Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kjøttkutt gir mange gevinster

Kutt i norsk kjøttproduksjon kan hjelpe miljø, selvforsyning og global matsikkerhet, viser ny rapport fra Framtiden i våre hender.

Kjøttforbruket må ned, derfor må kjøtt bli dyrere og grønnsaker billigere. (Foto: Crestock)
Kjøttforbruket må ned, derfor må kjøtt bli dyrere og grønnsaker billigere. (Foto: Crestock)

Kutt i norsk kjøttproduksjon kan hjelpe miljø, selvforsyning og global matsikkerhet, viser ny rapport fra Framtiden i våre hender.

At Norge må produsere mer kjøtt for å opprettholde selvforsyningen ser ut til å være en myte. Rapporten "Kindereggeffekten - Hvordan kutt i norsk kjøttproduksjon kan hjelpe miljø, selvforsyning og global matsikkerhet" ser på konsekvensene av at Norge kutter kjøttproduksjon med en sjettedel. Gevinstene er omfattende:

  • Klimagassutslippene vil gå ned med 500.000 tonn.
  • Vi ville frigjøre 1500 km2 jordbruksareal i Norge, og 800 km2 jordbruksareal i utlandet. Det tilsvarer henholdsvis størrelsen på London og Berlin.
  • På arealet som frigjøres i Norge kunne vi produsert minst dobbelt så mye vegetabilsk mat, målt i kalorier, som vi i dag produserer kjøtt.
  • Vi kunne produsert 300.000 tonn mer fôrråvarer, som kan erstatte mesteparten av kornimporten til fôr.
  • Selvforsyningsgraden i Norge kan økes fra 40 til 45 prosent ved å øke fôrproduksjonen. Teoretisk kan selvforsyningsgraden økes til 59 prosent, hvis vi både spiser litt mindre kjøtt og er villige til å spise mer egenprodusert bygg og havre til erstatning for importert hvete og ris.

Arild Hermstad 194 136Arild Hermstad

Norge kan øke kornproduksjonen dramatisk

– At Norge bare er egnet til å dyrke gress er en myte som kjøttentusiastene i Landbruksdepartementet bruker for å fremme en helse- og miljøskadelig jordbrukspolitikk. Både for klimaet, folkehelsa og matsikkerheten ville det vært en stor fordel om vi klarte å kutte kjøttforbruket og kjøttproduksjonen i Norge, fastslår Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender. 

Framtiden i våre henders rapport viser at potensialet for å øke kornproduksjonen er betydelig på arealer som i dag brukes til grasproduksjon. Fra 2000 til 2013 ble mer enn 600.000 dekar jord lagt om fra korn- og grønnsaksproduksjon til eng og beitearealer. Det kan konverteres tilbake.

Men skal vi få noen miljøgevinst av redusert kjøttproduksjon, må kjøttforbruket reduseres tilsvarende. Så langt har ikke regjeringen presentert ett eneste tiltak for å få nordmenn til å spise mindre kjøtt, sier Arild Hermstad:

– På den ene siden står miljøvernminister Tine Sundtoft og helseminister Bernt Høie som vil ha kjøttforbruket ned. På den andre står landbruksminister Sylvi Listhaug, som vil ha kjøttproduksjonen opp. Listhaug vinner denne kampen, og taperne er miljøet og folkehelsa. 

I følge Helsedirektoratet spiser 55 prosent av norske menn og 33 prosent av norske kvinner mer rødt kjøtt enn helsemyndighetene anbefaler. Forbruket vil ikke gå ned av seg selv.

– En kjøttavgift eller økt moms på kjøtt kombinert med lavere moms på vegetabilske varer, hadde vært et viktig skritt på veien mot et bærekraftig kjøttforbruk, avslutter han.

Se også omtale i Dagsavisen 11. juni 2015.

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!