Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Minneord for John Christian Hille

John Christian Hille døde nylig. Han ble bare 61 år, men rakk mer enn de fleste i sitt utrettelige arbeid for et grønnere og mer menneskevennlig samfunn.
Foto: Arne Storrønningen
Foto: Arne Storrønningen
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
John Christian Hille døde nylig. Han ble bare 61 år, men rakk mer enn de fleste i sitt utrettelige arbeid for et grønnere og mer menneskevennlig samfunn.
John vokste opp på New Zealand og flyttet til Norge i 1971. Som student var John engasjert i Samarbeidsgruppene for natur- og miljøvern, og i Grønt Gras som utfordret både høyre- og venstresiden i Studentersamfunnet i Oslo. 

Han var tilknyttet Framtiden i våre hender siden 70-tallet, først og fremst som utreder for vår Forskningsstiftelse. Her skrev han bortimot femti rapporter. Han hadde oftest ideene selv til vinklinger og temaer. Allerede på 90-tallet lagde John den årlige rapporten Økologisk utsyn, et svar til SSB Økonomisk utsyn som var fri for miljøperspektiver. Johns rapport ble gitt ut hvert år, og for alle som var interessert i koblingene mellom økonomi, forbruk og miljø var disse en skattkiste. Han lagde også en rekke rapporter om miljøkonsekvenser av matproduksjon, og gjorde pionerstudier på livsløpsanalyser. Hans siste rapport ble utgitt tidligere i år.  Han var utrolig effektiv som rapportforfatter, og avdøde Steinar Lem nølte ikke med å kalle John for Norges beste forsker. 

John var en uuttømmelig kilde til informasjon, utstyrt med en nærmest fotografisk hukommelse. Han var alltid åpen for å finne nye vinklinger og perspektiver for å vise nye sammenhenger og nye løsninger. Allerede i 2002 lagde han en rapport hvor han foreslo at oljefondet burde investere gigantiske summer i solenergi og vindenergi, for slik både å gi miljøløsninger og sikre velferden. I dag er ikke dette en fjern drøm, det er stadig flere som ser nødvendigheten av å flytte milliarder fra fossil energi til fornybar. Hans rapport om sammenhengen mellom lykke og forbruksvekst er stadig like aktuell, og likedan rapporten hvor han viste hvordan flere miljøtrusler har blitt løst etter mange år med aksjoner og advarsler fra forskere og miljøbevegelse. John hadde universitetseksamener i matematikk, geofysikk, historie, sosialøkonomi og engelsk. Intet mindre! Men han mente at Norge har nok spesialister og at han tjente miljøsaken bedre ved å være generalist og skrive forståelig for mennesker utenfor akademia

I 2007 ble han intervjuet i magasinet Folkevett, blant annet om sitt forhold til hagebruk og økologi. Intervjuet kan du lese her. Året etter ble han kåret til en av miljøvernets hverdagshelter i A-magasinet. Få andre har bidratt med så mye faglig skyts til miljøbevegelsen enn John. Han var også tilknyttet Vestlandsforskning i en årrekke og har gitt ut en rekke studier i samarbeid med Bioforsk og andre. Gjennom bøker, artikler og kurs var han en premissgiver for en viktig del av miljøarbeidet i Norge i flere tiår. 

Selv traff jeg John første i gang i 1996, da jobbet han i Idebanken og arrangerte studietur til Sverige om bærekraftig utvikling. Jeg forsto allerede da at han var et vandrende leksikon. Det var nok å peke ut av vinduet på en tilfeldig gård eller en fabrikkbygning et sted i Vest-Sverige. John visste hva det var og kunne snakke i 20 minutter om stedets historie. Men hans kunnskap om miljøvennlige løsninger var enda mer imponerende. Han fastholdt alltid at det var mulig å komme med løsningsforslag, og var et oppkomme av eksempler på miljøvennlige utveier. 

I 2008 meldte han seg til tjeneste til Miljøpartiet De Grønne. Han har mye av æren for at partiet er i solid medvind. Med sin solide fagbakgrunn var det heilt naturlig at John ledet arbeidet med partiprogrammet foran stortingsvalget i 2013. Han var med i landsstyret og startet også lokallag i Levanger. Han rakk også å være engasjert i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag.

Det siste større bidraget fra John til Miljøpartiet De Grønne er deres ”10 punkt for lavere forbruk” som nå ligger til behandling i Stortinget. Det må kalles en verdig avslutning for mannen som har levert noen av de viktigste faganalysene om koblingen mellom økonomi, forbruk og økologi i Norge. Han var en usedvanlig kraft i arbeidet for en verden i økologisk balanse. Framtiden i våre hender og miljøsaken har mye å takke ham for.

John fremhevet aldri seg selv, og var sjeldent varmt og raust menneske. Han vil bli dypt savnet. 

Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender