Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Biancos etikkarbeid halter

Få dager etter at Bianco fikk hard kritikk i Framtiden i våre henders rapport om sko, valgte de å svare på ubesvarte spørsmål om sitt etikkarbeid. Men skokjedens ferske etikkarbeid imponerer ikke.
Det er er store helse- og sikkerhetsutfordringe for arbeiderne i garveriene i Bangladesh. Bianco Footwear er ikke villige til å oppgi hvor de garver læret til sine sko. Foto: Heather Stilwell
Det er er store helse- og sikkerhetsutfordringe for arbeiderne i garveriene i Bangladesh. Bianco Footwear er ikke villige til å oppgi hvor de garver læret til sine sko. Foto: Heather Stilwell
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Få dager etter at Bianco fikk hard kritikk i Framtiden i våre henders rapport om sko, valgte de å svare på ubesvarte spørsmål om sitt etikkarbeid. Men skokjedens ferske etikkarbeid imponerer ikke.

I rapporten «Der skoen trykker» har Framtiden i våre hender undersøkt hvordan de fire største skokjedene i Norge jobber med å sikre at skoene de selger er produsert under gode arbeidsforhold, med respekt for menneskerettigheter og miljø. Høsten 2014 kontaktet vi Bianco Footwear gjentatte ganger med forespørsler om å delta i vår kartlegging, men vi fikk aldri svar. Bianco hadde på det tidspunktet ingen etiske retningslinjer eller informasjon om arbeid med arbeidsforhold og/eller miljøforhold i leverandørkjeden på nettsidene sine. Den totale mangelen på informasjon og åpenhet førte til at skokjeden fikk krass kritikk i rapporten.

Da den ferdige rapporten ble lansert i slutten av mai, tok VGs journalist kontakt med Bianco for å få en kommentar til kritikken. Innkjøpsansvarlig Lone Jensen uttalte til VGs minmote at det var "en beklagelig feil at de ikke deltok i undersøkelsen". Jensen sa også til avisen at Biancos leverandører underskriver en Code of Conduct og at det er "den største selvfølge for Bianco å ha dialog med fabrikkene om arbeidsforhold og bruk av kjemikalier".

Retningslinjene har grunnleggende mangler

Bianco har nå sendt Framtiden i våre hender sin Code of Conduct, etter en ny forespørsel i begynnelsen av juni. Retningslinjene er også har lagt ut på Biancos nettsider.

– Det er positivt at Bianco nå har besluttet å legge ut retningslinjene og dele noe informasjon om sitt etikkarbeid. Men vår vurdering viser at både retningslinjene, og oppfølgingen av dem, har flere mangler, sier Carin Leffler, fagrådgiver i Framtiden våre hender.

I vurderingen som i sin helhet ligger her kan du lese at retningslinjene Bianco har publisert har vesentlige svakheter, både på punktet som omhandler retten til fri fagorganisering og kollektive forhandlinger, barnearbeid og arbeidstid. Retningslinjene mangler også et punkt om retten til fast arbeid og en skriftlig arbeidskontrakt.

– På den positive siden, er Biancos retningslinjer er klare på arbeidernes rett til levelønn, og de er den eneste skokjeden som faktisk bruker levelønnsbegrepet i sine etiske retningslinjer. Basert på opplysningene skokjeden gir om  oppfølgingen av de etiske retningslinjene er det imidlertid uklart hvor godt levelønnskravet følges opp i praksis, sier Leffler.

Uklart og svakt om oppfølging

I vår vurdering slår vi fast at store svakheter gjør seg synlig i Biancos mangelfulle svar på spørsmålene om hvordan de kontrollerer at de etiske retningslinjene følges opp i praksis. Det er vanskelig å få klarhet i om kontrollene som Bianco gjennomfører kun ser på produksjonskvalitet og varer, eller om de også kontrollerer hvorvidt arbeidsforholdene er i henhold til Biancos etiske retningslinjer.

– Det er også urovekkende at Bianco ikke gjennomfører eksterne kontroller og at det, i de kontrollene som faktisk gjøres, ikke gjennomføres intervjuer, sier Leffler.

Bianco oppgir i tillegg at de ikke skriver rapporter fra kontrollbesøkene som blir gjort og at det ikke gjennomføres kontroller av garveriene. Det er særlig i garveriene, hvor skinnet fra dyrene bearbeides til lær, et av produksjonsleddene hvor det er dokumentert omfattende utfordringer knyttet til arbeidernes helse og sikkerhet.

pdf Vurdering av Biancos etikkarbeid (286 KB)

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!