Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Stor risiko for uetisk skoproduksjon

De største skokjedene i Norge jobber altfor dårlig med å sikre at skoene de selger er produsert under gode arbeidsforhold, med respekt for menneskerettigheter og miljø. Det viser en fersk undersøkelse fra Framtiden i våre hender.  
Arbeiderne ved garveriene i Asia som bearbeider læret i mange av skoene vi kjøper, jobber ofte under svært farlige forhold,  uten beskyttelsesutstyr. Foto: Heather Stilwell
Arbeiderne ved garveriene i Asia som bearbeider læret i mange av skoene vi kjøper, jobber ofte under svært farlige forhold, uten beskyttelsesutstyr. Foto: Heather Stilwell
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
De største skokjedene i Norge jobber altfor dårlig med å sikre at skoene de selger er produsert under gode arbeidsforhold, med respekt for menneskerettigheter og miljø. Det viser en fersk undersøkelse fra Framtiden i våre hender.  


Den 13. mai i år ble 72 arbeidere drept i en brann ved gummisandal-fabrikken Kentex Manufacturing Incorporated på Filippinene. Etter ulykken ble det slått fast at omfattende brudd på grunnleggende krav til arbeidsstandarder og sikkerhet var årsak til brannen og tap av liv. Dessverre er ulykker som den, langt fra unike.

Forhold som tvungen overtid og helseskadelige og i verste fall livsfarlige arbeidsforhold er utbredt i den globale skoproduksjonen. Nær 90 prosent av alle skopar i verden produseres i lavkostland i Asia, ved fabrikker der det er høy risiko for at arbeiderne utsettes for brudd på grunnleggende menneskerettigheter.  Ofte mangler arbeiderne en mulighet til å utøve sine faglige rettigheter. Lønningene er lave og dekker sjelden arbeidernes grunnleggende behov. Det amerikanske arbeidsministeriet har også avdekket barnearbeid i skobransjen.

Garveriene som lager skinn til bruk i skoproduksjon, også de hovedsakelig i Asia, bruker ofte giftige kjemikalier. Blant konsekvensene for arbeiderne er hudproblemer, brannskader, svimmelhet og kvalme. Ofte mangler arbeiderne tilgang på beskyttelsesutstyr som hansker og støvler.  Kjemikalet krom brukes i utstrakt grad, og er beviselig skadelig for folks helse. I tillegg er kjemikalet giftig for organismer som lever i vann, og kan forårsake langsiktig problemer for vannmiljø.

Med det som bakteppe har Framtiden i våre hender undersøkt etikk- og miljøarbeidet hos de fire skokjedene som i dag er størst på det norske markedet, Euro Sko Gruppen, Shoe-d-vision, Nilson Group og Bianco. Resultatene som presenteres i rapporten «Der skoen trykker» er nedslående. Ingen av de fire skokjedene jobber per i dag tilfredsstillende med å sikre gode arbeidsforhold og ivareta miljøhensyn i sine leverandørkjeder. Klart verst ut kommer Bianco Footwear, som ikke presenterer noe informasjon om hvor og hvordan produserer skoene de selger. En av Norges største bloggere, Camilla Pihl, kom med egen Bianco-kolleksjon denne våren. 

Last ned rapporten her

Les også saken på minmote.no

Den største skokjeden har kommet lengst

Euro Sko Gruppen er den største av Norges skoaktører og har kommet lengst av de fire kjedene i sitt etikkarbeid. Den har de sterkeste etiske retningslinjene og åpent tilgjengelig fabrikklister på sine nettsider. Også Euro Sko kan bli bedre, blant annet gjennom å gjennomfør flere uanmeldte kontroller av fabrikkene, og utvise full åpenhet også om garveriene de benytter til å produsere skinnet i skoene de selger. 

Nest størst i Norge er Shoe-d-vision, best kjent for konseptet Skoringen. Deres etiske retningslinjene er dessverre kortfattede og svake, ikke minst hensyn til retten å organisere seg, bruk av overtid og retten til en levelønn. Skokjeden mangler en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å ha kontroll over forholdene ved fabrikkene og jobber langt fra tilstrekkelig med å følge opp leverandørene sine. Shoe-d-vision er heller ikke åpne om hvor de produserer.

Nilson Group er den tredje største skokjeden på det norske markedet. Den svenske skokjeden har gode etiske retningslinjer, men har også en jobb gjøre før de kan sikre sine kunder etiske og miljøvennlige sko. Vår undersøkelse viser blant annet at de fortsatt ikke har oversikt over arbeidsforholdene ved garveriene som tilvirker skinnet i skoene. Nilson Group vil heller ikke gi innsyn i hvor de produserer skoene de selger.

Behov for økt søkelys

Mens klesbransjen har vært utsatt for en betydelig kritisk oppmerksomhet de siste årene, har skobransjen i Norge stort sett gått fri. Undersøkelsen av de fire største skokjedene i Norge og deres etikk-og miljøarbeid viser at økt søkelys og påfølgende forbrukerpress og press fra frivillige organisasjoner og fagforeninger er nødvendig. Skobransjen ligger i daglangt etter klesbransjen på flere felt når det gjelder etikkarbeid, blant annet når det gjelder åpenhet. 

Les også saken Skokjedenes langsomme etikkskritt Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!