fra land med konflikter. Dette er særlig et problem i Den demokratiske republikken Kongo, der mineralutvinning har finansiert væpnede grupper. De viktigste konfliktmineralene tantalum/coltan, gull, tinn og wolfram/tungsten. Alle brukes i mobiltelefonproduksjon.

Elektronikkbransjen har hatt mye fokus på å bedre forholdene etter at Dodd-Frank-loven ble vedtatt i USA i 2010, og forholdene har bedret seg de siste årene, selv om det fortsatt er utfordringer.

Både Apple, Fairphone og Samsung jobber for å forbedre forholdene i gruvebransjen, men alle anerkjenner at problemet med konfliktmineraler ikke er løst.

Fairphone:
gul noytral
iPhone:
gul noytral
Samsung:
gul noytral

Åpenhet om mobilens klimafotavtrykk

Både Fairphone og Apple oppgir totalt klimafotavtrykk fra mobilens livssyklus. Samsung oppgir kun klimagassutslipp fra selskapets samlede virksomhet.

Fairphone:
gronn blid
iPhone:
gronn blid
Samsung:
rod dod 50

Tilrettelegging for økt levetid, reparasjoner og gjenbruk

Fairphone oppfordrer forbrukere eksplisitt til ikke å bytte telefon før den gamle er ødelagt eller utslitt. De tilbyr folk å kjøpe alle komponenter for å reparere telefonen selv.

Det er også gode muligheter for å reparere iPhone og Samsung, og det fins mange reparatører rundt omkring i landet.

I motsetning til Fairphone har verken Samsung eller Apple spesielt fokus på å øke mobilenes levetid.

Etter hvert som operativsystemene oppgraderes vil alle smarttelefoner bli utdaterte, fordi nyere operativsystemer gjerne krever mer av telefonens hardware enn eldre operativsystemer, og fordi oppgraderingene skjer mer eller mindre automatisk (med mindre man aktivt velger dem bort). For Android-telefoner (Fairphone og Samsung) fins det imidlertid en redning: Cyanogenmod, som er tilpasset eldre Android-modeller.

Fairphone:
gronn blid
iPhone:
gul noytral
Samsung:
gul noytral

Miljøgifter

Fairphone har nesten ikke hatt fokus på miljøgifter, og scorer dermed svakt på det området. De har imidlertid varslet mer kjemikaliefokus med Fairphone 2, som er under utvikling. Både Fairphone, Apple og Samsung følger det europeiske ROHS-direktivet, som forbyr bruk av kadmium, bly, kvikksølv, seksverdig krom, PBB og PBDE i visse elektroniske produkter. Apple og Samsung stiller imidlertid kjemikaliekrav langt utover det ROHS-direktivet krever. Det gjør foreløpig ikke Fairphone.

Fairphone:
rod dod 50
iPhone:
gul noytral
Samsung:
gul noytral

Kilder og mer informasjon

 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!