Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Nå står kampen for at oljefondet skal ha en fremtidsrettet strategi overfor risikoen for farlige klimaendringer. (Foto: Rune Kongsro / Regjeringen.no)

Jensens kullseiling

Finansminister Siv Jensen sier i Aftenposten den 10. mai at oljefondet alltid har blitt forvaltet på bakgrunn av råd fra faglig ekspertise. Det er nok ikke helt riktig.
Nå står kampen for at oljefondet skal ha en fremtidsrettet strategi overfor risikoen for farlige klimaendringer. (Foto: Rune Kongsro / Regjeringen.no)
Nå står kampen for at oljefondet skal ha en fremtidsrettet strategi overfor risikoen for farlige klimaendringer. (Foto: Rune Kongsro / Regjeringen.no)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Finansminister Siv Jensen sier i Aftenposten den 10. mai at oljefondet alltid har blitt forvaltet på bakgrunn av råd fra faglig ekspertise. Det er nok ikke helt riktig.

Store endringer for fondet har inntruffet, til tross for at ekspertene i Finansdepartementet og i Norges Bank lenge har strittet mot. For eksempel kom initiativet til etiske retningslinjer fra Stortinget etter press fra organisasjoner som Framtiden i våre hender, og sterkt press i media. Riktignok ble det opprettet et utvalg som foreslo kriteriene, men da hadde «ekspertisen» lenge vært imot. Uttrekket fra tobakkselskaper noen år senere kom heller ikke på initiativ fra finansekspertisen.

Nå står kampen for at oljefondet skal ha en fremtidsrettet strategi overfor risikoen for farlige klimaendringer. Siv Jensen viser til et ekspertutvalg, nedsatt av henne selv, som konkluderer i velkjente spor; Vi oppnår mer ved å eie selskapene og påvirke dem innenfra, enn ved å selge seg ut. Dette har vi hørt mange ganger før. Hun understreker at hun ikke har sett dokumentasjon på at uttrekk fra kullselskaper har en klimaeffekt. Problemet er imidlertid at utvalget ikke kunne fremlegge ett eksempel på at aktivt eierskap gir resultater i klimaarbeidet. Likevel er deres konklusjon fri for tvil: Det beste for klimaet er om oljefondet fortsetter å eie selskaper som er helt avhengige av å utvinne og brenne kull. Men ekspertisen tar feil.

Norge har forpliktet seg til å jobbe for at den globale gjennomsnittstemperaturen ikke skal øke med mer enn to grader. Målet vil ikke nås om vi fortsetter som i dag. Dette truer også oljefondets avkastning. Det er igjen et problem for fondets eier, det norske folk. Fondet selv må bidra til overgangen fra fossil energi til fornybar energi, dersom de ikke skal operere med andre mål enn de som gjelder for Norge som nasjon.

Det er dermed ikke etisk forsvarlig å ha en høy eksponering mot selskaper som sitter på mye olje, kull og gass. Klimapanelet har slått fast at mesteparten av det verden har oppdaget av fossil energi må bli liggende ubrukt, om vi skal unngå mer enn to graders oppvarming. Anslag viser at så mye som 80% av kullforekomstene må bli liggende urørt. For en langsiktig investor som oljefondet, som skal ta moderat risiko, må starte med å selge seg ut av selskaper som er involvert i kull. Man kan selvsagt argumentere for at også eierposter i olje og gass er etiske betenkelige, og bør selges. Jeg mener det, men vil også tilføye at det er logisk å starte med kull nå. Hvorfor? Anslagene viser at det er en større andel av de oppdagede ressursene av olje og gass som kan brennes, samtidig som mange av disse selskapene fortsatt kan klare å omstille seg til en fossilfri framtid. Men forretningsmodellen til kullselskapene må rett og slett dø så raskt som mulig om vi skal løse klimaproblemet.

Å selge seg ut av kull er selvsagt også politikk. Finansielle aktører driver med politikk, selv om de selv gjerne vil hevde at finans og politikk er avsondrete verdener. Slik er det ikke. Finansielle beslutninger må tas innenfor rammer satt av politikere. Å bli værende i kullselskaper, innebærer en politisk støtte til disse selskapenes mål; om ekspansjon og vekst i utvinning og brenning av kull, om påvirkning av myndigheter for å få tillatelse til utvinning, om påvirkning av priser, avgifter, skattenivåer, osv. slik at det blir til fortjeneste i å drive med kull. Å fortsatt eie selskaper som forfølger slike mål, er ikke forenlig med en ansvarlig forvaltning av fondet. Bare politikerne kan sørge for å vedta politikk som tar oljefondet ut av kull og inn i en fossilfri framtid.

Heldigvis tilhører Siv Jensen og hennes ekspertutvalg det politiske mindretallet i denne saken. Men jeg har likevel et håp om at finansministeren kommer på bedre tanker. Frps og Høyres representanter på Stortinget kan fortsatt sikre et bredt flertall for et oljefondet fritt for kull. Ellers vil opposisjonen gjøre det. Det blir uansett Siv Jensen som må iverksette oljefondets nedsalg i kullselskaper.