Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Fossilfri medvind mot Paris

22. september kom nyheten om at 436 institusjoner og 2040 enkeltmennesker har forpliktet seg til å ikke investere pengene sine i ulike fossilkilder, som kull, olje og gass. Totalt representerer disse verdier for ufattelige 22 198 milliarder kroner.
Her holder jeg tale 27. mai 2015. Samme dag tok Stortinget en historisk beslutning om å trekke Oljefondet ut av kull. Foto: Henrik Evertsson
Her holder jeg tale 27. mai 2015. Samme dag tok Stortinget en historisk beslutning om å trekke Oljefondet ut av kull. Foto: Henrik Evertsson
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
22. september kom nyheten om at 436 institusjoner og 2040 enkeltmennesker har forpliktet seg til å ikke investere pengene sine i ulike fossilkilder, som kull, olje og gass. Totalt representerer disse verdier for ufattelige 22 198 milliarder kroner.

I løpet av bare ett år har altså divestment-bevegelsen (som jobber for at investorer skal flytte pengene sine fra kull, olje og gass, og over til mer miljøvennlige selskaper) klart å 50-doble «investeringsflukten» som NTB kaller det, fra fossile selskaper.

Den hittil største investoren som har hevet seg på fossilfri-bølgen, er det norske oljefondet. Etter enormt press fra blant annet Framtiden i våre hender, ble det i juni besluttet av Stortinget at fra og med 1. januar 2016 skal Oljefondet trekke rundt 67 milliarder kroner ut av kullsektoren.

Kritikerne var tidlig ute med å kalle dette symbolpolitikk. Men det som er helt sikkert, og som denne ukas nyhet er et godt eksempel på, er at det vil føre til at mange flere velger å gjøre det samme.

Her i Norge har blant annet KLP sagt at de nok vil gjøre det samme, og vi har grunn til å tro at andre banker som vil oppfattes som ansvarlige, som Storebrand og Nordea, vil gjøre det samme. I Norge følger de fleste kommunene de samme retningslinjene som oljefondet, så da vil muligens 428 norske kommuner også trekke seg ut av kull.

Men først og fremst er den norske beslutningen viktig, fordi den blir lagt merke til og fulgt opp internasjonalt. Da nyheten sprakk, ble det plukket opp av førstesida til New York Times. Allerede er den internasjonale indeksen-leverandøren FTSE-Russel i gang med å lage en indeks som følger Stortingets beslutning. Det vil trolig bety at kullselskaper som produserer eller får mer enn 30% av inntektene sine fra kull, fjernes fra indeksen. Det vil si at banker som kjøper indeks-tjenesten deres, automatisk vil la være å investere i disse kullselskapene. Da begynner vi å snakke om globale konsekvenser av en norsk beslutning!

Vi i Framtiden i våre hender jobber nå sammen med Greenpeace, WWF og urgewald, om å sørge for at det nye vedtaket Stortinget har gjort blir operasjonalisert og gjennomført på en god måte. Så vil vi selvfølgelig jobbe for at oljefondet blir helt fossilfritt – at vi slutter å investere pensjonspengene våre i andre fossile selskaper innen olje og gass, og at pengene flyttes over i bærekraftige og mer fremtidsretta investeringer.

Dernest må vi stå på for at alle små og store institusjoner i Norge gjør det samme. Tidligere i år viste Framtiden i våre hender at få norske fondsforvaltere er gode nok på bærekraft og etikk. Et av lyspunktene er likevel at 9 av 12 forvaltere opplever økt etterspørsel etter bærekraftige og etiske fond. Og som Storebrands tidligere leder for bærekraft, Christine Meisingset, fortalte oss «Noe av det viktigste for banker og fondsselskaper er at kundene etterspør mer bærekraftige produkter. Så ring kundesenteret!»

Vi nærmer oss et helt avgjørende klimatoppmøte i Paris i desember 2015. Nå hører vi at blant annet Leonardo Dicaprio, kirkesamfunn, universiteter og pensjonsfond over hele verden velger å flytte investeringene sine over i morgendagens bærekraftige selskaper. Hva passer vel bedre enn om norske kommuner, universiteter, fagforeninger, banker, trossamfunn og bedrifter annonserer at de blir med på kampen for framtidige generasjoners klima –ved å følge oljefondet, og slutte investere i kull?