Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Oljeselskap mot oljeselskap på Afrikas horn

Oljeselskapet DNO har sikret seg en oljeblokk i Somaliland. Problemet er at svenskkanadiske Horn Petroleum og amerikanske ConocoPhillips krever samme oljeblokk.

Hvis Somaliland finner olje kan havna i Berbera bli langt mer travel. Men først må konflikten med nabolandene løses. Foto: Sigurd Jorde
Hvis Somaliland finner olje kan havna i Berbera bli langt mer travel. Men først må konflikten med nabolandene løses. Foto: Sigurd Jorde

Oljeselskapet DNO har sikret seg en oljeblokk i Somaliland. Problemet er at svenskkanadiske Horn Petroleum og amerikanske ConocoPhillips krever samme oljeblokk.

Konkurrerende internasjonale oljeselskaper har fått oljekontrakter med hver sin region på Afrikas horn – men til samme geografiske område. En av selskapene er norske DNO International.

I april 2013 signerte det norske oljeselskapet DNO en kontrakt om oljeleting i Somaliland. Kontrakten gjelder «blokk SL-18» som ligger øst i Somaliland, på grensen til Puntland, i det tidligere Somalia.

DNO ønsket i utgangspunktet å invitere Somalilands myndigheter til Norge for en storstilt signeringsseremoni, men ble frarådet dette av norske myndigheter, som ikke anerkjenner Somaliland som egen stat.

Somaliland brøt ut av Somalia under borgerkrigen og erklærte seg i 1991 som en uavhengig stat, innenfor grensene fra det tidligere britiske protektoratet Somaliland fra før 1960. De siste to tiårene har Somaliland etablert seg som en uavhengig stat med egen statsadministrasjon, partier og demokrati. Men ingen andre land anerkjenner staten. De fleste land i verden anerkjenner bare Somalia, som er i ferd med å komme på beina etter tiår med borgerkrig.

Nye oljekontrakter

Av mangel på internasjonal anerkjennelse, har regjeringen i Somaliland tatt utviklingen i egne hender. Alle tidligere oljekontrakter mellom internasjonale oljeselskaper og regjeringen i Mogadishu fra før borgerkrigen i 1991 er kjent ugyldige. Regjeringen i Hargeisa har delt landet inn i nye oljeblokker, og inngått avtaler med fire nye oljeselskaper. Det norske DNO International er et av disse fire.

Les mer om DNOs kontroversielle oljeavtale her.

I tillegg kommer tyrkiskbritiske Genel, RAK Gas fra De forente arabiske emirater og Ansan Wikfs fra Jemen. Vi kommer tilbake til disse om litt.

Men Somaliland møter motbør. Flere store internasjonale oljeselskaper hadde kontrakter med regjeringen i Mogadishu som ble styrtet som del av borgerkrigen i 1991. Et av de største er Conoco, nå ConocoPhillips, som var kommet lengst i sine seismiske undersøkelser på land.

Conoco mot DNO

En av oljeblokkene hvor Conoco foretok undersøkelser og prøveboring ligger i dagens østlige Somaliland. Den overlapper med DNOs blokk SL-18. De internasjonale oljeselskapene måtte erklære såkalt «force majure» under borgerkrigen, men har ikke frasagt seg rettighetene i det tidligere Somalia. Conoco erklærte i et brev i 2010 at de fortsatt hadde rettigheter til sine oljeblokker i Somalia. Dette var før DNO signerte en kontrakt med Hargeisa som overlapper med Conocos rettigheter med Mogadishu.

Conoco kom langt med sine undersøkelser i Somalia før og under borgerkrigen. Det amerikanske selskapet hadde også et svært tett samarbeid med USAs utenrikstjeneste, og kunne i løpet av borgerkrigen tilby amerikanske tjenestemenn både bolig og sikkerhetsstøtte i Mogadishu under den første fasen av borgerkrigen, viser deklassifiserte dokumenter fra Washington.

Conocos oljearbeidere holdt amerikanske ambassadeansatte godt informert om oljeletingen i Somalia. Ifølge en melding fra USAs ambassadør i Djibouti, skal en kilde «… ha sett et internt dokument fra Conoco (Somalia) som hevder at feltene i Garoe – Las Anod-området er i stand til å produsere 300.000 fat olje per dag. … Et bekreftet funn kan forhindre tiltak for gjenforening. … Det kan også føre til kamper mellom klanene for kontroll over land hvor det forventes oljeboring».

Las Anod er den største byen i østlige Somaliland og blokk SL-18. «Garoe» er dagens Garowe, hovedstaden i Puntland, noen mil øst for Las Anod.

Sitatet over kommer fra et prosjekt i USA for å deklassifisere dokumenter knyttet til Conocos aktivitet i Somalia. Blant dokumentene som er deklassifisert finnes også et omfattende referat fra oljeaktiviteten i Somalia, hvor alle konkrete opplysninger fra det samme området er sladdet.

ConocoPhillips får følge av flere andre internasjonale selskaper, som BP og Shell, som opprettholder krav om sine oljeblokker i det tidligere Somalia. Det norske oljefondet har aksjer i ConocoPhillips for tre milliarder kroner.

DNO mot Horn Petroleum

Men Somaliland er ikke den eneste utbryterstaten på Afrikas horn. Puntland erklærte seg som en selvstyrt stat i 1998, men anser seg fortsatt som en del av Somalia. Puntland, med hovedstaden Garowe, har hatt et tettere forhold til Somalia og regjeringen i Mogadishu, enn det Somaliland har.

I likhet med regjeringen i Hargeisa, har regjeringen i Garowe også begynt å dele ut oljelisenser til internasjonale oljeselskaper. Puntland har derfor inngått en avtale med det kanadiske – og delvis svenske – oljeselskapet Horn Petroleum om to oljeblokker: Nugaal og Dharoor. Regjeringen i Puntland insisterer i likhet med Hargeisa at de selv har rett til å inngå oljekontrakter med utenlandske selskaper – uten å forholde seg til regjeringen i Mogadishu eller historiske avtaler fra før borgerkrigen.

Problemet er at Puntland har valgt en helt annen inndeling av oljeblokkene enn Somaliland, og blokken Nugaal strekker seg fra Puntland og godt inn i DNOs blokk 18 i Somaliland.

Men også Garowe har et konfliktfullt forhold til sentralregjeringen i Mogadishu, og så sent som i 2013 brøt regjeringen i Garowe kontakten med regjeringen i Mogadishu. Puntland avholder valg til president, mens representantene i parlamentet er valgt av klanene.

Til forskjell fra Somaliland, anerkjenner ikke Puntland de gamle koloniale grensene som delte Somaliland (tidligere Britisk Somaliland) og Somalia (tidligere italiensk Somalia). Derfor trekker Puntland sin grense i vest langt inne i Somaliland, og inkluderer områder i Somaliland hvor somaliere av dhulbahante-klanen bor.

Somaliland og Puntland støtte militært sammen i 2007 og 2010, og Somaliland fikk størst kontroll med byene i provinsene Sool, Sanaag og Cayn. Militære operasjoner i omstridte områder mellom de to landene fant sted så sent som i april 2014, da styrker fra Somaliland tok over landsbyen Holhol hvor DNO har sin oljeblokk. Ifølge media i Puntland har området vært utenfor Somalilands kontroll i 23 år, og var i hendene på en lokal milits da Somaliland inntok området.

På sine hjemmesider bruker Horn Petroleum og deres viktigste aksjonær – Africa Oil Corporation – konsekvent Puntlands kart hvor grensen går langt inne i områder som Somaliland krever som sitt. I en presentasjon fra 2014 lover Horn Petroleum å gjøre en leteboring i Nugaal i løpet av 2015. Africa Oil eier 44,7 prosent av Horn Petroleum , har samme styreleder og fører opp Horn Petroleums oljerettigheter som del av sine interesser i Afrika. I norske øyne er det interessant at Statens pensjonsfond utland (SPU, eller Oljefondet) hadde aksjer i Africa Oil for 55,6 millioner i 2013, men nå er ute.

Africa Oil Corp er registrert på børsen både i Canada og Sverige, med svenske Lundin-gruppen som en av de viktigste eierne. Selskapet omtaler seg som et Lundin-selskap i sine presentasjoner. Det norske meglerhuset Pareto har også jobbet tett med Africa Oil Corp.

Norske bankkunder kan selv vedde på hvem som vinner oljen i blokk 18/Nugaal: Du finner Africa Oil Corp i Nordeas aksjefond Nordea Norden. Hvis de heller vil satse på DNO i kampen om oljen på Afrikas horn bør de kanskje velge fondet Nordea Vekst.

Khatumo: Den siste utbryteren

Somaliland, Puntland og Somalia er ikke alene om å kreve kontroll over den kontroversielle regionen hvor DNO, Horn Petroleum og ConocoPhillips har konkurrerende kontrakter. I 2012 erklærte en ny bevegelse uavhengighet for Sool, Sanaag og Cayn-provinsene under den nyopprettede Khatumo-staten.

Presidenten for Khatumo, Mohamed Yusuf Jaama, sendte et eget brev til DNOs sjef Mossavar-Rahmani i april 2013 og fordømte avtalen med Hargeisa. Under et besøk i Oslo i januar 2015 bekreftet Khatumos utenriksminister på telefon til Framtiden i våre hender at de anså DNO-kontrakten for ugyldig og hevdet at oljeinteressen allerede har ført til økt militær konflikt og fordrivelse av folk fra området. Sikkerhetsstyrker fra Somaliland har de siste to årene gjennom flere trefninger fortrengt militser lojale til Khatumo og Puntland.

I dag finnes det fire konkurrerende stater som krever det samme landområdet mellom Somaliland, Puntland. Håpet om olje, delvis basert på Conocos oljeleting her rundt 1990, har tiltrukket seg to nye oljeselskaper med konkurrerende kontrakter, samtidig som Conoco opprettholder sitt krav.

På Oslo børs og gjennom norske sparefond har nordmenn investert i alle de tre selskapene.

 

Les også:
DNO heller bensin på bålet i Somalia
DNO advart av FN og norske myndigheter