Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

(Foto: Sigurd Jorde)

Kutt momsen på elsykkel!

Endelig er våren her, og mange har funnet frem sykkelen. Jeg benytter anledningen til å slå et slag for momsfrie elsykler.
(Foto: Sigurd Jorde)
(Foto: Sigurd Jorde)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Endelig er våren her, og mange har funnet frem sykkelen. Jeg benytter anledningen til å slå et slag for momsfrie elsykler.

Det er ikke alle som applauderer at Tesla-kjøpere slipper unna avgifter og moms. Men kanskje ville forståelsen for fordelene til elbiler blitt større om myndighetene hadde vært smarte nok til også å frita elsykkelen fra moms?

Jeg er selv en ivrig syklist, og jeg har en nokså velfylt bod med tråsykler som brukes mye. La det derfor være klart med en gang: Jeg mener ikke at vi skal frita alle sykler for moms, ei heller på joggesko, om noen skulle mene det.

Men det er annerledes med elsykler. Gjennomsnittsprisen på rundt 17 000 for en elsykkel kan virke avskrekkende for nybegynnere. La det bli billigere for de som vil være miljøvennlig!

Vår finansminister Siv Jensen leder et parti tuftet på motstand mot alle typer avgifter. Da bør hun innse at det å fjerne moms på elsykkel er et godt grep for å komme nærmere sin egne kjerneverdier. («regjeringen leverer», og så videre..)

Her er noen grunner til at vi trenger momsfritak på elsykler:

  • Elsykkelen kan få bilister bort fra bilsetet. I A-magasinet 30. april forteller forsker Aslak Fyhri fra TØI at elsyklister mer enn dobler sykkelbruken sin, og erstatter med dette både bilreiser og kollektivreiser.

  • Den kan bidra til at vi når målene om en dobling av sykkelandelen raskere. Den norske sykkelkulturen kjennetegnes ved at sykkelen for mange oppfattes som et treningsapparat. De ivrigste treningssyklistene, som også gjerne kombinerer arbeidsreisen med trening, kan gjerne være villige til å investere en del i en god sykkel. Men de er få. Sykkelandelen vår ligger på sørgelige 5 prosent. Skal vi klare å øke sykkelandelen må vi nå ut til flere grupper av befolkningen. Det gjør elsykkelen.

  • I byene kan elsykkelen avlaste kollektivtrafikken når befolkningen vokser og baner og busser blir stadig fullere. Den er et svært effektivt transportmiddel på de fleste hverdagsreiser. Den lille elektriske hjelpemotoren gjør det nemlig utrolig enkelt å sykle både langt, i bratte bakker og med for eksempel barn på bagasjebrettet.

  • Elsykkelen vil også avlaste veinettet, noe som igjen vil gjøre at politikerne kan kutte investerings- og vedlikeholdskostnader for biltrafikken (man kan jo lure: vil de egentlig det?)

  • Den kan spare oss for helseskadelig forurensning og vil også bidra til lavere klimagassutslipp. Enda viktigere er kanskje folkehelseperspektivet. Ifølge Helsedirektoratet seiler stillesitting opp som en av våre fremste folkehelseutfordringer. Hvis vi alle beveger oss mer sparer vi samfunnet for store ressurser i form av lavere utgifter til helsevesenet og mindre sykefravær. For de fleste er det lettere sagt enn gjort å komme i gang med fysisk aktivitet i hverdagen. Men å kjøre en elsykkel oppleves så morsomt at det er med på å skape varig endring i folks hverdagsrutiner. Det er stor forskjell på å holde seg i bevegelse ved å trå jevnt over en viss tid, selv på en elsykkel, og det å sitte stille i en bil eller en buss. Helsegevinsten av å få flere over på elsykkel er dermed uomtvistelig.

  • Elsykkelen er en teknologisk innovasjon av et godt utprøvd og miljøvennlig transportmiddel. Den gir så gode hverdagsopplevelser at de som har kommet i gang ikke kan la være å bruke den mer.

Men selvsagt trenger også denne, som elbilen, gode rammevilkår: Det er nødvendig med godt utbygde og trygge sykkelveier, parkeringsanlegg og tilrettelegging for sykkelbruk på arbeidsplasser, på tjenestereiser og i boligstrøk. Vi trenger også økonomisk premiering av de som vil prøve. For en nølende, fersk elsyklist kan en høy inngangsinvestering bli en uoverkommelig barriere.

Gjennom elbilpolitikken har norske myndigheter vist vilje til å gi økonomiske insentiver for å få ny teknologi inn i det norske markedet. Vi trenger det samme for elsykkelen. Gi oss momsfritak for elsykkel nå, takk!