Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

DNO heller bensin på bålet i Somalia

Det norske oljeselskapet DNO forbereder oljeleting i et omstridt område i Somaliland. Lokalbefolkningen truer med opprør, FN varsler om økt konflikt og norske myndigheter advarer selskapet.

Somalia/Somaliland er et konfliktfylt område. Her lader en soldat fra styrken til den afrikanske union sitt gevær. Foto: Obinna Anyadike/IRIN
Somalia/Somaliland er et konfliktfylt område. Her lader en soldat fra styrken til den afrikanske union sitt gevær. Foto: Obinna Anyadike/IRIN

Det norske oljeselskapet DNO forbereder oljeleting i et omstridt område i Somaliland. Lokalbefolkningen truer med opprør, FN varsler om økt konflikt og norske myndigheter advarer selskapet.

I et omstridt grenseområde i det tidligere Somalia har det norske oljeselskapet DNO International sikret seg en oljeblokk. DNO har inngått en avtale for blokk 18 med myndighetene i den selverklærte republikken Somaliland, og planlegger letevirksomhet i løpet av 2015. Selskapet venter først på opprettelsen av en egen oljesikkerhetsstyrke – Oil Protection Unit – som kan beskytte virksomheten.

Men DNOs øker spenningen på Afrikas horn, og får sterk kritikk både av opposisjonen i Somaliland og av de øvrige delene av tidligere Somalia: Puntland, Khatumo og sentralregjeringen i Mogadishu.

Interne dokumenter fra Utenriksdepartementet viser at også FN og UD har vært kritiske til DNOs engasjement i Somaliland.

Se egen sak: DNO advart av FN og norske myndigheter

Positive myndigheter – kritisk opposisjon

Framtiden i våre hender har intervjuet flere representanter for Somalilands myndigheter i hovedstaden Hargeisa. Regjeringen ønsker DNO velkommen, og håper oljen nå kan gi Somaliland inntekt og kanskje også internasjonal anerkjennelse.

Men organisasjoner, media og opposisjonspolitikere har en langt mer kritisk holdning til DNOs planlagte oljeleting. De frykter et kappløp om oljen vil føre til korrupsjon og konflikt både lokalt og med øvrige Somalia.

Kritikken mot DNO kan oppsummeres i tre punkter:

  • Den planlagte oljesikkerhetsstyrken Oil Protection Unit er svært kontroversiell hos lokalbefolkningen der DNO har avtale om oljeleting.
  • Mangel på åpenhet om avtalen mellom DNO og Somaliland gjør at opposisjonspolitikere mener avtalen ikke er gyldig og at signaturbonusen har forsvunnet i korrupsjon.
  • DNOs oljeblokk ligger i et omstridt område hvor tre parter krever suverenitet: Somaliland, Puntland og Khatumo. Somaliland har de siste to årene gjennomført flere militære angrep og operasjoner for å sikre seg kontroll over området, og har dermed økt spenningen i området kraftig.

Det finnes to motiver for Somalilands økte militære aktivitet øst i Somaliland: Det ene er forsøket på å etablere en ny og uavhengig stat: Khatumo. Det andre motivet er å sikre kontroll over området hvor DNO nå har letelisens.

En kontroversielle sikkerhetsstyrke

Da DNO høsten 2014 boret etter vann som et utviklingsprosjekt for lokalbefolkningen i den østlige delen av Somaliland, ble det løsnet skudd i nærheten. Selskapet som boret etter vann for DNO avsluttet umiddelbart sin aktivitet som følge av episoden. Det ble raskt spekulert i at det norske oljeselskapet ville trekke seg ut av Somaliland på grunn av sikkerhetssituasjonen. Men tvert imot signerte DNO en forlenget avtale med Somaliland bare dager senere, med forventet leteboring i 2015.

DNO ønsket ikke å la seg intervjue da Framtiden i våre hender besøkte Somaliland høsten 2014.

Episoden, og en liknende hendelse for DNOs samarbeidspartner, det britisk-tyrkiske oljeselskapet Genel, har overbevist Somaliland og oljeselskapene om at de behøver en egen oljesikkerhetsstyrke. Styrken ble offentliggjort av Somalilands president Ahmed Silanyo i september 2014.

I en rapport fra FNs overvåkningsgruppe for Somalia og Eritrea beskrives hvordan utviklingen av en egen Oil Protection Unit har tatt form. Oljeselskapenes rolle er interessant: En forstudie er utført av det britiske sikkerhetsselskapet Assaye Risk, og betalt av oljeselskapet Genel – DNOs partner i Kurdistan. Sikkerhetsstyrken vil ifølge FN-rapporten koste 120-150 millioner kroner å opprette, og deretter 5-6 millioner kroner i drift per måned. Dette vil trolig betales av oljeselskapene selv, ettersom Somalilands regjering knapt har inntekter. Det er verdt å merke at Somaliland allerede bruker 54 prosent av nasjonalbudsjettet til sikkerhet. Oljesikkerhetsstyrken vil med andre ord komme i tillegg til omfattende militære styrker i området.

– Vi er klare til å slåss

Det får lokalbefolkningen til å reagere kraftig:

– Denne styrken er et stort problem. Hvis styrken ikke inneholder folk fra klanene i området, vil vi ikke ha dem her, sier Fuad Adam Adde, en av presidentens rådgivere og autoritet i Sool-regionen hvor DNO vil lete etter olje.

Adde tegner et detaljert kart over alle landsbyene i området hvor DNO skal lete etter olje.

– Alle disse landsbyene er klare til å slåss mot sikkerhetsstyrken, hvis den ikke inneholder lokale folk. Jeg overdriver ikke. Selv jeg, og lederen vår, er klare til å slåss, sier Fuad Adam Adde, og setter pekefingeren bestemt ned i kartet han har tegnet.

Konflikten står om hvilke klaner som vil være representert i sikkerhetsstyrken. Befolkningen i Sool er i hovedsak dhulbahante, en minoritetsklan i Somaliland hvor majoriteten tilhører isaak-klanen. Somalilands myndigheter har ikke uttalt seg om sammensetningen av sikkerhetsstyrken, men det ligger en motsetning mellom lokalbefolkningen som ønsker jobbmulighetene som oljestyrken gir, og oljeselskapenes behov for en profesjonelle sikkerhetsfolk.

Bekymring for Oil Protection Unit går igjen i mange av intervjuene Framtiden i våre hender har gjort med organisasjoner og institusjoner i Hargeisa. FNs overvåkningsgruppe for Somalia og Eritrea uttrykker også sterk bekymring for sikkerhetsstyrken.

– DNOs avtale er ikke gyldig

Representanter for både regjeringspartiet og opposisjonspartiet i Somaliland sier til Framtiden i våre hender at alle kontrakter som inngås med utenlandske selskap skal være åpne og legges fram for nasjonalforsamlingen for godkjenning.

– Etter at kontrakten er signert, må den til Parlamentet for å godkjennes, sier Ali Yousuf Ahmed, parlamentsmedlem for regjeringspartiet og visepresident i Parlamentet til Framtiden i våre hender. Men så langt har ingen kontrakter havnet i nasjonalforsamlingen:

– Åpenhet er den viktigste forutsetningen for oljeutvinning, sier Ibrahim Jama, parlamentsmedlem for opposisjonen. – Spesielt i Afrika, hvor kontrakter av denne typen alltid følges av avtaler under bordet som skaper korrupsjon og noen ganger fører til uro og borgerkrig.

– Vi vet ikke hvilke kontrakter regjeringen har signert, med DNO eller andre selskaper. Ingen vet innholdet i kontraktene. Ifølge grunnloven vår skal alle slike kontrakter med utenlandske selskaper gå gjennom parlamentet for å bli godkjent. Hvis kontrakten ikke er godkjent av parlamentet, kan den aldri ansees for å være bindende for Somaliland. Den er rett og slett ikke gyldig, sier Jama.

Ifølge Jama har parlamentet bedt regjeringen om å vise fram oljekontraktene, noe de ikke har gjort. I en tale til noen av Somalilands uavhengige organisasjoner kunne energiministeren i desember 2014 avsløre at et norsk advokatfirma – Simonsen Vogt Wiig – holder på å utarbeide en ny oljelov for landet. Ministeren oppga beløpene de har fått inn i signaturbonuser, men vil ikke oppgi hvor stor del av framtidige oljeinntekter som tilfalle selskapene og staten.

Fordelingen av oljeinntektene er på sikt langt viktigere enn signaturbonusen, fordi det avgjør hvor stor del av oljeverdiene Somaliland sitter igjen med til å utvikle landet. Her har oljeselskapene ha interesse av en høyest mulig andel selv, og krever ofte hemmelighold av avtalene. Somaliland er verken internasjonalt anerkjent, eller har eksisterende infrastruktur til å håndtere ny oljeutvinning. Det gjør det sannsynlig at oljeselskapene vil ta en stor del av inntektene, særlig i begynnelsen av prosjektet, som betaling for egen risiko.

Skjør fred

Somaliland er et skjørt demokrati, med stort behov for åpenhet og informasjon. Hemmelige avtaler fører raskt til mistanker om at noen har fått fordeler. Den politiske stabiliteten i landet er skjør, og basert på en maktbalanse mellom klanene i det somaliske samfunnet. Lojaliteten til klanene er viktigere enn til politikere og partier.

Det er svært viktig for fred og stabilitet i Somaliland at ingen av klanene i samfunnet får fordeler framfor en annen. De to opposisjonsmedlemmene er overbevist om at nettopp oljekontraktene har bidratt til korrupsjon. Pengene fra DNOs signaturbonus er borte og har havnet i lomma på energiministeren, hevder de to kritikerne. Oljekontraktene skal allerede ha skapt flere millionærer i Somaliland, et land hvor vanlige statlige lønninger ligger på rundt tusen kroner måneden. Jama og Farah diskuterer engasjert muligheten av å stevne DNO for retten i Norge for korrupsjon.

Framtiden i våre hender oppsøker deres viktigste kilde for korrupsjonspåstandene, men kan ikke se at han har belegg for påstandene om korrupsjon. Selv om det er ikke hold i påstandene om at ministeren har stukket av med pengene fra DNO, bidrar oljekontraktene til spekulasjoner og rykter i hovedstaden. To redaktører ble sommeren 2014 arrestert for korrupsjonsanklager i forbindelse med et annet oljeselskap. Den ene redaktøren bekrefter overfor Framtiden i våre hender at han over seks måneder senere fortsatt får behandling for skadene han fikk under arrestasjonen.

Olje på bålet

DNOs oljeblokk ligger langt øst i Somaliland, i et omstridt område som naboregionen Puntland også krever eierskap til. De siste årene har Somalilands militære styrker tatt delvis kontroll over det meste av området, men bare gjennom militær tilstedeværelse i de mange landsbyene. Puntland har på sin side gitt oljekontrakter til Horn Petroleum, et kanadisk oljeselskap som igjen er eid av svenskkanadiske Africa Oil.

I tillegg til Puntland, gjør den nyopprettede Khatumo-staten også krav på området. Khatumo har dannet egen regjering og valgt president, men har etter flere sammenstøt i 2014 blitt fordrevet av styrker fra Somaliland. Khatumos utenriksminister var i januar 2015 på besøk i Norge, og advarte norske oljeselskaper mot å inngå avtaler med regjeringen i Hargeisa.

– Oljekontraktene som Hargeisa har undertegnet er ikke annet enn en kjapp pengesvindel. Avtalene har skapt usikkerhet, fortrengt lokalbefolkningen og øker Somalilands aggresjon mot mitt folk, uttaler Mohamed Dualeh til Framtiden i våre hender.

FN kom i 2013 med en kraftig advarsel til DNO og til Norge om at oljeselskapenes inntog i grenseland mellom Somaliland, Puntland og Khatumo er en alvorlig trussel mot sikkerheten i Somalia/Somaliland. Særlig oljeselskapenes behov for væpnede sikkerhetsselskaper kan bidra til at konflikten i regionen øker.

Regjeringen i Somaliland, den eneste som Norge anerkjenner, har på sin side advart om at de ikke godtar noen av oljekontraktene som utenlandske selskaper har undertegnet uten deres samtykke.

Norge kritisk til DNO

Framtiden i våre hender har fått innsyn i et dokument som refererer et møte mellom DNO og det norske Utenriksdepartementet. Det kommer tydelig fram i referatet at norske myndigheter er bekymret for konfliktpotensialet i oljeletingen. UD mener også at kontrakten mellom DNO og Somaliland er usikker juridisk, ettersom staten ikke har internasjonal anerkjennelse. Videre ble det gitt klart uttrykk for at Norge ikke ønsker at avtalen mellom DNO og regjeringen i Hargeisa undertegnes i Norge, noe som kunne gitt inntrykk av at Norge anerkjenner Somaliland.

I referatet oppsummerer Utenriksdepartementet:

«Det var på møtet ingen indikasjon på at DNO vil vurdere å trekke seg fra den planlagte avtalen med Somaliland som følge av de opplysninger som ble formidlet fra departementets side.»

På tross av advarslene fra norske myndigheter og de kritiske spørsmålene fra FN, undertegnet DNO en forlenget avtale med Somalilands myndigheter i Washington, USA, kort tid etter.

 

Les også disse sakene om Somaliland:
DNO advart av FN og norske myndigheter
Oljeselskap mot oljeselskap på Afrikas horn